Linköpings stift

Fördelning av KAE och KUB

Dela

Linköpings stift fördelar drygt 51 miljoner kronor till vård av kyrkor 2021, varav 41,5 mkr är statlig kyrkoantikvarisk ersättning och 9,6 mkr är inomkyrkligt kyrkounderhållsbidrag. Av stiftets 282 kyrkor och kapell får 65 ta del av ersättningen detta år.

Beräknad totalkostnad för de projekt som har beviljats ersättning uppgår till knappt 67 miljoner kronor. 

Några exempel på projekt som har beviljats ersättning och bidrag är:

·         Skällviks kyrka, förstärkning av grunden

·         Vadstena klosterkyrka, fortsatt reparation av strävpelare

·         Å kyrka, invändig renovering

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) är statens ersättning till Svenska kyrkan för vården av det kyrkliga kulturarvet. Ersättningen går till kostnadskrävande åtgärder på kyrkor, kyrkliga inventarier, klockstaplar och i vissa fall begravningsplatser och kyrktomter. Kyrkostyrelsen fördelar totalt 460 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning 2021. Ramanslaget till Linköpings stift uppgår till 41,5 miljoner kronor och disponeras under åren 2021 och 2022.

Kyrkounderhållsbidrag (KUB) är ett inomkyrkligt utjämningsbidrag. KUB är tänkt att utgöra ett komplement till KAE för att minska församlingarnas egeninsatser. Ramanslaget till Linköpings stift 2021 uppgår till 9,58 miljoner kronor , varav högst 20 % disponeras av stiftet till samordning av för flera församlingar/pastorat gemensamma åtgärder.

Klicka på länken för att ladda ned Lista över Stiftsstyrelsens beslut om fördelning.

Kommentarer till beslutet ges av stiftsantikvarie Gunnar Nordanskog, telefon013-242679.

Kontakter

Om

Linköpings stift
Linköpings stift
Ågatan 65 (Box 1367)
581 13 Linköping

013-24 26 00https://www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

Linköpings stift är en av Svenska kyrkans 13 regionala enheter och omfattar Östergötland och norra Småland. Stiftsnivåns uppgift är att stötta de 101 församlingarna i området och att förvalta kyrkans tillgångar. Biskopen i Linköpings stift heter Martin Modéus.

Följ Linköpings stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum