Skogsstyrelsen

För lite naturhänsyn men få körskador när aska återförs till skogen

Dela

När aska sprids i skogen för att återföra näring och motverka försurning, tas för lite hänsyn till naturvärden och kultur- och fornlämningar. Däremot är körskador och skador på stammar ovanligt. Det visar den första uppföljning som Skogsstyrelsen gjort av askåterföring.

Få körskador när aska sprids i skogen, visar första uppföljningen.  Foto: Stefan Anderson, Skogsstyrelsen
Få körskador när aska sprids i skogen, visar första uppföljningen. Foto: Stefan Anderson, Skogsstyrelsen

– Vi måste få fler att återföra aska till skogen för att kompensera förluster av näringsämnen och motverka försurning. Samtidigt är det viktigt att det görs på rätt sätt och där ser vi i kontrollerna att det finns både det som fungerar bra och det som kan bli bättre, säger Andreas Drott, markspecialist på Skogsstyrelsen.

(Länk till hela rapporten finns här nedanför!)

Totalt har Skogsstyrelsen kontrollerat hur rekommendationerna följs och vilken hänsyn som tagits i 130 skogsbestånd där aska spridits. Kontrollerna visade bland annat att:

  • i 17 procent av fallen hade aska spridits utanför det område som markerats som spridningsområde i anmälan om samråd.
  • i 42 procent av fallen hade man inte tagit den hänsyn till naturvärden som föreskrevs i samrådsprotokoll.

Kontrollerna visade också att askan i merparten av fallen spridits på ett bra sätt över hela det planerade spridningsområdet och att den spridits jämnt och inte låg i högar. Körskadorna var få och det var ovanligt med skador på trädstammar.

Som ett resultat av uppföljningen finns nu också en metod framtagen som gör det möjligt att göra kontroller av askåterföring.

– Forskning visar att det är viktigt med återföring av aska för att balansera upp försurning och näringsbalans när grenar och toppar tas ut. Askåterföringen behöver öka. Finns det brister i hur man sprider askan är det naturligtvis också viktigt att vi kommer tillrätta med det, säger Andreas Drott.

Om grenar och toppar tas ut i större omfattning i samband med avverkning bidrar detta till försurning och det gör att mängden näringsämnen som blir kvar i skogen minskar. För att motverka det rekommenderar Skogsstyrelsen att biobränsleaska från till exempel förbränning i kraftvärmeverk återförs till skogen. Inför spridning av aska ska ett samråd hållas med Skogsstyrelsen.

Sedan år 2000 har askåterföring som kompensation för uttag av skogsbränsle utförts på någonstans mellan 5 000 och 15 000 hektar skogsmark per år i Sverige.

Mer information:

Andreas Drott, markspecialist, Skogsenheten, Skogsstyrelsen, 090-15 83 05, 072-735 83 05, andreas.drott@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Få körskador när aska sprids i skogen, visar första uppföljningen.  Foto: Stefan Anderson, Skogsstyrelsen
Få körskador när aska sprids i skogen, visar första uppföljningen. Foto: Stefan Anderson, Skogsstyrelsen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum