Umeå kommun

Enkätresultat visar att elever är trygga i skolan

Dela

Elevenkäter som genomförts under våren i förskoleklass och grundskolans samtliga årskurser visar goda resultat och att 9 av 10 är trygga i skolan. Jämfört med rikssnittet är eleverna tryggare, mer nöjda med skolan som helhet, har bättre studiero och blir mer utmanade i skolarbetet.

— Jag känner mig oerhört stolt över att resultatet visar att eleverna är trygga i skolan, för det är grunden till allt lärande. Framgångsfaktorn är välutbildade och duktiga pedagoger och rektorer som ser till att undervisningen anpassas efter elevernas behov, väcker nyfikenhet och får eleverna att växa och tro på sin egen förmåga, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

I låg- och mellanstadiet är det höga resultat när det gäller undervisning, anpassningar utifrån elevernas behov, trygghet, studiero och utmaningar. I högstadiet är det höga resultat framför allt när det gäller trygghet, respekt för varandras olikheter, studiero, utmaningar och möjlighet att använda dator som arbetsredskap.

Förbättringsområden

Den största utmaningen på samtliga stadier är att skapa en skola där eleverna i större omfattning upplever att undervisningen är intressant och stimulerar till fortsatt lärande.

När det gäller elever i högre årskurser är framför allt flickornas upplevda stressnivå ett förbättringsområde samt att få fler elever att vilja äta skollunch varje dag.

Fakta:

Umeå kommun genomför årligen elevenkät i förskoleklass till och med årskurs 9. Samtliga kommunala skolor har deltagit och de flesta fristående skolorna. Enkäten berör kvaliteten i utbildningen och består av 16 kvalitetsområden och utgår från de förväntningar som finns på skolans innehåll och arbete. Skolorna har nu fått ett gediget underlag för fördjupade diskussioner med eleverna kring sådant som är viktigt i skolans verksamhet. Svarsfrekvensen var 94% i F-6 och i 7-9 87%.

Mer information efter sammanträdets slut kl. 16.00:

Moa Brydsten (S)
ordförande i för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande i för- och grundskolenämnden
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Elisabet Zachrisson (V)
2:e vice ordförande i för- och grundskolenämnden
070-576 17 61
elisabet.zachrisson@umea.se

Fredrik Strandgren
skolstrateg
Utbildningskontoret
070-550 83 53
fredrik.strandgren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum