Drivkraft Sverige

Drivkraft Sverige efterlyser en nationell plan för trygg mobilitet

Dela
Drivkraft Sverige vill se en nationell plan för trygg mobilitet för att säkra samhällsviktiga transporter och tillgänglighet vid kris och konflikt.

Tillgängligheten till drivmedel och transporter utmanas i dag genom att värdekedjan är dimensionerad för en normal vardag. Detta blir sårbart vid en beredskapssituation.

Vi som företräder drivmedelsbranschen välkomnar flertalet av regeringens initiativ till exempel utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskapen. Men det krävs mer för att vi ska kunna möta en orolig omvärld och säkra vårt behov av att transporter, drivmedel och dess tillgänglighet för hela landet. Därför bör regeringen etablera en nationell plan och nödvändiga investeringar i kritisk infrastruktur, både för flytande drivmedel, gas och el.

”Hamnar, depåer och drivmedelsstationer kan i dag producera och leverera drivmedel i rätt kvantitet vid rätt tidpunkt men är samtidigt beroende av marknadens efterfrågan och vilja att betala vilket blir sårbart ur ett beredskapsperspektiv. Därför vill vi se att staten träder in och tar ett större helhetsansvar”, säger Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige.

Omställningen i transportsektorn utmanar också beredskapen.

Transportsektorn befinner sig i en omställning som medför en förändrad efterfrågan på nya typer av energi och tekniklösningar för transporter. Den nationella planen för försörjningsberedskapen behöver därför också ha fokus på infrastruktur för de olika energibärarna.

Infrastrukturen kring produktion och lagring av energi är också sårbar. Kommuner och regioner kan i dag på egen hand fatta lokala beslut om nedläggning av kritisk infrastruktur som påverkar möjligheten att leverera kostnadseffektivt i vardag, kris eller krig.

”Tillgängligheten till flytande drivmedel, gasformiga drivmedel och el är en förutsättning för hur människor och varor ska kunna transporteras och mobiliteten upprätthållas i vardag, kris eller krig. Regeringen vill stärka det militära försvaret, men det är minst lika viktigt att vår civila beredskap inkluderas i detta arbete”, avslutar Jessica Alenius.

För fungerande transporter för hela landet, även vid kris och krig, efterlyser Drivkraft Sverige nu en nationell plan för trygg mobilitet som ska innefatta:

  • Ett komplett värdekedjeperspektiv för flytande drivmedel, gasformiga drivmedel och el för att säkerställa fungerande logistik i hela landet.
  • Ett systemperspektiv som går utöver dagens fokus på lagerhållning och som inkluderar distribution, betalsystem, säker kommunikation och prioritering med en alltmer komplex, diversifierad fordonspark som drivs av flytande drivmedel, el och gas.
  • Att staten går in och tar det fulla finansiella ansvaret i det fall det inte finns kommersiella grunder för att upprätthålla värdekedjan för nödvändiga samhällsfunktioner. I en situation då det råder störningar i eldistributionen påverkas även drivmedelsförsörjningen då elen behövs till drift av pumpar. Därför behöver staten genomföra investeringar i reservkraft för depåer och drivmedelsstationer samt i säker kommunikation.
  • Satsningar på en ökad inhemsk produktion av biodrivmedel för att minska den sårbarhet som importberoende innebär.

Presskontakt: Ebba Fredin, Drivkraft Sverige ebba.fredin@drivkraftsverige.se eller 0730-447120

Bilder

Om

Drivkraft Sverige
Drivkraft Sverige
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

08 – 667 09 25http://Drivkraftsverige.se

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns drivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt till 2045. Våra medlemsföretag omfattar cirka 3000 marknadsplatser och 9 raffinaderier som tillsammans producerar 4 miljoner kubikmeter biodrivmedel.

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Högre skatt på bensin och diesel när tillfällig skattesänkning upphör30.9.2022 06:46:20 CEST | Pressmeddelande

Den 1 oktober upphör den tillfälliga skattesänkningen på bensin och diesel vilket innebär att energiskatten på bensin och diesel höjs med 131 öre per liter inklusive moms och skatten på E85 höjs med 20 öre per liter inklusive moms. Samtidigt har EU tidigare i veckan gett klartecken för Sverige att tillfälligt slopa energiskatten på bensin och diesel helt under tre månader.

Drivkraft Sveriges syn på Konjunkturinstitutets rapport23.8.2022 15:03:24 CEST | Pressmeddelande

Den 1 maj i år sänktes drivmedelsskatten med 1,81 kronor per liter. Regeringen vill nu få klarhet i om drivmedelsbolagen höjt priset på bensin och diesel inför skattesänkningen för att öka sina vinstmarginaler. Konjunkturinstitutet, KI, publicerade i början av sommaren en rapport där de studerat prissättningen, med en statistisk metod, hos de svenska drivmedelskedjorna från det att skattesänkningen aviserades, i mars och framåt mot skattesänkningsdatumet och även efter det. Drivmedelspriser på stationer i Danmark har utgjort kontrollgrupp. Konjunkturinstitutet menar att drivmedelsbolagen har gjort en strategisk prishöjning. I rapporten konstateras att den 1 maj sjönk pumppriserna med 1,81 kronor både för diesel och bensin. Det vill säga exakt lika mycket som drivmedelsskatterna sänktes.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum