Flygbolaget BRA

Flygbolaget BRA drar ner trafiken: ställer in 1300 inrikes flygavgångar

Dela

Inga flyglinjer läggs ned men cirka 1300 inställda avgångar fram till den 3 maj blir konsekvensen av det akuta åtgärdspaket som svenska inrikesflygbolaget BRA tar till på grund av corona-oron. Många tusen passagerare kommer att påverkas. Samtidigt tror flygbolaget inte att detta kommer att räcka och planerar redan för ytterligare trafikförändringar.

Ingen av BRA:s flyglinjer läggs i nuläget ned, men nedläggning av flyglinjer är inte uteslutet längre fram.

Alla inrikes flyglinjer som BRA trafikerar kommer att beröras av de trafikförändringar som bolaget nu gör – dock lite olika.

Generellt sett ställer BRA in de absolut minst bokade avgångarna, vilket mellan 23 mars och 3 maj främst innebär mitt-på-dagen-avgångar och utvalda, sena kvällsavgångar.

Alla resenärer som berörs av förändringar kommer att kontaktas av BRA.

- Vi står inför den absolut mest utmanande tiden för den svenska flygbranschen och för BRA som bolag någonsin, säger Geir Stormorken som är flygbolagets vd.

- Det vi nu gör är inget vi vill göra, men den extraordinära situationen med ett extremt tapp av antal bokningar kräver extraordinära aktiviteter.

BRA har tidigare meddelat att bokningstakten avtog dramatiskt i slutet av förra veckan. Och trenden ser ut att hålla i sig den närmaste tiden. Detta gör att BRA trots allt inte tror att de åtgärder som nu tas kommer att räcka.

- Flygbranschen behöver akut och snabbt stöd från politiskt håll om tillgängligheten i landet ska säkras. Vi på flygbolaget BRA är inte ensamma i den situation vi befinner oss i, säger Geir.

- Detta kommer på toppen av två år med flygskatt, flygskam, kraftigt ökade flygplatsavgifter i Sverige, stigande priser på utsläppsrätter i EU och en ogynnsam valutakurs där BRA:s intäkter är i kronor och merparten av utgifterna i euro och dollar, fortsätter Geir.

BRA är trots det ytterst utmanande läget fortsatt ekonomiskt stabilt, där det besparings- och förändringsarbete som bolaget inledde i april förra året har fungerat väl.

BRA har minskat sina kostnader under året genom att fasa ut äldre flygplan, konsolidera flygplansflottan till en enda flygplanstyp och genom att stimulera intäkterna med fler destinationer – både inrikes och utrikes, men det ser ändå inte ut att räcka med det extrema läge som nu råder.

BRA är inte börsnoterade, utan helt ägs via det svenska bolaget Braganza av Per G Braathen. Bolagets ägare och styrelse står bakom och stöder BRA:s arbete och insatser.

Flygbolaget BRA står idag för 30 % av den svenska inrikes flygtrafiken, så bolagets justeringar och neddragningar kommer att bli kännbara i landet.

Liksom andra flygbolag redan aviserat, kommer även BRA att tvingas till radikala besparingsåtgärder den kommande tiden, helt beroende på den minskade efterfrågan på grund av coronaoro:

- De senaste veckornas dramatiska passagerarutveckling och kommande ekonomiska utmaningar saknar historiskt motstycke i flyg- och resebranschen, säger Geir Stormorken som verkat inom flyget i över 30 år.

Med stöd av ägare och styrelse planerar BRA nu för följande, tillfälliga åtgärder:

  • BRA ställer in cirka 1300 inrikesavgångar under fram till den 3 maj. Redan nästa vecka kommer bolaget att titta på ytterligare neddragningar ifall inte läget stabiliseras.
  • Alla BRA:s inrikeslinjer berörs av förändringar i olika omfattning.
  • Bolagets planerade premiär för flyg mellan Stockholm Bromma och Oslo/Torp flyttas fram till sommaren.
  • Utrikesnyheterna Tallinn, Riga, Berlin, Kuressaare på Ösel och Split kommer starta som planerat i slutet av mars, om situationen inte förvärras.
  • BRA tittar på möjligheter att senarelägga leverans av två inhyrda ATR-flygplan.
  • Finnairs avgångar mellan Umeå och Helsingfors, som BRA flyger, kommer enligt Finnair att tillfälligt pausas under april.
  • Eventuellt kommer flygningarna mellan Göteborg och Lyon att pausas. Inte klart ännu.
  • BRA som alltid bjuder alla resenärer på frukost och förtäring ombord, pausar tillfälligt all ombordservering för att på alla sätt minimera risk för smittspridning.
  • BRA:s ledningsgrupp har redan infört egen lönesänkning med 20 procent.
  • BRA ska även föra dialog med facken om möjligheter att tillfälligt sänka lönerna för sina medarbetare.

BRA:s vd Geir Stormorken medverkade vid dagens möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth:

- Jag upplever att infrastrukturministern nu är mycket väl införstådd i det pressade läge vi flygbolag och flygbransch befinner oss i och att läget är ytterst akut. Åtgärder kan inte vänta utan måste komma till omedelbart, avslutar Geir Stormorken.

Utöver de flygningar som BRA redan ställt in under mars: Så här berörs BRA:s inrikeslinjer 23 mars – 3 maj. Aktuella avgångar finns alltid via www.flygbra.se. Resenärer som berörs av ändringar kontaktas alltid av BRA.

INRIKES

Ängelholm-Bromma: -96 avgångar.

Göteborg-Bromma: -151 avgångar.

Halmstad-Bromma: -10 avgångar.

Kristianstad-Bromma: -48 avgångar.

Kalmar-Bromma: -64 avgångar.

Malmö-Bromma: -178 avgångar.

Örnsköldsvik-Bromma: -48 avgångar.

Östersund-Bromma: flygs som planerat.

Östersund-Göteborg: flygs som planerat.

Östersund: Malmö: flygs som planerat.

Ronneby-Bromma: -40 avgångar.

Sundsvall-Bromma: -64 avgångar.

Trollhättan-Bromma: -70 avgångar.

Umeå-Bromma: -76 avgångar.

Visby-Bromma: -66 avgångar.

Visby-Göteborg: -14 avgångar.

Visby-Malmö: - 4 avgångar.

Växjö-Bromma: -76 avgångar.

UTRIKES

Bromma-Oslo/Torp: premiären flyttas fram till juni.

Bromma-Riga: startar i slutet av mars som planerat, men med färre avgångar-14 avgångar.

Bromma-Tallinn: startar i slutet av mars som planerat, men med färre avgångar- 22 avgångar.

Malmö-Berlin: startar som planerat i slutet av mars. Flyger som planerat.

Malmö-Split: flyger som planerat.

Göteborg-Berlin: startar som planerat i slutet av mars. Flyger som planerat.

Växjö-Berlin: flyger som planerat.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Flygbolaget BRA
Flygbolaget BRA
Gårdsfogdevägen 16
16126 Bromma

https://www.flygbra.se/

BRA står för Braathens Regional Airlines. BRA flyger till flest orter i Sverige och med cirka 2 miljoner årliga passagerare, har BRA en marknadsandel av svenskt inrikesflyg om cirka 30 %.

BRA klimatkompenserar som enda kommersiella flygbolag i världen för mer än alla sina CO2-utsläpp utan extra kostnad för resenärerna. BRA erbjuder sedan 2018 alla att välja fossilfritt biobränsle vid bokning av flygresan och redan år 2009 miljöcertifierades bolaget som världens första passagerarflygbolag.

2016 lanserades varumärket BRA efter sammanslagning av flera regionala flygbolag i samma svenska koncern. Bolagets flyg-DNA sträcker sig samtidigt tillbaka till 1940-talets Braathens S.A.F.E.

BRA ägs av svenska investmentbolaget Braganza, helägt av Per G. Braathen.

Följ Flygbolaget BRA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Flygbolaget BRA

Inrikesflygbolaget BRA ansöker om rekonstruktion6.4.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Coronakrisen slår extremt hårt mot samhället och flygbranschen. Svenska flygbolaget BRA ansöker nu om rekonstruktion för att skydda bolaget från konkurs. En rekonstruktion skapar andrum för att kontrollerat planera för en framtida verksamhet. BRA har som ambition att stegvis återstarta bolaget och flygtrafiken igen efter sommaren, allt eftersom förutsättningarna för att bedriva flyg förbättras.

Flygbolaget BRA:s vd Geir Stormorken kommenterar regeringens förslag om kreditgarantier till svensk flygbransch17.3.2020 19:31:35 CETPressmeddelande

”Regeringens till synes generösa kreditgaranti är säkert bra, men det vi behöver är insatser som ger både omedelbara och långsiktiga likviditetseffekter - inte lån med kreditkostnader. Vi behöver även bättre tillämpbara permitteringsregler.” ”Regeringens kreditgaranti innebär ingen stimulans till branschen i allmänhet. Det sänker inga kostnader och ger inget andrum till företagen i en oerhört utsatt bransch”. ”Att ta stora lån för att betala löpande kostnader och därmed skjuta växande skulder framför sig när ingen vet hur länge detta kommer att vara, är inte något som vi varken kan eller vill.” ”Kreditgarantin från regeringen förändrar tyvärr inte något för BRA här och nu. Kommer inte stöd för att minska kostnaderna inom kort, riskerar BRA, som flyger till flest orter i Sverige och som har det största flyglinjenätet med 28 flyglinjer inom landet under år 2019-2020, att tvingas till drastiska åtgärder – med nedläggning av ytterligare flyglinjer och ännu färre flygavgångar”.

Medarbetare hos flygbolaget BRA bekräftad med COVID-19 – har ej träffat resenärer eller kollegor5.3.2020 17:32:03 CETPressmeddelande

Det föreligger ingen uppenbar risk för smittspridning inom eller via BRA. Personen som bär på smittan har inte varit på arbetet sedan den 20 februari, det vill säga sedan långt innan personen själv smittades. Personen har inte heller arbetat eller träffat kollegor efter det förmodade smittotillfället. BRA har inte heller kontaktats av den pågående smittspårning som sjukvården bedriver.