Umeå kommun

Fortsatt bättre luftkvalitet i Umeå

Dela
Distansarbete, digitala möten och varmare väder har haft fortsatt god påverkan på luftkvalitén i Umeå. Nivåerna för kvävedioxid och partiklar är relativt låga som under pandemiåren 2020-2021. Det visar årsrapporten för luft 2022.

–  Vi har inte klarat miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid ännu men nivåerna är betydligt bättre än innan pandemin. När det gäller partiklarna klarar vi normerna vilket är glädjande och ett bevis på att våra insatser för renare luft i Umeå har haft effekt, säger Andreas Sjögren, S, ordförande Miljö-och hälsoskyddsnämnden.

Det är känt sedan länge att luftkvalitén i centrala Umeå påverkas negativt av vägtrafiken, både på grund utsläpp av avgaser och av vägdamm som virvlar upp i luften. Svaga vindar eller helt stillastående luft och kallt väder gör att luftföroreningar ökar ytterligare.

Kvävedioxid dåligt för hälsan

Det finns ett samband mellan sämre hälsa och höga halter av kvävedioxid (NO2 ) i luften. Höga halter kvävedioxid förekommer vid rusningstrafik och de högsta halterna av partiklar nås under våren då vägarna torkar upp, men inte har sopats och dubbdäck fortfarande används. Vid behov sätts även åtgärder som dammbindning, gatuunderhåll och spolning in under vårvintrarna.

–Vi kommer att få renare luft i Umeå när tung trafik leds om till Västra länken våren 2024. Omvandlingen av Västra Esplanaden till en grönare stadsgata bidrar också, vilket är helt i linje med kommunens åtgärdsprogram för renare luft, säger Julia Algotsson, C, vice ordförande Miljö-och hälsoskyddsnämnden.

För mer information se www.umea.se/luft

För mer information:

Andreas Sjögren (S)
ordförande
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
070-330 53 68
andreas.sjogren@umea.se   

Julia Algotsson (C)
vice ordförande
076- 763 60 38
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
julia.algotsson@umea.se

Björn Eriksson
miljöinspektör
090-16 17 36
Miljö-och hälsoskydd
090-16 17 36

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Inbjudan till pressvisning av utställning: Mia Rogersdotter Gran I tidens løp29.5.2023 09:26:47 CEST | Pressinbjudan

2021 hittar Mia Rogersdotter Gran en anteckningsbok från 2014 med noteringen: ”Jag drömde att jag var Hanna Resvoll Holmsen”. Drömmen minns hon inte längre, men anteckningen skulle bli ingången till utställningen I tidens løp. 3 juni - 24 september 2023, Umeå konsthall. Pressvisning hålls torsdag den 1/6, klockan 10:30 i Umeå konsthall, plan 3 i Väven. Varmt välkomna!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum