Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmia

Från sockerpappa och vivör till torsk och sugardaddy

Dela

Temadag 16 oktober på Stadsmuseet om Stockholms prostitution där historia och samtid möts, från Ulla Winblads 1700-tal fram till idag.

Illustration: Amanda Jenderbäck.
Illustration: Amanda Jenderbäck.

Stadsmuseet i Stockholm
Slussen, Ryssgården

Söndag 16 oktober 11.00–15.00

Biljett 150 kronor/75 kronor under 18 år. En buffé med matiga lunchmackor från vårt kafé ingår i priset.

I en dialog mellan forskare på prostitutionens historia och RealStars experter på trafficking lyfts sexhandelns drivkrafter då och nu.

I 1700-talets stad var prostitution ett brott mot Guds bud och moralen. Under 1800-talet blev det ett nödvändigt ont och legaliserades. I vår tid har köpet för första gången kriminaliserats. Genom dessa omvälvande förändringar har två saker bestått: kvinnan som exploateras drabbas av kontroll, skam och stigma. Och köparen förblir osynlig. Vem är han?

Program

11.00–12.00 Kreativ verkstad: Sex på lika villkor

Skapande verkstad med collage eller pensel på papper. Vi fångar in era budskap om sex på lika villkor – i motsats till människohandel och betalda övergrepp. Hur får vi stopp på det 2022? (Verkstan är öppen även under samtalen.)

12.00–13.30 Kast mellan olika tidsperioder – mannen som köper kroppar

Med hjälp av några frågor utforskar detta samtal hur efterfrågan styrt prostitutionen genom historien. Efter en introduktion fångas olikheter och likheter från 1700-talet till idag med avstamp i frågor som:

  • Vem var Ulla Winblad och hennes medsystrar i 1700-talets handel med kroppar?
  • Hur har efterfrågan sett ut över århundraden och vem är det som köper sex?
  • Hur har lagstiftningen förändrats och speglat olika epokers hållning till prostitution?
  • Hur har myter påverkat samhällets förhållningssätt?
  • Har det funnits motrörelser till patriarkatet och synen på kvinnan som en vara?

Föreläsare: Rebecka Lennartsson, etnolog och forskare på prostitutionshistoria; Delphine Cartier, styrelsemedlem i RealStars Stockholm. Moderator: Malin Roux Johansson, grundare av RealStars.

Efter föreläsningarna följer en frågestund.

13.30–13.50 Fikapaus 

13.50–14.50 Panelsamtal

Efter en historisk tillbakablick som möter nutid avslutas temadagen med ett panelsamtal med bland andra: Gertrud Åström, tidigare jämställdhetspolitisk utredare; Merly Åsbogård, överlevare; Malin Andersson, socialarbetare och Jacob Flärdh, ordförande för Plattformen mot människohandel.

Om Realstars

RealStars Ideell Förening Sverige är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 av Malin Roux Johansson med syfte att verka för Fair Sex och en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar förebyggande både nationellt och inom EU.

Tillgänglighet

Lokalen är utrustad med hörslinga.

Kontakter

Bilder

Illustration: Amanda Jenderbäck.
Illustration: Amanda Jenderbäck.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmia
Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och StockholmiaVår uppgift är att öka kunskapen om och intresset för Stockholms historia. Genom att förstå hur staden vuxit fram och hur skiftande livet varit för stockholmare under olika tider får vi bättre möjligheter att förstå dagens stad. Det tror vi är viktigt för alla som bor och lever i Stockholm.

Som en kunskapsinstitution värnar vi om Stockholms gemensamma minne och kulturarv. Vi forskar och dokumenterar, inventerar, publicerar och förmedlar kunskap om vår stad. Vi förvaltar omfattande samlingar som ständigt växer.