E.ON Sverige AB

Extra bolagsstämma fattar beslut om OKGs framtid

Dela

På OKGs extra bolagsstämma fattades idag beslutet att Oskarshamn 2 (O2) ska tas ur drift tidigare än planerat samt att även Oskarshamn 1 (O1) ska tas ur drift före den planerade livslängden.

Bolagsstämmans beslut innebär att O2 ska tas ur drift tidigare än planerat. Det saknas ekonomiska förutsättningar för investeringar för att driva O2 efter 2020 och därmed saknas också förutsättningar för de åtgärder som skulle krävas för en fortsatt drift fram till och med 2020.

– Vi ser historiskt och varaktigt låga elpriser. I kombination med effektskatten på kärnkraft - vilken dessutom nyligen höjdes - samt tillkommande krav på omfattande investeringar, skapar det lönsamhetsmässiga problem för framförallt mindre reaktorer som O1 och O2. Med de rådande ekonomiska och politiska förutsättningarna ser vi en tydlig trend med färre men större reaktorer framöver, säger Ingemar Engkvist, E.ON Kärnkraft.

O2 togs i drift 1974 och byggdes ursprungligen för en livslängd på cirka 40 år och har levererat 154 TWh elenergi. O2 har varit i stort behov av modernisering och byte av komponenter för att förlänga drifttiden. Samtidigt skulle det krävas stora investeringar för att O2 ska leva upp till nya krav på härdkylning som träder i kraft efter 2020.

När det gäller O1 kommer anläggningen att fortsätta leverera el till dess att tillstånd för servicedrift beviljas enligt miljöprövningsprocessen. Ansökan om miljöprövning har sedan tidigare skickats in för en kommande servicedrift för reaktorn. Bolagsstämmans beslut idag innebär att O1 tas ur drift före den planerade livslängden på 50 år. Den exakta tidpunkten beräknas ske under perioden 2017 ˗ 2019, beroende på hur miljöprövningsprocessen går.

Den tredje och största reaktorn vid Oskarshamns kärnkraftverk, O3, är en moderniserad anläggning som producerar mer el än både O1 och O2 tillsammans. Som en av Sveriges största reaktorer kommer O3 ha en strategiskt viktig roll för stabiliteten i Sveriges elförsörjning under många år framöver.

För mer information kontakta:

Louise Gudmundson, Press Officer, tel 070-265 38 51, eller

Roger Strandahl, Kommunikationschef, tel 072-516 19 16.

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerade 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013. 2014 gjorde vi fortsatta investeringar som kopplar till vårt långsiktiga förvaltande och utvecklande av svensk energiproduktion, samt i utvecklingsprojekt inom hållbara städer samt smarta nät.

Nyckelord

Kontakter

E.ONs pressjour 040-25554024-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Fastighetsbranschen bra men kan bli bättre3.7.2018 08:00Pressmeddelande

Fastighetsbranschen är en av de branscher som tagit stora kliv när det gäller att gå mot ökad hållbarhet. Det är helt förståeligt. Fastighetens värde ökar, hållbarhet är efterfrågat från hyresgäster och ett hållbart perspektiv sänker kostnaderna för fastighetsägaren. Samtidigt visar en undersökning som SB Insight gjort på uppdrag av E.ON att det finns mycket kvar att göra. Mest överraskande är att ingen av de fastighetsbolag som har deltagit i undersökningen har krav på återvunnet material i sina upphandlingar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum