Alecta

Förnyat förtroende och förbättrade villkor

Dela

Alectas finansiella rapport helåret 2018. Siffror inom parentes avser nyckeltal per 31 december 2017.

• Alecta fick förnyat förtroende som förvalsbolag inom premiebaserad ITP-plan fram till 2023.
• Alecta höjde förmånsbestämda pensioner med 2,12 procent och sänkte avgiften inom premiebestämd pension till 0,09 procent från och med den 1 oktober, 2018.
• Alecta Optimal Pensions avkastning var 6,7 procent i årstakt den senaste femårsperioden (10,9).
• Förmånsbestämd försäkrings avkastning var 5,6 procent i årstakt den senaste femårsperioden (8,0).
• Förvaltningskostnadsprocenten för pensionsprodukter exklusive valcentraler var 0,05 (0,06).
• Kapitalförvaltningskostnadsprocenten var 0,019 (0,022).

2018 fick Alecta förnyat förtroende som förvalsbolag inom ITP-planen, dvs både ITP 1 och ITPK, för privatanställda tjänstemän. I samband med den nya upphandlade 5-årsperioden sänker även Alecta avgiften för Alecta Optimal Pension från 0,10 procent till 0,09 procent. Under året har Alecta även höjt pensionerna med 2,12 procent för de förmånsbestämda pensionerna, ITP 2.

– Trots ett turbulent börsår tycker jag det är glädjande att Alecta står starkt. Vi har både sänkt avgifterna och signalerat en förstärkning av premiereduktionen för tiotusentals arbetsgivare. Vi kan lägga till handlingarna ett bra år givet den miljö som gäller på både börs- och räntemarknaderna. Jag är övertygad om att vi även står starka inför 2019, säger Alectas vd Magnus Billing.

Inom den trygghet som Alecta erbjuder finns även ett omfattade försäkringsskydd för den som inte längre kan jobba på grund av sjukdom eller för anhöriga vid händelse av dödsfall. Under året har Alecta behållit den gällande premiereduktionen på 65 procent för sjuk- och premiebefrielse, samt 75 procent för familjeskydd, vilket har givit drygt 4 miljarder kronor i återbäring till Alectas kundföretag. Alecta har även sänkt premien för tjänstegrupplivförsäkringen TGL från 32 till 29 kronor per månad och anställd.

– Alecta arbetar inte bara med pension, vi tillhandahåller trygghet, det är viktigt att komma ihåg. Ett hållbart arbetsliv och pensionssystem handlar om att de som kan jobba ska jobba, men de som inte kan ska känna trygghet i att de tas om hand. Därför är det otroligt viktigt att i små steg förbättra villkoren för de ibland bortglömda försäkringar som betyder så mycket för individen när det väl händer något, säger Alectas vd Magnus Billing.

Alecta har under 2018 framgångsrikt fortsatt det viktiga arbetet med att effektivisera verksamheten. Det visar sig tydligt då Alecta mellan 2013 till 2018 har minskat förvaltningskostnadsprocenten från 0,12 till 0,08 eller i genomsnitt 7,8 procent per år.

Förvaltingskostnadsprocent

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på -3,5  procent under helåret 2018, vilket är 1,1 procentenheter bättre än jämförelseindex*. Under femårsperioden fram till sista december 2018 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 6,7 procent i genomsnitt per år. Det är 1,4 procentenheter bättre per år än jämförelseindex under motsvarande femårsperiod. Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier. I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgår till 103 miljarder kronor.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var -2,0 procent under helåret 2018. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 5,6 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 142 procent den 31 december 2018. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgår till  721 miljarder kronor.

Alectas solvensgrad var 161 procent den 31 december 2018.

Nyckeltal, procent

jan - dec 2018

jan - dec 2017

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

-3,5

9,1

6,7

Avkastning förmånsbestämd försäkring

-2,0

6,5

5,6

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, 31 december

142

154

 

Solvensgrad koncernen, per 31 december

161

174

 

Förvaltningskostnadsprocent koncernen**

0,08

0,09

 

    Varav pensionsprodukter exkl valcentraler**

0,05

0,06

 

Kapitalförvaltningskostnadsprocent koncernen**

0,019

0,022

 

*Morningstar Blandfond SEK aggressiv med jämförbar placeringsinriktning.

**Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader

Vid frågor, kontakta
Hannes Hultcrantz
Tf. Presschef
+46 733 10 06 01
hannes.hultcrantz@alecta.se

Bilder

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 76 16 43 959http://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Alecta erbjuder ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd inom ramen för tjänstepensionen i en kollektiv försäkringslösning. Vi förvaltar 820 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,4 miljoner privatkunder och 34 000 företagskunder. Collectum administrerar tjänstepensionen.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

Många kombinerar redan pension med jobb6.6.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Alecta har låtit analysera över en halv miljon svenskars ekonomi och kan nu visa att var fjärde 70-åring och var tionde 77-åring jobbar i någon utsträckning. De flesta jobbar vidare helt frivilligt och anger stimulerande arbetsuppgifter som främsta skäl. Samtidigt påbörjas pensioneringsprocessen redan vid 61 år för många, då fler och fler börjar kombinera pension med jobb. Källa: SCB, bearbetning Alecta Alectas analys har utgått från deklarerade inkomster från inkomstskatteåret 2016. Sedan har dessa delats upp i arbets- och pensionsinkomst. Sammantaget ger det en helt ny bild av hur pensioneringen går till. Fredrik Palm, chef för Produkt och analyschef på Alecta kommenterar: ”Detta visar klart och tydligt att pensionering inte sker över en natt. Det är en process som för många pågår under ett decennium. Det faktum att var fjärde 70-åring jobbar i någon utsträckning tycker jag är slående.” Vidare anges de två vanligaste skälen till att jobba efter pensionsåldern vara stimulerande arbets

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum