TCO

Föräldraledigheten mer ojämställd än statistiken visar

Dela
Föräldraledigheten är ännu mer ojämställd än vad som syns i statistiken. När man räknar in även obetald ledighet är kvinnor i snitt borta från arbetet i mer än ett år under ett barns två första år. Det är drygt nio månader mer än männen. Det framkommer i en ny rapport från TCO.

– Föräldraledigheten är ännu mer ojämställd än vad som ofta framkommer och trenden är dessutom negativ. Jag är djupt oroad och förvånad över att vi inte kommit längre. Vi vet att ojämställd föräldraledighet påverkar kvinnors karriär och inkomst negativt, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

Räknad i betald föräldraledighet är kvinnor borta från arbetet i 8,6 månader under ett barns två första år. Den siffran stiger till 12,7 månader när den obetalda ledigheten räknas in. För män är motsvarande siffror 2,4 och 3,4 månader. Kvinnor är alltså frånvarande från jobbet utan ersättning under längre tid än män är föräldralediga både med och utan ersättning.

Skillnaden mellan kvinnors och mäns andel obetald föräldraledighet har dessutom ökat de senaste sex åren, där kvinnors andel obetald ledighet ökar mer än männens. Det pekar på att gapet kan bli större om trenden fortsätter.

Kvinnors större andel av föräldraledigheten innebär en längre frånvaro från arbete. Den långa ofta sammanhängande frånvaron leder i sin tur till negativa konsekvenser för karriär, inkomst och i förlängningen även pension.

– Om den ekonomiska jämställdheten ska öka behöver föräldraledigheten fördelas mer jämnt. För det krävs politiska reformer. TCO föreslår bland annat att föräldraförsäkringen ska tredelas. Vi behöver ett regelverk som signalerar att målet är ett jämställt föräldraskap, säger Therese Svanström.

Ta del av rapporten på tco.se 

Om undersökningen

För att se fördelningen av föräldraledighet mellan män och kvinnor undersöks vanligtvis uttag av föräldrapenning, det vill säga betald ledighet. I rapporten har TCO även tittat på obetald ledighet för att få en bild av hur kvinnors och mäns totala föräldraledighet ser ut.

I undersökningen tittar TCO på föräldraledigheten under barnens två första år, eftersom det är då den absoluta majoriteten av föräldraledigheten tas ut och det är då som föräldraledighet tas ut på heltid under långa sammanhängande perioder

TCO:s beräkningar bygger på statistik och skattningar från Försäkringskassan; dels statistik över antal uttagna föräldrapenningdagar under barnens två första år, dels skattningar av andel obetald föräldraledighet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

TCO
TCO
Linnégatan 14


08-782 91 00http://tco.se

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Läs mer på www.tco.se

Följ TCO

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från TCO

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum