Svenska Friidrottsförbundet

Förbundsstyrelsen följer Riksidrottsnämndens syn på avstängningstid

Dela

Tiden för överklagande i Meraf Bahtas fall har inte passerat och ärendet är därför ännu inte slutgiltigt avgjort. Utifrån det fällande beslut som Riksidrottsnämnden meddelat har Svensk Friidrotts styrelse behandlat frågan om eventuell utökad avstängningsperiod från landslaget. Styrelsen beslutade att, om den avstängningstid som Riksidrottsnämnden beslutat (1/9 2018 – 31/8 2019) kvarstår, är detta också den tid som Meraf Bahta är avstängd från landslaget.

- Varje situation är unik och styrelsen bedömde att det inte finns skäl att utöka avstängningstiden i det här fallet, utan följer istället den bedömning som Riksidrottsnämnden gjort gällande lämplig avstängningstid. Utgångspunkten var en bedömning av proportionaliteten i strafflängden i relation till andra fall där individer testats positivt för otillåtna substanser. Styrelsen understryker att ett ambitiöst system för out-of-competition-tester är en hörnpelare i arbetet mot doping och att det är viktigt att det utvecklas och stärks framöver, säger Johan Storåkers, ordförande Svensk Friidrott.

Styrelsen har följt fallet nära sedan start och frågan om utökad avstängningstid var tidigt med i diskussionerna. Detta utifrån den övergripande antidopingpolicyn och de riktlinjer om fördubblad avstängning från landslaget som togs fram i slutet av 2014. Vid den tiden var de internationella straffsatserna lägre än idag och Svensk Friidrott hade på kort tid hanterat ett antal fall av substansdoping. Sedan dess har beslut om fördubblad landslagsavstängning fattats vid två tillfällen.

Den övergripande antidopingpolicyn har därefter revideras ett antal gånger. Under vintern ansåg styrelsen att policyn behövde förtydligas gällande skillnader mellan substansdoping och andra avstängningar, av till exempel administrativ karaktär, utifrån nyvunna erfarenheter från Meraf Bahtas fall.

Revideringarna fastslogs i februari och där ser förbundsstyrelsen till och gör bedömningar i varje enskilt fall. Fördubblad avstängning från landslaget kvarstår som en disciplinåtgärd, men riktas särskilt mot substansdoping. I övriga fall kan styrelsen besluta att den straffsats som utdömts av dömande instans ska gälla. Policyn kompletterades även med ett åtgärdsprogram gällande vistelserapportering.

- Antidopingarbetet är oerhört högt prioriterat för svensk friidrott. I dagsläget har vi strax under 50 aktiva som ingår i Riksidrottsförbundets testpool, och vistelserapportering är en viktig del av det programmet. Vi kommer fortsätta vårt interna arbete med att förstärkta åtgärdsprogram men också fortsätta dialogen med Riksidrottsförbundet för ett aktivt och funktionellt arbete mot doping. Där ingår såväl vistelserapportering som ett utökat antal tester i samband med tävlingar, säger Stefan Olsson, generalsekreterare Svensk Friidrott.

Ännu har inga formella beslut fattats gällande noterade resultat under den nu utdömda avstängningsperioden. Detta sker först efter att ärendet är slutligt avgjort.

Nyckelord

Kontakter

Om

Svenska Friidrottsförbundet
Svenska Friidrottsförbundet
Heliosgatan 3
SE-120 30 Stockholm

010-476 53 30http://www.friidrott.se

Svensk Friidrott uppgift är att främja, utveckla, organisera och administrera friidrotten i Sverige, samt att företräda den internationellt och ansvara för landslagets verksamhet. Förbundet bildades 1895 och är ett av Sverige största idrottsförbund med drygt 600 000 medlemmar, organiserade i knappt 1 000 föreningar. I tillägg deltar varje år över en halv miljon svenskar i motionslopp och nästan var fjärde vuxen svensk löptränar minst en gång i veckan. Svensk Friidrott står för en idrott som är för alla, där man agerar tillsammans. En idrott som är trovärdig och hälsosam, trygg och glädjefylld.

Följ Svenska Friidrottsförbundet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Friidrottsförbundet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum