Högskolan i Halmstad

Framsteg för hållbar dagvattenhantering i urbana områden i Östersjöregionen

Dela

De utmaningar som uppstår på grund av klimatförändringar och stadsförtätning kräver mer tillsyn och åtgärder i framtiden. Forskare i Östersjöregionen har därför utvecklat ett planeringsverktyg och beslutsstödsystem för att minska översvämningsrisker i urbana områden.

Bild: iStock
Bild: iStock

Översvämningar en stor utmaning för urbana områden och Östersjöregionen

Hållbar dagvattenhantering är en nyckelfaktor för att öka den framtida motståndskraften mot klimatförändringarnas följder. De extrema väderförhållandena som skapas av klimatförändringar leder till att översvämningar blir vanligare, särskilt i urbana områden. Kapaciteten i avloppssystemen är bristfälliga vid intensiva nederbördsmängder, vilket medför ökade risker för att orenat spillvatten spolas ut i naturen och i Östersjön. Spillvattnet innehåller näringsämnen, miljö- och hälsofarliga substanser och sjukdomsalstrande bakterier och är därför skadligt för både människor och miljö.

Beslutsstödsystem för att planera smarta avloppssystem

I urbana områden kan framtida kraftiga översvämningar undvikas genom förbättrad stadsplanering och riskprognos. I NOAH-projektet 2019–2021 samarbetar lärosäten, forskningsinstitutioner, kommuner, vattenföretag och paraplyorganisationer i sex länder runt Östersjöregionen för att begränsa översvämningarna. Forskare i projektet har utvecklat nya verktyg för att förebygga översvämningar och utsläpp i urbana områden.

Åtta pilotområden i stadsmiljö har valts ut för testning och implementering av kontrollåtgärder, övervakningssystem och planeringsmetoder. Hydrologiska modeller av områdena skapades för att bedöma översvämningsrisker i nutid och under framtida klimatscenarion. Baserat på den kunskap som arbetet med modellerna genererade, valdes i nästa steg lämpliga platser ut för att installera övervakningssystem och kontrollutrustning. På det sättet kan avloppssystemen effektivt förbättras och dagvatten bättre hanteras. Verktyget som utvecklats i NOAH, som även förväntas spridas till andra kommuner i Östersjöregionen, benämns Extreme Weather Layer (EWL). EWL kombinerar dagvattenhantering med stadsplanering för att tillhandahålla information om hur man gör befintlig infrastruktur motståndskraftiga mot klimatförändringarnas följder.

I svenska Söderhamn, ett pilotområde som tidigare drabbats av översvämningar, har NOAH-projektet medfört ökad kunskap och kontroll genom ett flertal åtgärder. Förutom effektiv stadsplanering och riskprognos genom verktyget EWL har kommunanställda lärt sig utföra vattenprovtagningar för att bedöma dagvattnets kvalitet.

Vinster för hela Östersjöregionen

Genom de åtgärder och verktyg som NOAH-projektet föreslår kan flödet av föroreningar från urbana områden till Östersjön halveras. Under projektets gång har verktyget EWL testats och anpassats till andra pilotområdens stadsplanering. NOAH-konceptet har visat sig vara lätt att anpassa till alla urbana områden kring Östersjön. Målet är att förankra klimatmedveten planering i de dagliga rutinerna i städer och vattenföretag, för att minska klimatförändringarnas påverkan och således bevara Östersjön.

NOAH (Interreg Baltic Sea Region NOAH project)

Kontakt:

Projektkoordinator Sylvia Waara
Högskolan i Halmstad
E-mail: sylvia.waara@hh.se

Projektkoordinator Ivar Annus
Tallinn University of Technology, Estland
E-mail: ivar.annus@taltech.ee

Projektkommunikatör Hanna Rissanen
Satakunta University of Applied Sciences, Finland
E-mail: hanna.rissanen@samk.fi

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: iStock
Bild: iStock
Ladda ned bild

Länkar

Om

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad
Box 823 (Besöksadress: Kristian IV:s väg 3)
301 18 Halmstad

035-16 71 00https://www.hh.se/

Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande och omfattande samverkan med samhället. Högskolan erbjuder populära verklighetsförankrade utbildningar. Forskningen är tydligt profilerad mot de två fokusområdena hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen.

Följ Högskolan i Halmstad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Högskolan i Halmstad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum