Stockholms stad

Fortsatt arbete med lånecyklar

Dela

Sedan tolv år tillbaka har det funnits ett system för lånecyklar i Stockholm; Stockholm City Bikes. Arbetet pågår med en ny upphandling så att det även i framtiden ska finnas möjlighet att låna cyklar i staden.

Under 2017 gick det befintliga avtalet om cyklar ut och trafiknämnden gav trafikkontoret i uppdrag att upphandla ett nytt system för cyklar. Målet med upphandlingen är att de nya cyklarna ska finnas i hela staden och vara tillgängliga dygnet runt, året om.

I september 2017 var upphandlingen klar men överklagades till Förvaltningsrätten. För att säkerställa att det skulle finnas lånecyklar i väntan på att ett nytt system kom på plats förlängdes det befintliga avtalet fram till och med oktober i år.

Efter ungefär ett år kom domstolen i somras fram till att staden valt en för lång avtalstid och att upphandlingen därför ska göras om. Den juridiska processen har dragit ut på tiden betydligt längre än vad trafikkontoret kunnat förutse. Bedömningen från stadens jurister är att det inte är förenligt med lagen om upphandling av koncession att förlänga det befintliga avtalet längre än vad som redan skett.

– Vi arbetar nu med en ny upphandling och målsättningen är att ett lånecykelsystem ska finnas på plats så snart som möjligt, men det kommer att bli svårt att klara till våren 2019, säger Jonas Eliasson, förvaltningschef på trafikkontoret.

– Det finns sedan i somras ett par marknadsbaserade system och denna utveckling blir intressant att följa framöver. Vi avser dock att ha en dialog med de som tillhandahåller dessa system om att det är viktigt att de håller koll på sina fordon och att de parkeras i cykelställ och inte belamrar trottoarer och torg, säger Jonas Eliasson.

 

Nyckelord

Kontakter

TrafikkontoretErik Söderberg, pressansvarig

Trafikkontoret ansvarar för bland annat framkomlighet, trafiksäkerhet, städning, snöröjning, klottersanering, parkering och belysning. Dessutom utvecklar trafikkontoret attraktiva offentliga miljöer genom exempelvis blommor och träd samt hanterar tillstånd för olika typer av markupplåtelser och evenemang.

08-508 26 282erik.soderberg@stockholm.se

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Språkstöd på årets Vuxmässa23.10.2018 09:46Pressmeddelande

Torsdag – fredag, 25-26 oktober, flyttar Stockholms stads anordnare inom vuxenutbildning in på Kulturhuset Stadsteatern. Mässan är till för alla stockholmare som funderar över nästa steg mot utbildning och jobb. Stockholms stad har satsat på att göra mässan mer tillgänglig, både genom att göra det enklare att hitta i lokalen, och genom att bemanna mässan med olika stödfunktioner. På mässan kommer besökare att kunna få stöd på sitt förstaspråk, bland annat somaliska, arabiska och dari.

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum