Enköpings kommun

Enköpings kommun tar beslut om kulturhus Joar

Dela
Tekniska nämnden och upplevelsenämnden har tagit beslut om att godkänna programhandling för kulturhus Joar. Men eftersom den senaste tidens inflation och prisutveckling påverkar kostnaden för kulturhus Joar krävs nya beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni.

Programhandlingen för kulturhus Joar är godkänd i både upplevelsenämnden och tekniska nämnden. Men den senaste tidens inflation och prisutveckling för genomförande av byggnadsprojekt påverkar även projektet med kulturhus Joar. Eftersom investeringsbudget överstiger det belopp som finns i kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2023–2027 kommer frågan åter tas upp i kommunfullmäktige. Det innebär att kommunfullmäktige behöver ta ställning till att utöka investeringsutgiften och ny kalkylerad driftkostnad för kulturhus Joar.

Sammanfattat ser beslutsgången ut som följande:

  • Den 25 maj fattade tekniska nämnden beslut om att godkänna den del av programhandlingen för kulturhus Joar som ligger inom nämndens ansvarsområde.
  • Den 25 maj fattade tekniska nämnden beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka investeringen med 75 miljoner kronor för investering i kulturhus Joar till totalt 255 miljoner kronor.
  • Den 25 maj fattade tekniska nämnden beslut om att föreslå kommunstyrelsen besluta om genomförande av projekt kulturhus Joar med bibehållet innehåll, under förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften med 75 miljoner kronor.
  • Den 25 maj fattade upplevelsenämnden beslut om att godkänna preliminär driftkostnad och begära utökad driftsbudget av kommunfullmäktige.
  • Den 19 juni fattar kommunfullmäktige beslut.
  • Den 20 juni fattar kommunstyrelsen beslut.

Kontakter

Om

Enköpings kommun
Enköpings kommun
Kungsgatan 39
745 36 Enköping

0171–62 50 00https://enkoping.se/

Enköping, Sveriges närmaste stad, är en av landets snabbast växande kommuner – mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Här byggs nya verksamheter, nya stadsdelar växer fram och vi planerar för framtidens Enköping. I kommunen jobbar cirka 3 500 personer för att varje dag erbjuda välfärd och service till invånare, föreningar, företag och besökare.

Följ Enköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Enköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum