E.ON Sverige AB

Emsfors vattenkraftverk åter i drift efter totalupprustning

Dela

Emsfors vattenkraftverk i Helgeå har återtagits i drift efter en totalupprustning av såväl damm som kraftverk som pågått sedan 2008. Åtgärderna innebär säkrad produktion i ytterligare ca 50 år, en produktionsökning med ca 1 GWh eller drygt 10 procent per år, förbättrad miljöprestanda och ökad dammsäkerhet. Investeringen uppgår till 35 miljoner kronor.

I kraftverket har el- och kontrollutrustning bytts ut. Generatorerna har återställts till nyskick och nya löphjul har installerats. De nya löphjulen är helt oljefria och smörjs av vatten vilket eliminerar riskerna för läckage av olja till vattenvägen. De är också effektivare än sina föregångare från 1951 vilket är den huvudsakliga orsaken till produktionsökningen.

– 
Att effektivisera ett gammalt vattenkraftverk är ett mycket bra sätt att öka produktionen av förnybar och utsläppsfri el utan att miljöpåverkan ökar, säger E.ON Vattenkrafts informationschef Jonas Andrén. Trots att Emsfors är ett relativt litet kraftverk så motsvarar den tillkommande produktionen en minskning av koldioxidutsläppen med drygt 600 000 kilo per år.

Kraftverkets utskovs- och intagsluckor manövreras efter uppgraderingen av vattenhydraulik vilket eliminerar riskerna för läckage av olja. Dammen har också förstärkts såväl invändigt, med förbättringar av tätkärnan, samt utvändigt genom breddning och nytt erosionsskydd.

Ytterligare upplysningar lämnas gärna av Jonas Andrén, E.ON Vattenkraft, tel 0705 19 67 40.

Utsänt av E.ON Vattenkraft Sverige AB

Information

Jonas Andrén

www.eon.se

Nyckelord

Kontakter

E.ONs pressjour 040-25554024-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Om

E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Åtgärdsförslag för att effektivisera utbyggnaden av elnätet överlämnas till regeringen29.1.2021 11:00:17 CET | Pressmeddelande

Energiomställningen och elektrifieringen av Sverige kräver omfattande förstärkningar och utveckling av elnätet. Svenska kraftnät, tillsammans med regionnätsföretagen E.ON Energidistribution, Ellevio, Jämtkraft, Skellefteå Kraft Elnät, och Vattenfall Eldistribution, överlämnar nu konkreta åtgärdsförslag till energiminister Anders Ygeman (S). Effektivare tillståndsprocesser som tar hänsyn till system- och beredskapsperspektivet, tydliga riktlinjer för teknikval, utpekande av områden för riksintresse för energidistribution och översyn av lagstiftningen för kommunala energiplaner.

Ökning av antalet strömavbrott på grund av avgrävda elkablar26.1.2021 11:13:44 CET | Pressmeddelande

Över 2000 strömavbrott i E.ONs elnät under förra året orsakades av elkablar som skadats i samband med grävarbete. Det är över 100 fall fler än året innan, enligt ny statistik från E.ON. Det innebär inte bara strömavbrott för hushållen, det är också en allvarlig risk som är förenad med direkt livsfara. Nu vill E.ON att fler aktörer som gräver tar riskerna och konsekvenserna på större allvar och säkerställer var kablarna går - innan skopan sätts i marken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum