Försäkringskassan

Försäkringskassan avvaktar med att kräva in läkarintyg

Dela

Försäkringskassan har bestämt att i större omfattning fatta tillfälliga beslut i sjukpenningärenden och att inte kräva in läkarintyg direkt, om ett sådant inte har skickats med i ansökan. Åtgärden syftar till att avlasta vården och förenkla för allmänheten med anledning av rådande läge.

Smittspridningen av covid-19 i det svenska samhället innebär ett väsentligt ökat tryck på hälso- och sjukvården och det har kommit signaler om att det saknas resurser för att utfärda läkarintyg. Med bakgrund av det har Försäkringskassan vidtagit åtgärder för att minska trycket på sjukvården. Från och med den 27 mars behöver inte personer som ansöker om sjukpenning lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan direkt vid ansökan om sjukpenning.

– Vi ser att vården är satt under press och därför har vi fattat det här beslutet. Det är viktigt både för att avlasta vården och för att människor som ansöker om sjukpenning inte ska behöva vänta på beslut och utbetalning. Det är ett sätt att anpassa vår verksamhet och underlätta i den svåra situation som hela samhället nu befinner sig i, säger Ulrika Havossar, försäkringsdirektör på avdelningen för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

För anställda är det arbetsgivaren som står för sjuklön de första 14 dagarna vid sjukdom. Vid dag 15 kan man ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Kostnaderna för de 14 dagarnas sjuklön har regeringen föreslagit ska tas över av staten. Egenföretagare och arbetslösa ska alltid ansöka om sjukpenning direkt hos Försäkringskassan. Under normala omständigheter ska en ansökan om sjukpenning innehålla ett läkarintyg som styrker att den försäkrade inte kan arbeta på grund av sjukdom.

I ansökningar om sjukpenning som inte styrks av ett läkarintyg kommer tillfälliga beslut att fattas och Försäkringskassan kan i efterhand komma att begära in kompletteringar.

– Det kommer att bli en senare fråga hur kompletteringar i efterhand ska ske. I nuläget är det viktigaste att avlasta vården, säger Ulrika Havossar.

Eftersom Försäkringskassan inte kommer att ha tillgång till läkarintyg direkt kan Försäkringskassan komma att kontakta de som ansöker i större omfattning för att hämta in kompletterande uppgifter. Dessa utredningsåtgärder kan medföra att handläggningstiden blir något längre än normalt, men i dagsläget bedömer Försäkringskassan att myndigheten har alla resurser för att klara sitt uppdrag.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Låg och stabil sjukfrånvaro i ny utgiftsprognos11.2.2020 12:00:57 CETPressmeddelande

Sjukpenningen visar en fortsatt stabil utveckling och antalet sjukdagar per försäkrad, det så kallade sjukpenningtalet, sjunker svagt. Utgifterna för sjuk- och rehabiliteringspenning ökade förra året med 1,2 procent till 33,7 miljarder kronor – en nivå som förväntas relativt oförändrad till år 2023. Totalt uppgick utgifterna för socialförsäkringen år 2019 till 218 miljarder kronor och väntas öka svagt framöver, till 219 miljarder år 2020 och till 222 miljarder kronor år 2023.

Workshop i Blekinge ökar kunskap om olika roller vid sjukskrivning5.12.2019 09:00:00 CETPressmeddelande

Den 5:e och 6:e december håller Försäkringskassan och Region Blekinge en gemensam tvådagars workshop och konferens kring sjukskrivning. Syftet är att öka förståelsen för varandras roller och kunna jobba effektivare tillsammans – något som framförallt gynnar den individen som drabbas av ohälsa och inte kan fortsätta jobba. Media välkomnas till pressträff i samband med workshopen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum