Högskolan i Halmstad

Framsteg för hållbar dagvattenhantering i urbana områden i Östersjöregionen

Dela

De utmaningar som uppstår på grund av klimatförändringar och stadsförtätning kräver mer tillsyn och åtgärder i framtiden. Forskare i Östersjöregionen har därför utvecklat ett planeringsverktyg och beslutsstödsystem för att minska översvämningsrisker i urbana områden.

Översvämningar en stor utmaning för urbana områden och Östersjöregionen

Hållbar dagvattenhantering är en nyckelfaktor för att öka den framtida motståndskraften mot klimatförändringarnas följder. De extrema väderförhållandena som skapas av klimatförändringar leder till att översvämningar blir vanligare, särskilt i urbana områden. Kapaciteten i avloppssystemen är bristfälliga vid intensiva nederbördsmängder, vilket medför ökade risker för att orenat spillvatten spolas ut i naturen och i Östersjön. Spillvattnet innehåller näringsämnen, miljö- och hälsofarliga substanser och sjukdomsalstrande bakterier och är därför skadligt för både människor och miljö.

Beslutsstödsystem för att planera smarta avloppssystem

I urbana områden kan framtida kraftiga översvämningar undvikas genom förbättrad stadsplanering och riskprognos. I NOAH-projektet 2019–2021 samarbetar lärosäten, forskningsinstitutioner, kommuner, vattenföretag och paraplyorganisationer i sex länder runt Östersjöregionen för att begränsa översvämningarna. Forskare i projektet har utvecklat nya verktyg för att förebygga översvämningar och utsläpp i urbana områden.

Åtta pilotområden i stadsmiljö har valts ut för testning och implementering av kontrollåtgärder, övervakningssystem och planeringsmetoder. Hydrologiska modeller av områdena skapades för att bedöma översvämningsrisker i nutid och under framtida klimatscenarion. Baserat på den kunskap som arbetet med modellerna genererade, valdes i nästa steg lämpliga platser ut för att installera övervakningssystem och kontrollutrustning. På det sättet kan avloppssystemen effektivt förbättras och dagvatten bättre hanteras. Verktyget som utvecklats i NOAH, som även förväntas spridas till andra kommuner i Östersjöregionen, benämns Extreme Weather Layer (EWL). EWL kombinerar dagvattenhantering med stadsplanering för att tillhandahålla information om hur man gör befintlig infrastruktur motståndskraftiga mot klimatförändringarnas följder.

I svenska Söderhamn, ett pilotområde som tidigare drabbats av översvämningar, har NOAH-projektet medfört ökad kunskap och kontroll genom ett flertal åtgärder. Förutom effektiv stadsplanering och riskprognos genom verktyget EWL har kommunanställda lärt sig utföra vattenprovtagningar för att bedöma dagvattnets kvalitet.

Vinster för hela Östersjöregionen

Genom de åtgärder och verktyg som NOAH-projektet föreslår kan flödet av föroreningar från urbana områden till Östersjön halveras. Under projektets gång har verktyget EWL testats och anpassats till andra pilotområdens stadsplanering. NOAH-konceptet har visat sig vara lätt att anpassa till alla urbana områden kring Östersjön. Målet är att förankra klimatmedveten planering i de dagliga rutinerna i städer och vattenföretag, för att minska klimatförändringarnas påverkan och således bevara Östersjön.

NOAH (Interreg Baltic Sea Region NOAH project)

Kontakt:

Projektkoordinator Sylvia Waara
Högskolan i Halmstad
E-mail: sylvia.waara@hh.se

Projektkoordinator Ivar Annus
Tallinn University of Technology, Estland
E-mail: ivar.annus@taltech.ee

Projektkommunikatör Hanna Rissanen
Satakunta University of Applied Sciences, Finland
E-mail: hanna.rissanen@samk.fi

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad
Box 823 (Besöksadress: Kristian IV:s väg 3)
301 18 Halmstad

035-16 71 00https://www.hh.se/

Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är känd för sina verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Lärosätet har två profilområden, Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen, och deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Följ Högskolan i Halmstad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Högskolan i Halmstad

Ny nationell forskarskola inom hälsoinnovation20.12.2021 13:30:50 CET | Pressmeddelande

En ny forskarskola inom hälsoinnovation beviljas 25,9 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Samtidigt investerar de medverkande lärosätena och samverkansparterna cirka 80 miljoner kronor. Forskarskolan koordineras av Högskolan i Halmstad och är ett samarbete mellan sju svenska lärosäten, näringslivet, regioner och kommuner. Målet är att bygga ett framgångsrikt innovationsekosystem som kan dra nytta av och främja digitaliseringen inom hälso- och sjukvården.

Ny tankesmedja på Högskolan i Halmstad ordnar öppen föreläsning om demokratin i klimatkrisens tid25.11.2021 15:05:40 CET | Pressmeddelande

Tankesmedjan Ideas har bildats för att skapa en mötesplats för aktuella samhällsfrågor med fakta och forskning i fokus. Ideas, som har sin hemvist vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad, bjuder in till föredrag, samtal och poddsändningar som berör många i samhället. Första aktiviteten på Ideas är föredraget Demokratin i klimatkrisens tid med Daniel Lindvall, forskare vid Uppsala universitet.

Hur ska kombinationen idrott och högre studier bli hållbar för elitidrottare?25.11.2021 09:15:00 CET | Pressmeddelande

Att kombinera en elitidrottssatsning med studier innebär att idrottare har en dubbel karriär, något som forskning visar kan vara utmanande. Hur hanterar elitidrottande högskolestudenter utmaningarna och hur kan stödet till individerna optimeras genom att etablera och utveckla utvecklingsmiljöer för dubbla karriärer? Det är fokus i en ny avhandling från Högskolan i Halmstad, som också har bidragit till nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla karriärer i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum