Skogsstyrelsen

För lite naturhänsyn men få körskador när aska återförs till skogen

Dela

När aska sprids i skogen för att återföra näring och motverka försurning, tas för lite hänsyn till naturvärden och kultur- och fornlämningar. Däremot är körskador och skador på stammar ovanligt. Det visar den första uppföljning som Skogsstyrelsen gjort av askåterföring.

Få körskador när aska sprids i skogen, visar första uppföljningen.  Foto: Stefan Anderson, Skogsstyrelsen
Få körskador när aska sprids i skogen, visar första uppföljningen. Foto: Stefan Anderson, Skogsstyrelsen

– Vi måste få fler att återföra aska till skogen för att kompensera förluster av näringsämnen och motverka försurning. Samtidigt är det viktigt att det görs på rätt sätt och där ser vi i kontrollerna att det finns både det som fungerar bra och det som kan bli bättre, säger Andreas Drott, markspecialist på Skogsstyrelsen.

(Länk till hela rapporten finns här nedanför!)

Totalt har Skogsstyrelsen kontrollerat hur rekommendationerna följs och vilken hänsyn som tagits i 130 skogsbestånd där aska spridits. Kontrollerna visade bland annat att:

  • i 17 procent av fallen hade aska spridits utanför det område som markerats som spridningsområde i anmälan om samråd.
  • i 42 procent av fallen hade man inte tagit den hänsyn till naturvärden som föreskrevs i samrådsprotokoll.

Kontrollerna visade också att askan i merparten av fallen spridits på ett bra sätt över hela det planerade spridningsområdet och att den spridits jämnt och inte låg i högar. Körskadorna var få och det var ovanligt med skador på trädstammar.

Som ett resultat av uppföljningen finns nu också en metod framtagen som gör det möjligt att göra kontroller av askåterföring.

– Forskning visar att det är viktigt med återföring av aska för att balansera upp försurning och näringsbalans när grenar och toppar tas ut. Askåterföringen behöver öka. Finns det brister i hur man sprider askan är det naturligtvis också viktigt att vi kommer tillrätta med det, säger Andreas Drott.

Om grenar och toppar tas ut i större omfattning i samband med avverkning bidrar detta till försurning och det gör att mängden näringsämnen som blir kvar i skogen minskar. För att motverka det rekommenderar Skogsstyrelsen att biobränsleaska från till exempel förbränning i kraftvärmeverk återförs till skogen. Inför spridning av aska ska ett samråd hållas med Skogsstyrelsen.

Sedan år 2000 har askåterföring som kompensation för uttag av skogsbränsle utförts på någonstans mellan 5 000 och 15 000 hektar skogsmark per år i Sverige.

Mer information:

Andreas Drott, markspecialist, Skogsenheten, Skogsstyrelsen, 090-15 83 05, 072-735 83 05, andreas.drott@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Få körskador när aska sprids i skogen, visar första uppföljningen.  Foto: Stefan Anderson, Skogsstyrelsen
Få körskador när aska sprids i skogen, visar första uppföljningen. Foto: Stefan Anderson, Skogsstyrelsen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Inventering: älgar tillbaka i stort antal i brandområdet i Västmanland26.4.2019 08:44:39 CESTPressmeddelande

Älgarna har återvänt i stor skala till brandområdet i Västmanland. En unik inventering som Skogsstyrelsen har gjort med drönare visade att det fanns mer än fyra gånger så många älgar i det inventerade brandområdet jämfört med ett genomsnittligt älgförvaltningsområde. Det betyder att åtgärderna måste sättas in tidigare när det brunnit i en skog för att minska betesskador.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum