Tekniska verken i Linköping

Färdplan för en fossilfri uppvärmningsbransch lämnas till regeringen idag

Dela

Tekniska verken i Linköping har ställt sig bakom den färdplan som värmebranschen, tillsammans med hela värdekedjan av olika aktörer, har tagit fram för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för Fossilfritt Sverige. Idag lämnas färdplanen över till regeringen.

- Tekniska verken har sedan början av 80-talet arbetat systematiskt med att ställa om från en fossilbaserad bränslemix i fjärrvärmeproduktionen till en resurseffektiv och nästintill fossilbränslefri produktion. Vi har precis eldat det sista kolet och kommer under sommaren att konvertera pannan för att sedan elda återvunna och/eller förnyelsebara biobränslen i den istället. I nästa steg tar vi bort den fossila oljan för att till eldningssäsongen 2021 vara fria från kol och fossilolja på kraftvärmeverket. Vår strategi stämmer väl in i Färdplanen för en fossilfri uppvärmningsbransch, så det är naturligt för oss att ställa oss bakom färdplanen. För våra fjärrvärmekunder sker förändringen utan att man behöver göra något, fjärrvärme är inte bara hållbart och framtidssäkert utan även enkelt och bekvämt, säger Charlotta Sund, vd och koncernchef för Tekniska verken i Linköping.

Sedan 70-talet har utsläppen från värmesektorn minskat med 90 procent. Trots det står branschen inför nya utmaningar och fortfarande släpps det ut 5,2 miljoner ton koldioxid från värmesektorn, vilket är nästan 10 procent av de svenska växthusgasutsläppen.  

- Uppvärmningssektorn i Sverige är unik i hur den redan nu med hjälp av biobränslen och energiåtervinning blivit i praktiken fossilfri. Nu är utmaningen att gå från att nolla koldioxidutsläppen till att fånga in och binda koldioxid och på det sättet bli klimatpositiv. Vi ser nu en förändring av spelplanen, där näringslivets branscher nu ligger före och driver på politikerna på vägen mot fossilfrihet. Färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft beskriver hur branscherna kan ställa om men också vilka krav de ställer på resten av samhället för att färdplanerna ska bli verklighetsäger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Det nya målet från branschen är nu att värmesektorn ska vara helt fossilbränslefri 2030 och därutöver vara klimatpositiv 2045. För att bli det krävs en satsning på CCUS-teknik (Carbon Capture Utilisation and Storage). Det skulle potentiellt kunna neutralisera utsläppen från det kvarvarande fossilbaserade innehållet i avfallet och få en klimatpositiv effekt vid användandet av biobaserade bränslen.

För mer information kontakta gärna:
Emil Berggren, utvecklingsingenjör, Tekniska verken i Linköping, 013-20 82 51
Emil.Berggren@tekniskaverken.se

Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

 Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 350 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

Nyckelord

Bilder

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum