Diskrimineringsombudsmannen

DO stämmer kommun för otillräckligt stöd till elev med funktionsnedsättning

Dela

DO stämmer nu en kommun i Halland för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att en elev med funktionsnedsättning skulle ha en trygg och strukturerad skolmiljö och kunna ta del av undervisningen på samma sätt som andra elever. Enligt DO har kommunen därmed diskriminerat eleven.

De omständigheter som ligger till grund för DO:s bedömning inträffade under höstterminen 2017 och vårterminen 2018. Men det handlar om en elev som då hade varit elev på skolan sedan 2011 och som sedan flera år tillbaka haft ett dokumenterat behov av omfattande tillgänglighetsåtgärder i form av särskilt stöd enligt skollagen.

Fram till våren 2017 hade eleven stöd av en resursperson som bistod henne med bland annat trygghet, struktur och undervisningsstöd under hela skoldagen. Eleven hade också särskilt stöd i form av specialpedagogiska insatser i stor omfattning. Under hösten 2017 valde kommunen dock att drastiskt reducera elevens stöd, något som DO bedömer har skett utan att det fanns något som tydde på att elevens behov hade förändrats. 

– Sammantaget innebär kommunens underlåtenhet att eleven har upplevt en ökad oro, och inte getts grundläggande förutsättningar att tillägna sig undervisningen. Vi bedömer att det är anmärkningsvärt att kommunen utan någon ny utredning har dragit ned på stödinsatserna, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

DO har nu beslutat att väcka talan mot kommunen för diskriminering i form av bristande tillgänglighet och begär att kommunen ska betala 90 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven.

Det blir nu upp till Halmstads tingsrätt att ta ställning i frågan.

PRO 2020/1

Fakta

Den som bedriver verksamhet enligt skollagen får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Med diskriminering avses bland annat att utbildningsanordnaren underlåter att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet för att en elev med en funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med en elev utan denna funktionsnedsättning (1 kap. 4 § 3 jämförd med 2 kap. 5 § DL).

Med skäliga tillgänglighetsåtgärder avses sådana krav på tillgänglighet som följer av andra lagar och författningar och som är skäliga med hänsyn till   

  • de ekonomiska och praktiska förutsättningarna
  • varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt
  • andra omständigheter av betydelse.

Enligt skollagen ska särskilt stöd ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att en elev i grundskolan ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Skolan ska utreda vilka behov av särskilt stöd som en elev med funktionsnedsättning har och hur stödbehovet ska tillgodoses. Vad som framkommer genom utredningen ska sedan dokumenteras och genomföras inom ramen för ett åtgärdsprogram.

Nyckelord

Kontakter

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

Färjerederi erkänner diskriminering av kvinnor som nekades ombordstigning på färja28.12.2020 13:34:40 CET | Pressmeddelande

Ett färjerederi i Stockholmsområdet erkänner nu att det var diskriminering när två kvinnor nekades ombordstigning på ett av bolagets fartyg med hänvisning till deras etniska tillhörighet. Mot bakgrund av erkännandet har DO träffat en överenskommelse med bolaget som innebär att kvinnorna får totalt 50 000 kronor i ersättning. Diskrimineringen skedde efter att bolaget hade fått ett anonymt tips om att en våldsam uppgörelse mellan andra personer, som bolaget uppfattade hade samma etniska tillhörighet som kvinnorna, skulle äga rum ombord.

DO: Hotell avvisade kvinnor med hänvisning till etnisk tillhörighet22.12.2020 09:11:00 CET | Pressmeddelande

DO har beslutat att väcka talan mot ett bolag som driver ett hotell i Märsta. Detta efter att hotellets receptionist avvisade två kvinnor som hade bokat ett rum på hotellet. Receptionisten hänvisade till kvinnornas etniska tillhörighet och uppgav att man en gång haft problem med andra personer med samma etniska tillhörighet. Enligt DO har hotellbolaget genom agerandet utsatt kvinnorna för diskriminering.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum