Fastighetsägarna

Fastighetsägarnas Sverigebarometer: Toppen har passerats

Dela

Under 2018 skiftade fastigheter till ett värde av 160 miljarder kronor händer. Det gjorde året till ett av de starkaste transaktionsåren någonsin. Trots sämre utsikter för svensk ekonomi ser landets fastighetsägare relativt ljust på utvecklingen under 2019 även om optimismen inte är lika utbredd som för ett år sedan. Det gäller i synnerhet ägare till butiksfastigheter, där pessimisterna dominerar. Det framgår av Fastighetsägarnas landsomfattande enkät Sverigebarometern.

Fastighetsägare befarar ökade butiksvakanser under 2019 enligt Fastighetsägarnas Sverigebarometer.
Fastighetsägare befarar ökade butiksvakanser under 2019 enligt Fastighetsägarnas Sverigebarometer.

Under 2018 växlade tillväxten i Europa och Kina ned. I Sverige förvärrades situationen av den skakiga utvecklingen på bostadsrättsmarknaden med en tydlig inbromsning i bostadsinvesteringarna som följd. Under senare delen av 2018 krympte den svenska ekonomin för första gången sedan 2013. Trots de sämre utsikterna höjde Riksbanken räntan i december och lovade att höja räntan två gånger per år under de kommande åren. Det borde vara dåliga nyheter för den kapitaltunga fastighetsbranschen. Trots det räknar 77 procent av landets fastighetsägare med fortsatt god lönsamhet.

– Det kan verka paradoxalt men jag tror att fastighetsägarna, som många andra, tvivlar på Riksbankens möjligheter att gå vidare med räntehöjningar. Mycket talar för att höjningen i december var den första och sista för lång tid framöver, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

Förväntningarna är dock mer dämpade än vad de var för ett år sedan. När det gäller prisutvecklingen dominerar pessimisterna över optimisterna i samtliga fastighetssegment. Störst är pessimismen avseende butiksfastigheter där 53 procent av fastighetsägarna räknar med prisfall under året. Butiker är också det enda segment där andelen som tror på högre vakansgrad överstiger den som tror på lägre, vilket också avspeglas i synen på hyresutvecklingen. Drygt var femte fastighetsägare räknar med att butikshyrorna kommer att sänkas under året.

Optimismen är generellt större i storstäderna än i övriga landet, i synnerhet avseende kontorsfastigheter. I Stockholm räknar 35 procent med att priserna ska stiga ytterligare från dagens nivåer. I Göteborg och Malmö ligger motsvarande andel på 33 respektive 30 procent. Andelen som tror att priserna ska minska är 6 procent i Stockholm och 10 respektive 18 procent i Göteborg och Malmö.

– Om förväntningarna blir verklighet har 2019 goda förutsättningar att bli ett hyfsat år. Men jag tror att vi har passerat toppen, åtminstone när det gäller transaktionsmarknaden. I vår barometer uppger över 60 procent av fastighetsägarna att de inte planerar några större fastighetsköp under 2019, säger Tomas Ernhagen. 


Om Fastighetsägarnas Sverigebarometer
Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarna GFR, Fastighetsägarna MittNord, Fastighetsägarna Stockholm och Fastighetsägarna Syd. Barometern tar temperaturen på fastighetsbranschen och publiceras en gång per år. Underlaget utgörs av en webbenkät och riktar sig till cirka 500 större fastighetsägare i 28 städer.

Nyckelord

Bilder

Fastighetsägare befarar ökade butiksvakanser under 2019 enligt Fastighetsägarnas Sverigebarometer.
Fastighetsägare befarar ökade butiksvakanser under 2019 enligt Fastighetsägarnas Sverigebarometer.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Hyresnivån i Stockholm behöver höjas med 3,5 procent under 202011.9.2019 07:00:00 CESTPressmeddelande

Hyresrätten spelar en viktig roll för dynamiken på arbetsmarknaden och för Stockholms möjlighet att agera motor för landets ekonomiska tillväxt. Ska denna dynamik fungera måste hyresutvecklingen tillåtas att följa den samhällsekonomiska utvecklingen. Enligt Fastighetsägarna Stockholm behöver den allmänna hyresnivån i Stockholmsregionen i så fall höjas med 3,5 procent under 2020.

Stadskärnorna växer när innehållet förändras27.6.2019 07:50:00 CESTPressmeddelande

Cityindex är en kartläggning av den kommersiella utvecklingen i Sveriges samtliga stadskärnor. Försäljningen i de svenska stadskärnorna ökade svagt under 2018. Om det var näst intill stiltje gällande stadskärnornas totala utveckling så hände det desto mer i de olika branscherna. Hotell och kommersiell service växte starkast medan sällanköpsvaruhandeln hade det tuffare. Storstäderna uppvisade starkast tillväxt samtidigt som medelstora städer hade en negativ utveckling. Stadskärnorna i Svealand och Götaland hade en positiv utveckling medan stadskärnorna i Norrland backade.

Ny handbok ska göra inomhusmiljön bättre26.6.2019 14:49:25 CESTPressmeddelande

Fastighetsägarna släpper en nyutgåva av boken God inomhusmiljö – en handbok för fastighetsägare. Boken är framtagen i samarbete med branschrepresentanter och riktar sig främst till mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Med sin grundliga genomgång av regelverk och av tekniken som påverkar inneklimatet samt med konkreta checklistor och tips fungerar handboken som en branschguide för hur man skapar en god inomhusmiljö.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum