Transportstyrelsen

Få omkomna i vägtrafiken 2020

Dela

Under 2020 omkom 190 personer i olyckor på de svenska vägarna. Det är 31 färre än 2019 då 221 människor omkom. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

Det är omkomna i personbilsolyckorna som har minskat mest och det gäller såväl kollisioner som singelolyckor. Även upphinnandeolyckorna, som statistiskt räknas för sig, har minskat påtagligt. När det gäller oskyddade trafikanter har antal omkomna minskat på motorcykel, cykel och påkörda fotgängare jämfört med de senaste fem åren.

Under våren, mellan mars och april, minskade antalet olyckor stort. Samtidigt minskade också trafikarbetet. Under tidig höst minskade olyckorna återigen medan trafikmängden däremot ökade. I november vände utvecklingen och antalet olyckor ökade.

– Vi har uppnått Nollvisionens etappmål för vägtrafiken som innebär högst 220 omkomna år 2020. Men 2020 är ett speciellt år och det går inte att utesluta att pandemin har påverkat olyckstalen. Vi behöver därför titta närmare på om det går att se vilken påverkan pandemin fått på utfallet, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen.

Ett nytt etappmål är bestämt. Det nya målet innehåller bland annat en halvering av antalet omkomna i trafiken till 2030.

– För att vi ska bli framgångsrika i trafiksäkerhetsarbetet krävs fortsatta insatser från alla aktörer. Vi behöver rikta större fokus på fallolyckor bland gående. Det är en trafikantgrupp som står för en stor andel av skadade i trafikmiljön, men som hittills inte ingått i uppföljningen av etappmålen, säger Jonas Bjelfvenstam.

93 av de omkomna bilisterna hade färdats i personbil, övriga i lastbil. Den vanligaste olyckstypen bland omkomna bilister var singelolyckor med 51 omkomna följt av mötesolyckor med 39 omkomna.

Under 2020 omkom 28 motorcyklister. Det är ungefär lika många som 2019 då 29 motorcyklister omkom.

14 cyklister omkom under 2020, jämfört med 17 omkomna 2019.

Under 2020 omkom 23 fotgängare efter att ha blivit påkörda av motorfordon.

Av de som omkom 2020 var 40 kvinnor och 150 män, 15 var under 18 år och 55 var 65 år eller äldre.

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller på Transportstyrelsens webbplats under sidorna Statistik över vägtrafikolyckor.
Den preliminära olycksstatistiken för 2020 gäller endast Sverige. Regional statistik kommer att publiceras senare.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen
Olai kyrkogata 35
60232 Norrköping

https://transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen arbetar för ett tillgängligt och säkert transportsystem

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 13 orter i landet och vi har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Följ Transportstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum