Statens veterinärmedicinska anstalt

Civilt försvar i fokus när SVA deltar i Piteå och Storuman

Dela

Myndigheter och andra aktörer måste bli bättre på att gemensamt möta yttre hot mot landet och andra typer av framtida kriser. Sverige har därför beslutat att åter bygga upp ett civilt försvar. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) deltar vecka 34 på tema civilt försvar på Öjeby lantbruksmässa i Piteå och på eventet Smartbygd i Storuman.

Instruktör Ola Norman, Hemvärnet och SVA, demonstrerar drönare. Foto: Mikael Propst/SVA
Instruktör Ola Norman, Hemvärnet och SVA, demonstrerar drönare. Foto: Mikael Propst/SVA

Moderna konflikter kan handla om väpnade angrepp, men också om att en antagonist på olika sätt kan skada viktiga samhällsfunktioner. En kris kan bero på exempelvis smittspridning, torka, regn eller översvämning. När regeringen 2015 beslutade att långsiktigt bygga upp det svenska totalförsvaret ingick det därför en satsning på ett starkt civilt försvar.

Hur kan livsmedelsberedskapen förbättras?

SVA är en av Sveriges beredskapsmyndigheter. Tillsammans med Livsmedelsverket och Jordbruksverket har SVA fått i uppdrag att undersöka hur den svenska livsmedelsberedskapen kan förbättras. Sverige är idag beroende av just-in-time-leveranser av många varor från utlandet. Vid en plötslig avspärrning skulle det snabbt uppstå en brist av livsmedel i butikerna. Hur kan vi ställa om så vi får en mer robust produktion av våra livsmedel? Och hur kan hushållen ta ett eget ansvar under en kortare period?

Djursmittor kan sprida sig mellan djur och till människor och leda till pandemier, men även göra att vår livsmedelsproduktion hotas. SVA jobbar därför tillsammans med andra smittskyddsaktörer utifrån ett så kallat ”one health-perspektiv” för att skydda oss mot både naturligt förekommande smittor och mot avsiktlig spridning av smitta, mot antibiotikaresistens och mot följder av till exempel klimatförändringar.

Visar drönare och fältlabb

För att lösa dessa uppgifter driver SVA flera projekt ihop med MSB, Försvarsmakten och de frivilliga försvarsorganisationerna, samt andra myndigheter. Nu vill SVA visa hur vi jobbar ihop och vi börjar i Norrland. Den 25 augusti deltar GD Ann Lindberg, SVA, i digitala panelsamtal om livsmedelsberedskap med start kl. 11:00. Den 26 augusti kommer besökare att i SVA:s fysiska utställningsmonter i Öjebyn möta representanter från SVA och Försvarsmakten, som pratar livsmedelsberedskap och smittskydd och olika verktyg som används, bland annat drönare och fältlabb.

Den 27 augusti flyger SVA drönare, exempelvis för medicinleveranser, i en uppvisning av olika typer av transporter på Storumans flygplats. Den 28 augusti sker aktiviteter i hela Storumans centrum, där allmänheten inbjuds att besöka en rad stationer efter Hälsans stig. SVA får särskild hjälp av Heidi Andersson, den kända armbryterskan från Ensamheten, det lokala Hemvärnet samt Storumans Folkhögskola. Flera andra stora aktörer deltar också på temat civil beredskap, såsom Region Västerbotten samt lokala och regionala aktörer.

Mer information för journalister

Om livsmedelsberedskap:
Säkerhetsspecialist Öjar Melefors, SVA, tel. 073-040 77 94 ojar.melefors@sva.se

Om samarbete mellan SVA och Hemvärnet:
Instruktör Ola Norman, tel. 073-08 54 249, ola.norman@sva.se

Nyckelord

Bilder

Instruktör Ola Norman, Hemvärnet och SVA, demonstrerar drönare. Foto: Mikael Propst/SVA
Instruktör Ola Norman, Hemvärnet och SVA, demonstrerar drönare. Foto: Mikael Propst/SVA
Ladda ned bild
Säkerhetsspecialist Öjar Melefors visar portabel PCR-analysapparat. Foto: Mikael Propst/SVA
Säkerhetsspecialist Öjar Melefors visar portabel PCR-analysapparat. Foto: Mikael Propst/SVA
Ladda ned bild

Länkar

Om

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Ulls väg 2 B
756 51 Uppsala

018-67 40 00https://www.sva.se

Friska djur – trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Följ Statens veterinärmedicinska anstalt

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens veterinärmedicinska anstalt

SARS-CoV-2 påvisat hos svensk hund15.7.2021 08:28:31 CEST | Pressmeddelande

SARS-CoV-2, det virus som orsakar Covid-19, har för första gången påvisats hos en svensk hund. Hunden undersöktes och behandlades på djursjukhus på grund av luftvägssymtom. Prover från hunden analyserades vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som ett led i en smittspårning eftersom de personer som haft hand om hunden en längre tid, samt en ur djursjukhusets personal som vårdade hunden, insjuknat i Covid-19.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum