Svenska kyrkan

Church of Sweden gains new bishop: Sören Dalevi

Dela

“It feels tremendous,” says Sören Dalevi, who was today installed as the Bishop of Karlstad Diocese. The installation­ service in Uppsala Cathedral was led by Archbishop Antje Jackelén in the presence of foreign guests and the bishops of the Church of Sweden.

​The Church of Sweden has today gained a new bishop, Sören Dalevi, in Karlstad Diocese. Photo: Magnus Aronson/IKON.

 

In her sermon, the Archbishop turned to Sören Dalevi:

“Sören, soon you will be entrusted with the wonderful mandate of leadership that the Church has remained steadfast to for centuries. You are going to become a bishop. In Karlstad Diocese.(…) Your motto is: person among people. As a bishop you will also truly be a person among people, with the task of exercising your leadership as a service to the fellowship. Today we welcome you with joy and expectation into this service.”

Bishop Sören Dalevi describes his feelings: “It feels tremendous, but I am merely a person among people. And I want to continue to be that. In Karlstad Diocese I would like to promote the folkkyrka [literally: folk church, church of the people], in which children and the elderly, irrespective of class, gender, sexual orientation or background will feel a sense of affirmation and affinity. Everyone is included.”

Sören Dalevi has chosen the following to be his motto: person among people. It comes from the theologian named Irenaeus, 130–200 AD. “He has a great deal to contribute to our day and age. Life as a Christian involves being a person through and through – God does not deliver us fromlife, but to life,” says Bishop Sören.

INTERVIEWS WITH THE NEW BISHOP
For interviews and if you have any further questions, please contact Greta Sjöbom, communications officer in Karlstad Diocese, by calling +46 (0)54 17 24 63, or +46 (0)733 10 04 63, greta.sjobom@svenskakyrkan.se

RECEPTION IN KARLSTAD
At 15:00 on Sunday 4 September Karlstad Diocese will welcome its new bishop, Sören Dalevi, in a service with Holy Communion in Karlstad Cathedral. 

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum