Europaparlamentet

Europaparlamentets nya vice talmän

Dela

På tisdagen valde Europaparlamentet 14 vice talmän för de kommande två och ett halvt åren.

Nio vice talmän valdes i den första valomgången, tre i den andra och två i den tredje valomgången.

Första valomgången

Totalt antal avgivna röster: 691
Blanka eller ogiltiga röster:  11
Giltiga röster: 680
Absolut majoritet som krävdes för att bli vald:  341

De nyvalda vice talmännen listas nedan i den ordning som de valdes (med absolut majoritet):

1. Othmar KARAS (EPP, AT) 536
2. Pina PICIERNO (S&D, IT) 527
3. Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT) 517
4. Ewa KOPACZ (EPP, PL)  467
5. Eva KAILI (S&D, EL) 454
6. Evelyn REGNER (S&D, AT)  434
7. Rainer WIELAND (EPP, DE) 432
8. Katarina BARLEY (S&D, DE) 426
9. Dita CHARANZOVÁ (Renew, CZ)  406

Röstresultatet för de återstående kandidaterna visas nedan:

Michal ŠIMEČKA (Renew, SK) 326
Roberts ZĪLE (ECR, LV) 322
Nicola BEER (Renew, DE) 315
Dimitrios PAPADIMOULIS (The Left, EL) 299
Heidi HAUTALA (Greens/EFA, FI) 290
Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT)  275
Marcel KOLAJA (Greens/EFA, CZ)  247
Mara BIZZOTTO (ID, IT) 173
Lívia JÁRÓKA (NI, HU) 169

Andra valomgången

Totalt antal avgivna röster: 698
Blanka eller ogiltiga röster:  7
Giltiga röster: 691
Absolut majoritet som krävdes för att bli vald:  346

10. Michal ŠIMEČKA (Renew, SK) 494
11. Nicola BEER (Renew, DE) 410
12. Roberts ZĪLE (ECR, LV) 403

Röstresultatet för de återstående kandidaterna:

Dimitrios PAPADIMOULIS (The Left, EL) 329
Heidi HAUTALA (Greens/EFA, FI) 294
Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT) 251
Marcel KOLAJA (Greens/EFA, CZ)  239
Mara BIZZOTTO (ID, IT) 211

Lívia JÁRÓKA (NI, HU) drog tillbaka sin kandidatur före den andra valomgången.

Tredje valomgången

Totalt antal avgivna röster: 670
Blanka eller ogiltiga röster:  12
Giltiga röster: 658

13. Dimitrios PAPADIMOULIS (The Left, EL) 492
14. Heidi HAUTALA (Greens/EFA, FI) 384

Röstresultatet för de övriga kandidaterna:

Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT) 247
Mara BIZZOTTO (ID, IT) 193

Marcel KOLAJA (Greens/EFA, CZ) drog tillbaka sin kandidatur före den tredje valomgången.

Hur väljs de?

 Enligt artikel 15 i arbetsordningen nomineras kandidater till posterna som vice talmän på samma sätt som kandidater till posten för talman, det vill säga antingen av en politisk grupp eller av en grupp ledamöter som uppnår den låga tröskeln (en tjugondel av ledamöterna).

De 14 vice talmännen väljs i en enda valomgång med en absolut majoritet av de avgivna rösterna. Om antalet godkända kandidater är färre än 14, hålls en andra omröstning om de återstående platserna på samma villkor. Om det krävs en tredje omröstning för att slutföra processen räcker det med enkel majoritet (artikel 17 i arbetsordningen). Kvestorerna väljs på samma sätt (artikel 18).

Vice talmännens roll

De 14 vice talmännen och fem kvestorer utgör tillsammans med talmannen parlamentets presidium.

Presidiet fastställer regler för att parlamentet ska fungera smidigt. Bland sina andra uppgifter utarbetar presidiet parlamentets preliminära budgetförslag och beslutar om administrativa, personal- och organisationsfrågor.

Utöver sina roller i presidiet kan vice talmännen ersätta talmannen, bland annat för att leda plenardebatter och att vid behov företräda parlamentet vid särskilda ceremonier eller andra aktiviteter. Kvestorerna ansvarar för administrativa frågor som direkt berör ledamöterna själva och är medlemmar av presidiet med rådgivande funktion.

När de politiska grupperna utser presidiemedlemmar strävar de efter att valet av de vice talmännen och kvestorerna i stort sett ska återspegla gruppernas storlek. De väljs också med hänsyn till resultatet av omröstningen om ny talman.

Europaparlamentets arbetsordning

Ljud- och bildmaterial för journalister

Kontakter

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum