Åklagarmyndigheten

Förundersökning inledd i Karlstad om brott mot strålskyddslagen

Dela

Strålsäkerhetsmyndigheten har gett in en åtalsanmälan till Åklagarmyndigheten om brott mot strålskyddslagen. En förundersökning om brott mot 3 kap 1 och 2 §§ strålskyddslagen samt framkallande av fara för annan har inletts. Straffskalan för brott mot dessa förbud är böter eller fängelse upp till två år.

Efter spaningsarbete har åklagaren bedömt att en person är på sannolika skäl misstänkt för att ha innehaft radioaktiva ämnen och använt röntgenutrustning.

– Inom ramen för den pågående utredningen har polisen under torsdagen genomfört husrannsakan på flera platser i Karlstad. Syftet har varit att gripa den misstänkta gärningsmannen, ta de radioaktiva ämnena och röntgenutrustningen i beslag samt att säkra bevisning avseende brottsmisstankarna, säger kammaråklagare Lukas Tigerstrand vid Åklagarkammaren i Nyköping.

Strålsäkerhetsmyndigheten har bistått vid planering och genomförande av insatsen bl.a. när det gäller säkerhetsfrågor och hanteringen av eventuella beslag.

– Vi ska nu förhöra den misstänkta personen och vittnen samt undersöka eventuella beslag och de platser där vi misstänker att hantering av föremålen har skett. Även i detta arbete kommer Strålsäkerhetsmyndighetens medarbetare att bistå oss, säger Lukas Tigerstrand.

Hur pass farliga de radioaktiva ämnena och röntgenutrustningen är och om människor utsatts för strålning återstår att utreda. Strålsäkerhetsmyndigheten och polisen har kontaktat de som i första hand kan ha berörts. Det rör sig om boende i samma hus som förvaringen har skett. Allmänheten i stort behöver inte känna sig orolig, men med hänsyn till vad det rör sig om kommer saken noggrant att undersökas.

Kontakt

Kammaråklagare Lukas Tigerstrand är tillgänglig för media under dagen i mån av tid på 010-562 73 30.


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

Nyckelord

Om

Åklagarmyndigheten
Åklagarmyndighetenhttps://www.aklagare.se/

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Följ Åklagarmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Åklagarmyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum