Statens veterinärmedicinska anstalt

Fågelprojekt upptäckte virus

Dela

För första gången har usutuvirus påträffats i Sverige. Viruset upptäcktes på en koltrast som hittades död på Öland och som analyserades av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Fyndet gjordes inom det fågelprojekt som startade i sommar med syftet att leta efter just usutuvirus, samt även west nilevirus.

Död koltrast. Foto: Björn Källström. (Bilden får användas i samband med publicering av pressmeddelandet)
Död koltrast. Foto: Björn Källström. (Bilden får användas i samband med publicering av pressmeddelandet)

– Dessa virus är närbesläktade, båda tillhör gruppen flavivirus, och de sprids av myggor. Framförallt smittas fåglar, men även andra djur och människor kan smittas, säger Aleksija Neimane som är forskare vid SVA och ansvarig för det projekt som nu söker efter virusen i Sverige.

Usutuvirus drabbar främst vilda fåglar och i synnerhet trastfåglar och ugglor.

Koltrastar särskilt känsliga

– Koltrastar anses särskilt känsliga för usutuvirus och i flera länder i Europa har massdöd av koltrast förekommit i samband med att smittan etablerat sig i ett nytt område.

Andra fågelarter kan smittas och bära på virus med mer eller mindre allvarliga symptom på sjukdom som följd. Viruset kan även smitta tamfågel och däggdjur, men de anses inte kunna sprida smittan vidare och de blir inte sjuka. Usutuvirus kan undantagsvis smitta människor, men antalet fall som har upptäckts och beskrivits i världen är väldigt få, och de har vanligen haft mycket lindriga symptom. Risken för att bli smittad och sjuk är alltså mycket låg.

Nordligaste kända fallet

Usutuvirus finns sedan flera år i stora delar av södra och mellersta Europa och har sedan tidigare påvisats hos döda fåglar så långt norrut som i Tyskland. Koltrasten som nu påträffats död på Öland utgör därmed det nordligaste kända fallet av usutuvirussmitta.

– Det är dock för tidigt att uttala sig om huruvida viruset etablerat sig i lokala fågelpopulationer i Sverige, eller om det bara rör sig om enstaka fåglar som smittats genom att flyttfåglar burit med sig smittan från andra länder, säger Aleksija Neimane.

Det projekt som lett till virusfyndet baseras på så kallad medborgarforskning, där allmänheten bidrar med rapporter och när det är möjligt även skickar in prover eller fåglar. Projektet fortsätter under hösten och SVA ber därför allmänheten om fortsatt hjälp med inrapportering av sjuka och döda vilda fåglar genom online-formuläret https://rapporteravilt.sva.se.

Mer information

Forskare Aleksija Neimane, tel. 018-67 46 55, e-post: aleksija.neimane@sva.se

Läs mer

Pressmeddelande 2019-07-16: SVA letar efter främmande virus hos fåglar

Om riktade studier på fåglar 2019

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Död koltrast. Foto: Björn Källström. (Bilden får användas i samband med publicering av pressmeddelandet)
Död koltrast. Foto: Björn Källström. (Bilden får användas i samband med publicering av pressmeddelandet)
Ladda ned bild
Forskare Aleksija Neimane, SVA. Foto: Göran Ekeberg/AddLight (Bilden får användas i samband med publicering av pressmeddelandet)
Forskare Aleksija Neimane, SVA. Foto: Göran Ekeberg/AddLight (Bilden får användas i samband med publicering av pressmeddelandet)
Ladda ned bild

Om

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Ulls väg 2 B
756 51 Uppsala

018-67 40 00http://www.sva.se

Friska djur – trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Följ Statens veterinärmedicinska anstalt

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA letar efter främmande virus hos fåglar16.7.2019 13:00:00 CESTPressmeddelande

Under senare år har West Nile-virus (WNV) och Usutuvirus (USUV) spridit sig i Europa och så långt norrut som till Tyskland. Virusen har i nya områden orsakat sjukdomsutbrott och dödlighet hos fåglar. Övervakning av döda fåglar är därför ett effektivt sätt att tidigt upptäcka sjukdomen. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ber nu om allmänhetens hjälp med att rapportera in alla döda fåglar som hittas söder om Dalälven.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum