Umeå kommun

Fortsatt möjligt att söka bidrag för elsanering

Dela

Efter en uppföljning har en oenig byggnadsnämnden beslutet att elsaneringsbidraget kommer att finnas kvar. Nämnden beslutade även att föreslå för kommunfullmäktige att avslå en motion om att upphöra med elsaneringsbidraget.

– Vi har väldigt få ansökningar av det här bidraget. Men det vi kan se i vår uppföljning är att den lilla grupp människor som fått bidraget upplever en stor förbättring. Det gör att vi ser ett värde i att behålla det, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

I en motion väckt i kommunfullmäktige yrkar Björn Kjellsson (L) att kommunfullmäktige beslutar att Umeå kommun upphör med utbetalningar av elsaneringsbidrag. Samma förslag fanns från kontoret efter en uppföljning som gjorts. Anledningar som nämns är bland annat att efterfrågan har minskat och att bidraget inte har lagligt stöd i de lagreglerade bidragsformerna enligt socialtjänstlagen eller bostadsanpassningslagen.

Beslutet i byggnadsnämnden om att låta bidraget finnas kvar togs efter votering med siffrorna 6-5 där Moderaterna, Vänstern och Kristdemokraterna röstade för att upphöra med bidraget.

– Vi har varit emot bidraget sedan det infördes 2007. Kunskapsläget är fortfarande så att vi saknar belagda samband mellan elektromagnetiska fält och människors hälsa. Utan vetenskapliga bevis tycker vi inte att bidraget kan finnas kvar, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

– Vi har funderar mycket kring elsaneringsbidraget, det är inte en lätt fråga. Men det saknas vetenskapligt stöd och stöd i lagstiftning om vård för detta bidrag. Det tillsammans gjorde att vi stödde tjänsteskrivelsen och motionen, säger Mattias Sehlstedt (V), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Frågan kommer att diskuteras igen när motionen ska behandlas i kommunfullmäktige.

Fakta om bidraget

Personer som besväras av elkänslighet kan ansöka om elsaneringsbidrag för 75 % av kostnaden med ett maxbelopp på 30 000 kr (50 000 kr mellan 2007-2016). Den enskilde står själv för 25 % av totala kostnaden samt kostnader överstigande maxbeloppet. Under tiden som bidraget varit möjligt att söka har elsaneringsbidrag beviljats för totalt 454 065 kronor fördelade på 13 personer.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

”Studiegård” på Dragonskolan ska stötta efter distansstudier4.5.2021 09:06:12 CEST | Pressmeddelande

Under pandemin har gymnasieeleverna tvingats ta ansvar för sina studier på ett helt annat sätt än vad som är normalt. På Dragonskolan arrangeras därför nu en ”studie-gård” för alla elever under varje dag fram till sommaren. – Vi har upprätthållit en god kvalitet på undervisningen genom hela pandemin, men det går inte att sticka under stol med att närundervisning slår all form av distansundervisning, säger Henrik Bolin, samordningsrektor på skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum