Svenskt Trä

Fem tips – säker snöskottning på tak

Dela

Branschorganisationen Svenskt Trä har tagit fram fem konkreta tips för hur du på ett säkert sätt skottar snö från tak. Under den här tiden på året belastas många tak av tunga snömängder och även konstruktionsmässigt hållbara byggnaderna har en gräns för hur hög last de klarar.

- Säkerheten kommer först. Det är viktigt att känna till de risker som finns när du skottar snö från tak och hålla de anvisningar som finns för hur hög belastning en takkonstruktion klarar av. Annars kan konstruktionen ta skada, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

Skottningen ska ske på ett säkert sätt både för de som skottar, eventuella förbipasserande och inte minst för själva tak- och byggnadskonstruktionen. Svenskt Trä listar några viktiga tips för hur du skottar snö säkert på tak.

Fem tips:

  • Se efter var snön hamnar när den skottas ned från taket. Intilliggande tak och andra byggnader eller konstruktioner kan skadas.
  • Undvik att sätta stora mängder snö i rörelse samtidigt. Det kan inträffa när skottning sker i rännor parallellt med taknocken. Skotta istället i rännor vinkelrätt från nocken ner mot takfoten.
  • Taket ska skottas med jämn viktfördelning. Snedfördelning kan skada konstruktionen.
  • Om all snö avlägsnas är det lätt att skada papp, plåt och tegel. Lämna därför kvar 10 till 20 centimeter snö på taket.
  • Skotta taket i remsor och på båda sidor om nocken samtidigt. Starta cirka två meter in från gavlar och skotta en cirka två meter bred remsa från nock ner till takfot. Skotta sedan remsor med cirka fem meter mellanrum längs hela taket. När det är klart kan du skotta av kvarvarande remsor.

- Trä är det starkaste byggmaterialet i förhållande till sin egen vikt och ett mycket beständigt material. Men en takkonstruktion tål inte hur hög last som helst och även en träkonstruktion har sin gräns, säger Johan Fröbel.

Snömängder och temperaturskillnader i kombination med ett taks lutning och övriga egenskaper skapar på vintern risk för istappar och snöras. Det är Boverkets konstruktionsregler, EKS 10 (BFS 2015:6) som reglerar hur stora snölaster ett tak ska tåla.

Det är fastighetsägarens ansvar att bevaka och bedöma när ett tak behöver skottas. Fastighetsägaren ansvarar även för att varna för nerfallande snö och is från taket genom att sätta upp avspärrningar och varningsskyltar. Är du fastighetsägare och osäker på hur takskottningen ska genomföras på ett säkert sätt bör du anlita professionella snöröjare. De vet hur ett tak ska skottas både för att undvika olyckor och för att inte äventyra konstruktionen.

Läs fler råd inför snöröjning av tak, samt en rekommenderad beräkningsmetod för snötyngd på tak på https://www.svenskttra.se/om-tra/snoskottning-fran-tak/.

För mer detaljerad information rekommenderas Boverket, www.boverket.se och Arbetsmiljöverket, www.taksakerhet.se.

Pressbilder

För mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä
+46 8 762 79 68, johan.frobel@svenskttra.se  

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
+46 8 762 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se  

Nyckelord

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum