Statens veterinärmedicinska anstalt

Fågelinfluensa påvisat hos vilda fåglar

Dela

Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) har nu påvisat högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 hos en vitkindad gås och en pilgrimsfalk. Båda påträffades i Lunds kommun. Ytterligare en vitkindad gås som skickats in från Gotland är positiv i en första analys och undersökning pågår.

Vitkindad gås.
Vitkindad gås.

Den senaste tiden har det varit flera rapporter om fynd av fågelinfluensa i Europa och den 17 november konstaterades fågelinfluensa i en kalkonbesättning i Skåne. Nu har även de första fallen konstaterats hos vilda fåglar i Sverige. Det finns olika influensavirus, både högpatogena som orsakar allvarlig sjukdom och lågpatogena som ger mildare eller inga symtom. Dessutom förändrar sig influensavirus kontinuerligt.

För att hålla koll på vilka influensavirus som cirkulerar och för att kunna förvarna djurägare som har fjäderfän om ökade risker för fågelinfluensa bedrivs sjukdomsövervakning hos vilda fåglar i alla länder i Europa. Övervakningen är också viktig för bedömning av hälsoläget i den vilda populationen.

– Tack vare att allmänheten rapporterar och skickar in döda fåglar för undersökning skaffar vi oss kunskap om smittläget för fågelinfluensa. Även om vi nu har hittat fall är det viktigt att fortsatt följa utvecklingen och vi är tacksamma för fortsatta rapporter, säger tf. bitr. statsepizootolog Maria Nöremark på SVA.

Utifrån det vi vet om fåglarnas flyttvägar, fynden i Europa och de fynd vi nu gjort bedömer SVA att smittan nu troligen är relativt utbredd hos vilda fåglar i Sveriges kustområden, särskilt längs flyttfågelrutter på östkusten och södra Sverige. Fågelinfluensan har sannolikt kommit med flyttfåglar som till exempel vitkindade gäss på genomresa, och har sedan spridit sig till lokala fågelarter. Rovfåglar, som till exempel pilgrimsfalk, äter andra fåglar som insjuknar eller dör av fågelinfluensa och löper därför hög risk att drabbas.

I början av november beslutade Jordbruksverket om skyddsnivå 2 i hela Sverige vilket bland annat innebär att kommersiella fjäderfä ska hållas inomhus. Beslutet föregicks av att SVA utifrån fynden i Europa bedömt att risken för introduktion av fågelinfluensa var förhöjd.

– Att hålla fjäderfä inomhus är ett sätt att minska smittrisken från vilda fåglar men man behöver också säkerställa att träck, det vill säga fågelbajs, från vilda fåglar inte följer med in i hönsstallarna via personer som sköter om fåglarna, utrustning, foder, skadedjur eller annat, säger Maria Nöremark.

Det är inte osannolikt att fler utbrott under detta vinterhalvår kommer att upptäckas på fjäderfä i Sverige. För att tidigt kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa är det viktigt att fjäderfäproducenter har noggrann koll på hälsoläget och särskilt notera minsta tecken på ökad dödlighet och rapportera till sin veterinär.

Fågelinfluensa av typen H5N8 har inte visat sig utgöra en risk för smitta till människa. Högpatogena fågelinfluensavirus anses dock alltid ha en zoonotisk potential, varför risken för smitta till människa aldrig helt kan uteslutas. Vid hantering av vilda döda fåglar bör man därför alltid använda handskar och tillämpa god handhygien. Som konsument kan man fortsätta äta ägg och fågelkött.

Allmänheten får gärna rapportera in fynd av döda vilda fåglar på https://rapporteravilt.sva.se/.

Nyckelord

Kontakter

Tf. bitr. statsepizootolog, Maria Nöremark
maria.noremark@sva.se
018-67 40 96

Bilder

Vitkindad gås.
Vitkindad gås.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Ulls väg 2 B
756 51 Uppsala

018-67 40 00https://www.sva.se

Friska djur – trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Följ Statens veterinärmedicinska anstalt

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens veterinärmedicinska anstalt

SARS-CoV-2 påvisat hos svensk hund15.7.2021 08:28:31 CEST | Pressmeddelande

SARS-CoV-2, det virus som orsakar Covid-19, har för första gången påvisats hos en svensk hund. Hunden undersöktes och behandlades på djursjukhus på grund av luftvägssymtom. Prover från hunden analyserades vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som ett led i en smittspårning eftersom de personer som haft hand om hunden en längre tid, samt en ur djursjukhusets personal som vårdade hunden, insjuknat i Covid-19.

Djurens hälso- och sjukvård är av betydelse för totalförsvaret28.6.2021 09:48:12 CEST | Pressmeddelande

Djurens hälso- och sjukvård är av betydelse för totalförsvaret och i synnerhet avseende livsmedelsproducerande djur för att säkra livsmedelsförsörjning och människors liv och hälsa. Det finns stora fördelar med samverkan mellan humansjukvården och djurens hälso- och sjukvård. Det är några av de slutsatser som tas upp i den rapport som Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) idag lämnar till regeringen.

Trots utbrott är hälsoläget hos svenska djur gott14.6.2021 18:05:03 CEST | Pressmeddelande

Trots utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar under 2020 är hälsoläget hos svenska djur fortsatt gott. Det visar årets upplaga av rapporten “Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden” som nu är klar. Den presenterar sjukdomsövervakningen på djur och människor i Sverige under 2020. Över 30 sjukdomar och smittämnen behandlas i rapporten, bland annat flera viktiga zoonoser, dvs sjukdomar som sprids mellan djur och människor, men även andra smittsamma sjukdomar som bara förekommer hos djur.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum