Enköpings kommun

De fyra är årets civilsamhällesstipendiater

Dela

Enköpings kommun delar nu för första gången ut ett stipendium som uppmärksammar och uppmuntrar ideellt engagemang och dess bidrag till lokalsamhället. Årets civilsamhällesstipendium går till Dragmansbosjöns våtmarksförening, Enköpings Ki-Aikido, Härnevi hembygdsförening och Hörselskadades förening.

Årets civilsamhällesstipendiater nomineras för sitt ideella engagemang och viljan att göra Enköping bättre. Samtliga stipendiater har tagit initiativ till samverkan och hitta nya lösningar på utmaningar de uppmärksammat i sitt närområde. De fyra utvalda stipendiaterna bidrar alla på olika sätt med värdefulla insatser för utvecklingen av Enköping.

Dragmansbosjöns våtmarksförening har genom sitt ideella engagemang arbetat för att återställa sjön så som den var på 90-talet. Arbetsgruppen från föreningen har lyckats samla markägarna i området och genom driv och engagemang bildat den ideella föreningen Dragmansbosjöns våtmarksförening. Detta ideella initiativ bidrar till en hållbar utveckling och värnar den ekologiska mångfalden i området. Ett initiativ som inte hade blivit genomfört utan dessa eldsjälar.

Enköpings Ki-Aikido stärker individen genom att få en inre styrka (Ki) samt en social kompetens i utövandet. Särskilt värt att nämna är arbetet med de barn som har särskilda behov. Föreningen arbetar för att lyfta fram barnen som får mer självförtroende, samt få en positiv självkänsla när de ser att de klarar av mer än vad de tror. Föreningen lär ut konflikthantering samt hur en kan ta sig ur en obehaglig situation som kan uppstå i vardagen och har även utvecklat sin verksamhet och har självförsvarskurs för flickor 0-100 år.

Härnevi hembygdsförening samlar många aktiva medlemmar som med ideella insatser och nära samverkan med såväl andra föreningar som lokala företagare utvecklat Mötesplats Härnevi. Det är en plats för både fysiska aktiviteter och gemenskap för alla åldrar och där finns bland annat pulkabacke, grillkåta, tillgänglighetsanpassad vandringsrunda och boulebanor m.m. Föreningen har i flera år på ett föredömligt sätt samlat bygdens folk i projekt som syftar till att vårda områdets kulturarv och iordningställa lättillgängliga besöksmål, till exempel vid den restaurerade Äspuss.

Hörselskadades förening i Enköping-Håbo granskar kontinuerligt publika lokaler för att se om de har en fungerande hörslinga. En sådan krävs för att hörselskadade ska kunna vara delaktiga i både det offentliga livet och för att kunna uppleva precis samma saker som andra medborgare, till exempel kultur, föredrag, information, privata sammankomster. Föreningen gör en teknisk kontroll och ställer frågor om rutiner och skyltning samt ger ofta goda råd. Initiativet bidrar till en ökad förståelse för vikten av att hörslingan finns, fungerar och kontrolleras regelbundet. Att ingen ska behöva känna sig utanför i något sammanhang är föreningens motto. Om alla hörselskadade vet att det finns fungerande hörslingor i alla lokaler kommer de också att bli mer aktiva och delta i det sociala livet.

Upplevelsenämndens ordförande Kristina Eriksson kommer att dela ut stipendierna i samband med föreningsdialogen i Westerlundska gymnasiet torsdag 24 november klockan 1820. Stipendierna delas ut cirka 18.45.

Kontakter

Om

Enköpings kommun
Enköpings kommun
Kungsgatan 39
745 36 Enköping

0171–62 50 00https://enkoping.se/

Enköping, Sveriges närmaste stad, är en av landets snabbast växande kommuner – mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Här byggs nya verksamheter, nya stadsdelar växer fram och vi planerar för framtidens Enköping. I kommunen jobbar cirka 3 500 personer för att varje dag erbjuda välfärd och service till invånare, föreningar, företag och besökare.

Följ Enköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Enköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum