Myndigheten för press, radio och tv

För första gången någonsin svarade den digitala reklamen för mer än hälften av de samlade reklaminvesteringarna i Sverige

Dela
2017 var omsättningen på 37,6 miljarder den högsta någonsin på reklammarknaden i Sverige. Av dem investerades 51 procent i nätbaserade kanaler. De utomnordiska teknikföretagen, främst Google och Facebook, svarade uppskattningsvis för två tredjedelar av den digitala reklamförsäljningen.

Dagspressen har drabbats hårdast av konkurrensen från de utomnordiska teknikföretagen. De har förlorat omkring 30 procent av sina intäkter under de senaste 10 åren. Till skillnad från den svenska tv-branschen, 2017 var TV4 AB:s rörelseresultat det starkaste någonsin för företaget.  Såväl TV4 som MTG:s tv-verksamhet tillhör fortfarande de mer lönsamma aktörerna på den svens­ka mediemarknaden. De har däremot mer undanskymda roller på den svenska webb-tv-marknaden. Där är Netflix och Youtube marknadsledande.

En stark konjunktur ger fortsatt fart åt reklamförsäljningen

2017 var ett mycket gynnsamt år för medieföretagande i Sverige. BNP visade god tillväxt, arbetslösheten minskade, hushållens disponibla intäkter ökade, Stockholmsbörsen steg, räntorna sjönk och på reklammark­naden ökade investeringarna med 7,8 procent. Medan annonseringen i tryckta dagstidningar minskade 13 procent ökade internetannonseringen med 21 procent.

Spotify – Sveriges största, och mest förlustdrivande, medieföretag

Sedan 2016 toppas listan över Sveriges största medieföretag av en ny aktör. Bonnierkoncernen har fått se sig nedputtad från förstaplatsen av Spotify. Med en omsättning på 39,4 miljarder och en rörelseförlust på 3,6 miljarder för 2017 är Spotify inte bara det svenska medieföretag som omsätter mest, det är också det som redovisar störst förluster. Även Bonnier gick med förlust under 2017.

Oförändrat läge för en hårt ansatt dagstidningsmarknad

Den viktigaste förklaringen till de sjunkande intäkterna i den svenska tidningsbranschen under det senaste decenniet är en fallande annonsförsäljning. Under 2017 föll annonseringen i landets pappers­tidningar med omkring 13 procent. Tillväxten i den digitala annon­seringen kunde inte kompensera för nedgången på print.

I Medieekonomi 2018 förklaras de samband som finns mellan konjunkturen, reklam­marknaden, mediekonsumtionen och de svenska medieföretagens ekonomi. Rapportens analys har gjorts av docent Jonas Ohlsson, medieforskare och föreståndare för Nordicom vid Göteborgs universitet.

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Myndigheten för press, radio och tv tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum