Region Örebro län

Fler filmproduktioner ska lockas till länet

Dela
Örebroregionen lämpar sig synnerligen väl för filminspelningar vilket är något som Region Örebro läns kulturnämnd vill utnyttja. Från och med i år kommer kulturnämnden därför att avsätta ett årligt utvecklingsstöd om 800 000 kronor att fördela till olika filmaktörer inom professionell filmproduktion i länet.

- Vårt län ligger geografiskt rätt i förhållande till storstadsregionerna vilket gör att det är lätt att ta sig hit. I länet finns dessutom en uppsjö av inspelningsplatser och här finns redan i dag en härlig mix av etablerade och lovande filmare. Potentialen för att kunna locka större professionella produktioner till länet är därmed väldigt god, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Det var i fjol som kulturnämnden startade en utredning för att ta reda på hur möjligheterna att utveckla den professionella filmverksamheten i Örebro län ser ut. När nu utredningen är färdig står det klart att Örebroregionen med fördel kan väljas som skådeplats när det är dags för filminspelningar redan i dag men också att det finns saker som kan bli bättre.

- När det gäller förbättringar ser vi ser till exempel att det är många inom branschen som efterlyser en regional stödstruktur i syfte att underlätta dels konstnärlig utveckling, dels olika typer av samarbeten. Det är något vi nu vill åtgärda, säger Inga-Britt Ritzman (S), vice ordförande i kulturnämnden.

Utredningen föreslår en stegvis satsning som inleds med det ekonomiska stöd om 800 000 som ska ge regionala filmproducenter möjlighet att utveckla en idé till ett projekt med potential att locka offentliga och privata finansiärer. Nästa steg är att regionala och externa filmproducenter ska kunna ingå samproduktionsavtal med Region Örebro län. För att kunna ta det steget beslutade nämnden i dag, vid sidan av det ekonomiska utvecklingsstödet, att ta fram ett förslag för hur Region Örebro län ska kunna fördela samproduktionsmedel för film med start år 2024.

- Dagens beslut skapar stabilitet både för länets filmarbetare och för de kreativa näringar som berörs av produktionerna. Det bidrar också till att skapa förutsättningar att locka ännu större filmproduktioner till Örebro län, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

En rimlig målsättning med satsningen på ökad filmproduktion i länet är att minst en långfilm eller tv-serie årligen ska produceras i Örebro län.

Kontakt

Torbjörn Ahlin, ordförande i kulturnämnden, telefon: 073-84 27 454

Inga-Britt Ritzman, vice ordförande i kulturnämnden, telefon: 072-536 91 11

Malin Silén, ledamot i kulturnämnden, telefon: 076-337 97 79

Nyckelord

Kontakter

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Det offentliga ställer krav på fossilfria transporter i sina upphandlingar27.3.2023 07:56:00 CEST | Pressmeddelande

Örebro läns alla kommuner, Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län har tillsammans beslutat att ställa krav på att transporter som upphandlas ska vara fossilfria. "Det här är ett önskemål vi fått till oss från näringslivet via Örebro läns energi- och klimatråd. Genom rådet har de offentliga organisationerna samverkat i frågan och vi är glada att ha fattat det här beslutet som samtliga organisationer står bakom", säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum