GlobeNewswire

Delårsrapport januari – juni 2022

Dela

April - juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 80 procent till 6 615 MSEK
  (3 682).
 • Bruttoresultatet ökade med 123 procent till 1 937 MSEK (869).  En förändrad bedömning av reserver för upplupna trafikkostnader inom Messaging påverkar bruttoresultatet negativt med 162 MSEK.
 • EBITDA ökade med 247 procent till 528 MSEK (152).
 • Justerad EBITDA1 ökade med 77 procent till 503 MSEK (284).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -40 MSEK (47).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,05 SEK (0,07) och efter utspädning till -0,05 SEK (0,07).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 668 MSEK (-240).

Januari – juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 87 procent till 13 164 MSEK
  (7 032).
 • Bruttoresultatet ökade med 139 procent till 4 033 MSEK (1 689). En förändrad bedömning av reserver för upplupna trafikkostnader inom Messaging påverkar bruttoresultatet negativt med 162 MSEK.   
 • EBITDA ökade med 242 procent till 1 176 MSEK (344).
 • Justerad EBITDA1 ökade med 129 procent till 1 264 MSEK (552).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 48 MSEK (188).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,06 SEK (0,28) och efter utspädning till 0,06 SEK (0,28).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 809 MSEK (347).

”För att säkerställa att Sinch når det finansiella målet att växa justerad EBITDA per aktie med 20 procent per år, har Sinch initierat ett kostnadsreduktionsprogram som siktar på bruttobesparingar på 10 procent inom segmentet Meddelandetjänster samt koncernfunktioner med full effekt från Q3 2023”   – Johan Hedberg, tillförordnad vd

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den 28 april fattade styrelsen beslut om genomförande av den tidigare kommunicerade nyemissionen av 10 803 010 aktier till säljarna av MessageMedia.
 • Den 26 maj beslutade styrelsen om genomförande av den tidigare kommunicerade apportemissionen av 25,5 miljoner aktier till säljarna av Pathwire.
 • Den 9 juni meddelade Sinch att man har blivit en ”Microsoft Teams Operator Connect partner” vilket innebär att bolagets lösningar kan användas för att koppla upp utgående samtal från Microsoft Teams.   

Viktiga händelser efter kvartalets slut

 • Den 11 juli meddelade Sinch att en förändrad bedömning av reserver för upplupna trafikkostnader inom Meddelandetjänster kommer att påverka Bruttoresultat, EBITDA och Justerad EBITDA negativt med 162 miljoner kronor. Länkar till pressmeddelande och webcast finns tillgängligt på investors.sinch.com.
 • Den 18 juli publicerade Sinch uppdaterad proformerad historisk segmentsredovisning.  
 • Den 20 juli meddelar Sinch att vd Oscar Werner lämnar sin roll från dagens datum. Styrelsen har utsett Johan Hedberg till tillförordnad vd och påbörjar nu rekryteringen av en ny vd. Johan Hedberg är en av bolagets grundare.
 • Med anledning av den blankningsrapport som publicerades den 11 juli och andra inkomna frågor, har Sinch den 21 juli 2022 lämnat en faktasammanställning som finns tillgänglig på investors.sinch.com.  
 • Som meddelas i denna rapport initierar Sinch ett kostnadsreduktionsprogram inom Meddelandetjänster och koncernfunktioner. Programmet siktar på bruttobesparingar på cirka 10 procent, vilket motsvarar cirka 300 MSEK på årsbasis. Programmet beräknas ha full effekt från Q3 2023. Se sid 7.

Inbjudan till webbsändning och telefonkonferens

Sinch presenterar delårsrapporten i en webbsändning och telefonkonferens klockan 14:00 CEST torsdagen den 21 juli. Följ presentationen på investors.sinch.com/webcast eller ring in och registrera dig ett par minuter i förväg.

Sverige: +46 856 642 651
Storbritannien: +44 333 300 0804
USA: +1 631 913 1422
Accesskod: 4619 8709#

1Justerad EBITDA redovisas i syfte att tydliggöra utvecklingen i underliggande verksamheten. Se Not 2.

For further information, please contact
Ola Elmeland
Investor Relations Director
Mobile: +46 721 43 34 59
E-mail: investors@sinch.com

Thomas Heath
Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations
Mobile: +46 722 45 50 55
E-mail: investors@sinch.com

Roshan Saldanha
Chief Financial Officer
Mobile: +46 73 660 24 19
Email: investors@sinch.com

About Sinch
Sinch’s leading cloud communications platform lets businesses reach everyone on the planet, in seconds or less, through mobile messaging, email, voice and video. More than 150,000 businesses, including many of the world’s largest companies and mobile operators, use Sinch’s advanced technology platform to engage with their customers. Sinch has been profitable and fast-growing since its foundation in 2008. It is headquartered in Stockholm, Sweden, and has local presence in more than 60 countries. Shares are traded at NASDAQ Stockholm: XSTO:SINCH. Visit us at sinch.com.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Sinch AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, av ovan nämnda kontaktperson, den 21 juli 2022 klockan 07:30 CEST.

Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska den svenska versionen gälla. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Nexstim Abp: Ändring i aktieägarnas valberedning28.9.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Företagsmeddelande, Helsingfors, 28.09.2022 kl. 9.00(EEST) Nexstim Abp: Ändring i aktieägarnas valberedning Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar om en ändring i valberedningens sammansättning. Tero Weckroth från Wetrock Capital & Consulting Oy har utsetts till ny valberedare. Tero Weckroth är också medlem av Nexstims styrelse. Leena Niemistö, som är Nexstims styrelseordförande och representerar bolagets största aktieägare, fortsätter som ordförande för valberedningen och Ossi Haapaniemi och Kyösti Kakkonen fortsätter som valberedare. Enligt valberedningens stadgar ska kommittén ha tre till fyra ledamöter. Bolagets tre större aktieägare ska utse en ledamot vardera, och om någon av dessa aktieägare inte utnyttjar sin nomineringsrätt, övergår rätten till nästa aktieägare i storleksordning. Den nya valberedningen tillträder under oktober. För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta: Leena Niemistö, styrelseordförande

Moody's sänker Aktias kreditbetyg och höjer utsikterna till stabila27.9.2022 16:30:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 27.9.2022 kl. 17.30 Moody's sänker Aktias kreditbetyg och höjer utsikterna till stabila Den 26 september 2022 sänkte kreditvärderingsinstitutet Moody's Investors Service kreditbetyget för Aktia Bank Abp:s långfristiga depositioner och prioriterade lån utan säkerhet från nivån A1 till A2 och höjde utsikterna från negativa till stabila. Dessutom sänkte Moody's Baseline Credit Assessment (BCA) från nivån a3 till baa1. Alla kortfristiga kreditbetyg och uppskattningar fastställdes till nivån P-1. Enligt Moody's pressmeddelande beror de sänkta kreditbetygen på en långvarigare minskning av det egna kapitalet, främst till följd av den ökade utlåningen, det höga utdelningsförhållandet och den goodwill som uppstod i samband med förvärvet av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet under andra kvartalet 2021. Moody's meddelande kan läsas på adressen aktia.com: Investerarrelationer > Skuldinvesterare > Kreditbetyg. Aktia Bank Abp Mer information: Outi Henriksson, ekono

Förändringar i Innofactors ledningsgrupp27.9.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Innofactor Abp pressmeddelande 2022-09-27 kl. 09.00 CEST Martin Söderlind utsett till VD och Country Manager för Innofactor Sverige Innofactor har utsett Martin Söderlind till VD och Country Manager för Innofactor Sverige. Martin har tidigare haft positionen som medlem i koncernens ledningsgrupp samt Chief Innovation and Talent Officer från och med april 2021. Han kommer att fortsätta som medlem av koncernens ledningsgrupp även i sin nya tjänst. Före Innofactor har Martin fungerat som COO i Nordcloud samt flera ledarpositioner på Telia. Tidigare Country Manager för Innofactor Sverige Marcus Hasselblad kommer arbeta som Senior Advisor under en övergångsperiod innan han går vidare till nya utmaningar utanför Innofactor. ”Tillväxt på den svenska marknaden är mycket viktigt, och det tror vi kan möjliggöras under Martins ledning. Vi vill tacka Marcus för hans insats under de senaste åren.”, säger Innofactors VD Sami Ensio. ”Jag är övertygad om att vi, tillsammans med vår skickliga och innov

Elanders publicerar datum för delårsrapport januari-september 2022 och telefonkonferens26.9.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elanders publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022 måndagen den 17 oktober kl. 13:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15:00 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen. Se nedan detaljer för att delta i konferensen. Använd länken ”CLICK TO JOIN” nedan, 5-10 minuter före starttid, för att ansluta till telefonkonferensen. Du kommer att bli ombedd att ange telefonnummer och registreringsinformation. Vårt konferenssystem kommer därefter att ringa upp dig på det telefonnummer du anger och placera dig i telefonkonferensen. Observera att länken blir aktiv först 15 minuter före evenemanget. CLICK TO JOIN Använd länken ovan för det enklaste sättet att ansluta till telefonkonferensen eller använd ett av telefonnumren nedan: Sverige: +46 (0)8 5664 2754 Tyskland: +49 (0)69 22222 5195 Storbritannien: +44 (0)330 165 3641 USA: +1 646-828-8082 Kod: 549057 Age

Corline Biomedical AB: CHS™ på BIOMEDevice i Boston 28-29 september23.9.2022 11:48:13 CEST | Pressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) kommer att delta som utställare på BIOMEDevice i Boston, USA i nästa vecka. Målet är att öka kännedomen om CHS™ och knyta nya kundkontakter på den viktiga amerikanska marknaden. Den amerikanska medicinteknikmarknaden utgör 40 % av de totalt 500 miljarder USD som den globala marknaden för medicinteknik uppskattas omsätta. USA är därför ett naturligt fokus för Corline och några av bolagets viktigaste kunder är bolag med hemvist i landet. För att ytterligare exponera CHS™-erbjudandet på denna marknad kommer Corline att delta på BIOMEDevice i Boston under nästa vecka. BIOMEDevice samlar mer än 1500 deltagare och över 200 utställare från framför allt östra USA. Såväl ingenjörer, affärsutvecklare och management-personal representerar deltagande leverantörer och kunder på mässan. Gemensamt för dessa är fokus på utveckling och lansering av innovativa medicinteknikprodukter. Corline Biomedical tillverkar och säljer sin antitrombotiska produkt CH

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum