Skolverket

Förslag på nya kursplaner för grundsärskolan och specialskolan

Dela

I dag skickas våra förslag på reviderade kursplaner för grundsärskolan och specialskolan ut på remiss. Målet är att kursplanerna ska bli ett bättre arbetsverktyg för lärarna och ge varje elev en mer flexibel och likvärdig undervisning.

– Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Det är viktigt att kursplanerna i grundsärskolan och specialskolan stödjer detta på ett bättre sätt än i dag. Ändringarna vi föreslår ska ge lärarna större möjligheter att göra individuella anpassningar, säger Anna Westerholm, chef för läroplansavdelningen på Skolverket.

Skolverket har haft möten med referensgrupper av elever, lärare och forskare runt om i Sverige för att ta reda på vad som behöver ändras i nuvarande kursplaner för grundsärskolan och för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning i specialskolan. Arbetet har resulterat i att 27 kursplaner nu är ute på remiss.

Samordnade kursplaner ökar flexibiliteten

 Eleverna i grundsärskolan kommer att få en mer likvärdig undervisning jämfört med tidigare eftersom det inte kommer att finnas omotiverade skillnader mellan grundsärskolans och grundskolans kursplaner längre. Det blir också lättare för lärarna att planera undervisningen och göra bedömningar tillsammans.

– Genom att samordna kursplanerna underlättar vi för de integrerade elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner men går i en grundskoleklass eller tvärtom, berättar Anna Westerholm.

Kunskapskraven blir tydligare

Kunskapskraven omfattar lika stort kunnande som tidigare, men en viktig förändring i de nya kursplanerna är att antalet detaljer i kunskapskraven minskat. På så vis kommer eleverna att få omdömen eller betyg som bättre sammanfattar deras kunskaper.

– Det är läraren som bäst kan bedöma elevens kunskapsutveckling. Genom att tydliggöra kunskapskraven får lärare bättre förutsättningar att bedöma elevens faktiska utveckling vilket ökar möjligheten för mer rättvisande omdömen eller betyg, säger Anna Westerholm.

Fakta och förståelse betonas mer

I kursplanerna betonas fakta och förståelse mer, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen. Ämnesinnehållet blir tydligare i alla ämnen och ämnesområden och mer anpassat till elevernas åldrar.

Remisstiden pågår från den 15 oktober till den 16 november 2020

Remissinstanserna är myndigheter, högskolor, organisationer, fackförbund, regioner, enskilda huvudmän och kommuner. Den 1 juli 2021 börjar de reviderade kursplanerna att gälla.

Fakta

  • Det går cirka 12 300 elever i grundsärskolan i Sverige i dag.
  • Totalt berörs 3 000 lärare i grundsärskolan, 100 lärare i specialskolan och några tusen lärare som har integrerade elever i grundskolan.
  • En kursplan består av tre delar: syfte med mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Delarna hänger ihop, ändringar i en del hänger ofta ihop med ändringar i en annan del. Ändringar måste därmed förstås i rätt kontext.

Nyckelord

Kontakter

Anna Westerholm, avdelningschef på Skolverket 08-527 333 00 (Skolverkets presstjänst).
presstjanst@skolverket.se

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Svetsarvägen 16
171 41 Solna

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum