Umeå kommun

Dagvattenprogrammet möjliggör Umeås fortsatta tillväxt

Dela

Umeå kommuns dagvattenprogram är ute på remiss fram till mitten av augusti. Programmet slår fast hur dagvattnet ska hanteras i takt med kommunens fortsatta tillväxt, utan att medborgare och omgivande miljö ska påverkas negativt.

Foto: Umeå kommun
Foto: Umeå kommun

Det är första gången Umeå kommun tar fram ett dagvattenprogram. Programmet ger en helhetsbild av hur Umeå kommun och de kommunala bolagen arbetar tillsammans för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Den beskriver också hur Umeå ska kunna växa utan att vattendrag och sjöar förorenas och inte minst; att begränsa riskerna för skador orsakade av översvämningar.

- Utmaningarna i Umeå är många. Belastningen på många sjöar och vattendrag behöver minska.Vid extrema regn samlas vattnet vid lågpunkter utan att ha någonstans att ta vägen, med översvämningar som följd. Vintertid behöver vi ha utrymme för att lagra snön och lösningar där smältvattnet kan transporteras bort även om marken är frusen, förklarar Anna Flatholm, projektchef på Umeå kommun, som understryker vikten av samverkan och samsyn mellan alla inblandade, från fastighetsägare och Trafikverket till kommunbolag och kommunrepresentanter.

Dagvattenprogrammet beskriver utmaningar, ansvarsförhållanden och strategier i befintlig miljö samt vid planering och uppföljning.

- Vi vill framför allt åstadkomma tre saker, berättar Anna Flatholm och listar följande målsättningar:

1. Förbättrad vattenkvalitet
- Vi strävar efter att alla vattenförekomster på sikt ska uppnå en god status. Vi vill också minska tillförseln av föroreningar och näringsämnen, för att klara miljökvalitetsnormerna och inte försämra vattenkvaliteten.

2. Minskad risk för översvämningsskador
- Umeå kommun ska vara en trygg plats att bo och verka i. Det innebär att vi strävar efter att begränsa effekten av stora och extrema regnmängder, med väl tilltagen säkerhetsnivå.

3. Resurs- och värdeskapande i staden 
- Vi vill möjliggöra fortsatta satsningar på offentliga rum och parker. Vattennära rekreationsområden är viktiga för Umeås utveckling. Därtill vill vi inspirera till hållbar dagvattenhantering, eftersom dagvatten berör alla och alla kan hjälpa till.

För mer information och för dagvattenprogrammet i sin helhet: www.umea.se/dagvatten

Umeå kommuns dagvattenprogram utarbetas av representanter från Gator och parker, Miljö- och hälsoskydd, Mark och exploatering, Detaljplanering, Bygglov, Övergripande planering och VA-huvudmannen Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin) utifrån ett uppdrag från kommunstyrelsens planeringsutskott.

Kontakt: 
Anna Flatholm
projektchef
090-16 14 44
anna.flatholm@umea.se

Kontakter

Bilder

Foto: Umeå kommun
Foto: Umeå kommun
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Parterna överens om slutreglering för Lundabron13.7.2021 15:09:18 CEST | Pressmeddelande

Umeå kommun och bygg- och anläggningsföretaget Veidekke har kommit överens om kostnaderna för bygget av Lundabron. Uppgörelsen fastställdes av Tekniska nämnden vid ett extra sammanträde i dag. – Bron är uppskattad och mycket välanvänd av Umeåborna. Samtidigt blev den betydligt dyrare än planerat, vilket verkligen bekymrat oss. Det här måste vi självklart dra lärdomar av, säger Lena Karlsson Engman, ordförande för Tekniska nämnden, Umeå kommun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum