Åklagarmyndigheten

Fler bidragsbrott utreds och lagförs

Dela

Antalet anmälda brott mot välfärdssystemet ökar, men det gör även antalet brott som Polismyndigheten redovisar till åklagare och antalet ärenden som beslutas av åklagare.

Under 2020 har Polismyndighetens genomsnittliga redovisning av bidragsbrott per månad till Åklagarmyndigheten nästan tredubblats (en ökning med 157 procent) jämfört med motsvarande period 2018. Åklagare har i sin tur beslutat i brottsmisstankar i motsvarande mån. De senaste åren visar brottsgruppen bidragsbrott en högre lagföringsandel än genomsnittet för samtliga brottstyper.

I en redovisning som lämnats till regeringen i dag konstaterar myndigheterna att ökade resurser, ökad kompetens, ökad samverkan med de bidragsgivande myndigheterna och ökat fokus på brottsförebyggande åtgärder är faktorer som är avgörande för att framgångsrikt bekämpa bidragsbrottslighet.

Inom Åklagarmyndigheten finns en särskild organisation för bidragsbrott med särskilt utpekade åklagare som samverkar internt och med bland annat polisen. Åklagare medverkar även ofta i de insatser som genomförs av Polismyndigheten på lokal och regional nivå. Det finns också en specialiståklagare med inriktning mot förmögenhetsbrott och en områdeschef med nationellt ansvar för bedrägerier och bidragsbrott.

– Under senare år har vi kunnat se att välfärdssystemen utsätts för en alltmer omfattande och ofta organiserad brottslighet. En stark lagföringsförmåga i rättskedjan är viktig, men det måste kombineras med en ökad förmåga hos de utbetalande myndigheterna att förhindra att felaktiga bidrag alls betalas ut. Det är särskilt viktigt just nu, när stora statliga stödåtgärder sätts in för att minska effekterna av covid-19, säger områdeschef Eva Thunegard.

Det utvecklingsarbete som pågår inom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten kommer att fortsätta. Myndigheterna anser dock att fler åtgärder behövs, bland annat att frågan om ett administrativt sanktionssystem vid sidan av bidragsbrottslagen bör utredas vidare.

Förbättrad hantering av bidragsbrott, slutredovisning (pdf)


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

Nyckelord

Om

Åklagarmyndigheten
Åklagarmyndighetenhttps://www.aklagare.se/

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Följ Åklagarmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Åklagarmyndigheten

Förlängd åtalstid begärd för flera våldtäkter i södra Stockholm - rättelse26.11.2020 13:31:01 CETPressmeddelande

Åklagare har i dag begärt en person omhäktad vid Södertörn tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för ett fall av grov våldtäkt, sju våldtäkter och två fall av sexuella övergrepp på Södermalm och i Söderort i Stockholm. Mannen är sedan den 12 november tidigare häktad på sannolika skäl misstänkt för tre ytterligare våldtäkter. Åklagare och polis söker fler målsägande.

Förlängd åtalstid begärd för flera våldtäkter i södra Stockholm26.11.2020 12:14:56 CETPressmeddelande

Åklagare har i dag begärt en person omhäktad vid Södertörns tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för ett fall av grov våldtäkt, sju våldtäkter och två fall av sexuella övergrepp på Södermalm och i Söderort i Stockholm. Mannen är sedan den 12 november tidigare häktad på sannolika skäl misstänkt för tre ytterligare våldtäkter. Åklagare och polis söker fler målsägande.

Åtal för inblandning i sprängningar i nordvästra Stockholm25.11.2020 09:56:00 CETPressmeddelande

Åklagaren har i dag åtalat en 22-årig man för två fall av anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott. Ytterligare en person är åtalad misstänkt för försök till grov utpressning. Sprängningarna ägde rum i Kista och Husby i januari i år. Bakgrunden är grova utpressningsförsök riktade mot personer med kopplingar till adresserna. Åklagaren och polisens utredningsledare är tillgängliga för media i dag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum