Försäkringskassan

Förändringar i lagstiftningen för sjukförsäkringen från den 1 september 2022

Dela

Den första september träder två lagändringar i kraft för sjukförsäkringen. Den ena berör bedömning av arbetsförmåga mot arbete inom en angiven yrkesgrupp för sjukpenning och den andra särskilda regler för äldre inom sjukersättning.

Bedömning av arbetsförmåga mot arbete inom en angiven yrkesgrupp

Lagändringen innebär att en persons arbetsförmåga efter dag 180 i sjukperioden (dag 1 för arbetslösa) ska bedömas mot normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp. Det betyder att Försäkringskassan vid ett beslut om att inte bevilja sjukpenning vid bedömningen mot normalt förekommande arbete ska ange en eller flera yrkesgrupper inom vilka den försäkrade skulle kunna klara av att arbeta.Regeringens syfte med lagändringen är att det ska bli lättare för den försäkrade att förstå bedömningen och beslutet.

Försäkringskassan får fortfarande bara ta hänsyn till medicinska förhållanden i sin bedömning, det vill säga, arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden får inte vägas in i beslutet.

Särskilda regler för äldre inom sjukersättning

Lagändringen inom sjukersättningen innebär särskilda regler för personer som är 60 år eller äldre. Deras arbetsförmåga ska bedömas mot normalt förekommande arbete som de har erfarenhet av under de senaste femton åren eller andra lämpliga arbeten som är tillgängliga. Detta till skillnad mot i dag när en persons arbetsförmåga bedöms mot alla arbeten som förekommer på arbetsmarknaden. I övrigt är alla andra villkor för att beviljas sjukersättning oförändrade, det vill säga att personen har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att hen inte kan arbeta nu eller inom en överskådlig framtid.

Lagändringen innebär också att försäkrade som inte har arbetat de senaste femton åren bedöms enligt ordinarie sjukersättningsregler.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

När assistansersättning upphör är det oftast på grund av flytt till boende27.9.2022 09:01:50 CEST | Pressmeddelande

I en ny studie har Försäkringskassan analyserat orsaker till att assistansersättning sänks eller upphör. När ersättningen upphör beror det oftast på att mottagaren flyttat till ett annat boende där hjälpen som assistansersättningen täckte ingår i boendet. När ersättningen har sänkts har det oftast berott på att mottagaren vistas i daglig verksamhet eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Att ersättning upphör efter en ansökan om fler timmar är ovanligt. För ungefär en procent av alla ansökningar eller anmälningar om fler timmar har beslutet inneburit att ersättningen upphört och för tre procent har ersättningen sänkts.

Pandemin sätter spår i socialförsäkringen även 202128.6.2022 09:00:17 CEST | Pressmeddelande

Covid-19-pandemin syns tydligt i statistiken för socialförsäkringen även för 2021. Utbetalningar inom sjukförsäkringen ligger på en fortsatt hög nivå även om det skedde en minskning jämfört med 2020. Även antalet mottagare av vab (vård av sjukt barn), smittbärarpenning och graviditetspenning ökade under förra året på grund av pandemin. Det visar årets upplaga av rapporten Socialförsäkringen i siffror som presenteras idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum