Stockholms stad

Fortsatt arbete med lånecyklar

Dela

Sedan tolv år tillbaka har det funnits ett system för lånecyklar i Stockholm; Stockholm City Bikes. Arbetet pågår med en ny upphandling så att det även i framtiden ska finnas möjlighet att låna cyklar i staden.

Under 2017 gick det befintliga avtalet om cyklar ut och trafiknämnden gav trafikkontoret i uppdrag att upphandla ett nytt system för cyklar. Målet med upphandlingen är att de nya cyklarna ska finnas i hela staden och vara tillgängliga dygnet runt, året om.

I september 2017 var upphandlingen klar men överklagades till Förvaltningsrätten. För att säkerställa att det skulle finnas lånecyklar i väntan på att ett nytt system kom på plats förlängdes det befintliga avtalet fram till och med oktober i år.

Efter ungefär ett år kom domstolen i somras fram till att staden valt en för lång avtalstid och att upphandlingen därför ska göras om. Den juridiska processen har dragit ut på tiden betydligt längre än vad trafikkontoret kunnat förutse. Bedömningen från stadens jurister är att det inte är förenligt med lagen om upphandling av koncession att förlänga det befintliga avtalet längre än vad som redan skett.

– Vi arbetar nu med en ny upphandling och målsättningen är att ett lånecykelsystem ska finnas på plats så snart som möjligt, men det kommer att bli svårt att klara till våren 2019, säger Jonas Eliasson, förvaltningschef på trafikkontoret.

– Det finns sedan i somras ett par marknadsbaserade system och denna utveckling blir intressant att följa framöver. Vi avser dock att ha en dialog med de som tillhandahåller dessa system om att det är viktigt att de håller koll på sina fordon och att de parkeras i cykelställ och inte belamrar trottoarer och torg, säger Jonas Eliasson.

 

Nyckelord

Kontakter

TrafikkontoretErik Söderberg, pressansvarig

Trafikkontoret ansvarar för bland annat framkomlighet, trafiksäkerhet, städning, snöröjning, klottersanering, parkering och belysning. Dessutom utvecklar trafikkontoret attraktiva offentliga miljöer genom exempelvis blommor och träd samt hanterar tillstånd för olika typer av markupplåtelser och evenemang.

08-508 26 282erik.soderberg@stockholm.se

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Nya arbetssätt och justerad organisation för ett kulturutbud som når fler5.3.2019 12:30:00 CETPressmeddelande

Stockholms kulturförvaltning har i budgeten för 2019 fått ett utvecklat uppdrag med höga ambitioner. Fokus ligger på att nå ut till fler med kulturverksamheten, i synnerhet underrepresenterade grupper. Det nya uppdraget och kulturverksamhetens budgetförutsättningar gör att Kulturförvaltningen nu ser över arbetssätt och organisationsformer i syfte att effektivisera och centralisera verksamheten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum