Sveriges Arkitekter

Frodigt stråk i Norra Djurgårdsstaden får Landskapsarkitekturpriset

Dela

Den blomstrande, frodiga grönskan på ett av huvudstråken i Norra Djurgårdsstaden fick juryn för Sveriges Arkitekters Landskapsarkitekturpris på fall. Ett trovärdigt svar på hur den gröna, täta staden kan se ut i praktiken, motiverar juryn sitt val. Beställaren Stockholms stad och arkitekterna på AJ Landskap tog emot priset under Arkitekturgalan den 10 mars.

Jaktgatan och Lövängsgatan, Stockholm. Arkitekt: AJ Landskap. Beställare: Stockholms stad.
Jaktgatan och Lövängsgatan, Stockholm. Arkitekt: AJ Landskap. Beställare: Stockholms stad.

– Landskapsarkitektur är en nyckel för att skapa det trivsamma och aktiva ”livet mellan husen”. Landskapsarkitekter kan med sin expertkompetens också bidra till miljöer som är motståndskraftiga mot skyfall, stark hetta och annat som följer med klimatförändringarna. Årets vinnare är en inspirerande förebild, säger förbundsordförande Tatjana Joksimović.

Den vinnande utemiljön, Jaktgatan och Lövängsgatan, går genom första etappen av Norra Djurgårdsstaden som en 25 meter lång blandning av gata och park. De ansvariga landskapsarkitekterna LAR/MSA, Anna Englund och Anders Jönsson, har skapat en karaktärsfull huvudgata med överraskande frodighet och lekfull sensualism. Träspänger bjuder besökaren att gå in i de vackert komponerade växtsjoken och fina sittplatser är strategiskt utplacerade. Även genomförandet, i vackra och robusta material, håller mycket hög kvalitet.

Stråket är dessutom en testyta för skyfallshantering och markteknik. Vattnet förs från gångbanorna mot planteringar och träd. I södra delen används biokol i växtbäddarna vilket förbättrar syreupptagning och infiltration. Projektet är innovativt i sin mångfunktion och en förebild för hur knappa gaturum kan tillföras maximal grönska och sinnliga upplevelser.

Juryn har besökt och skärskådat 18 olika utemiljöer utifrån förslag som kommit in från bransch och allmänhet. Av dem har de valt fyra nominerade, där Jaktgatan och Lövängsgatan slutade som vinnare. De övriga nominerade är Bryggan vid Farsta strandbad (beställare Trafikkontoret, arkitekt Karavan landskapsarkitekter), minnesplatsen Gravitational ripples på Djurgården (beställare Statens Fastighetsverk, konstnär Lea Porsager) och Årstabergsparken (beställare Exploateringskontoret, arkitekt Nyréns arkitektkontor).

Vinnarmotiveringen:

”Jaktgatan och Lövängsgatan är en osedvanligt lustfylld huvudgata som ger ett trovärdigt svar på hur den täta gröna staden ser ut i praktiken. Projektet är vägvisande i att framsynt skapa rum för vegetation som ger både sinnlig upplevelse och buffert mot klimatförändringar. Frodigheten i den breda, vackert komponerade planteringen är något unikt. Gatans disposition och vackra materialbehandling visar att fotgängarna har prioriterats.”

Juryn för Landskapsarkitekturpriset består av Monika Gora, landskapsarkitekt som också verkar som konstnär, Markus Magnusson, landskapsarkitekt på White arkitekter, Catharina Nolin, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet och Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare i Helsingborg. Landskapsarkitekturpriset har efterträtt Sveriges Arkitekters Sienapris.

Sveriges Arkitekters syn på bra arkitektur

  • Den förbättrar människors vardagsliv genom att utgå från fysiska, historiska, sociala och ekologiska kvaliteter som redan finns på platsen och som svarar mot människors behov.
  • Den är planerad, ritad och byggd för att stå under lång tid. Framtidens kulturmiljö skapar vi i dag.
  • Den är en direkt konstform som kan upplevas och användas – varken en typ eller en stil utan en ritad och/eller byggd helhet.
  • Den blickar framåt mot morgondagens behov och främjar utvecklingen för bättre hållbarhet och resursanvändning.

Alla foton är fria för redaktionell publicering där pristagaren, upphovspersonerna och fotograferna nämns.

Bilder

Jaktgatan och Lövängsgatan, Stockholm. Arkitekt: AJ Landskap. Beställare: Stockholms stad.
Jaktgatan och Lövängsgatan, Stockholm. Arkitekt: AJ Landskap. Beställare: Stockholms stad.
Ladda ned bild
Jaktgatan och Lövängsgatan, Stockholm. Arkitekt: AJ Landskap. Beställare: Stockholms stad.
Jaktgatan och Lövängsgatan, Stockholm. Arkitekt: AJ Landskap. Beställare: Stockholms stad.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter
Storgatan 41, Box 5027
102 41 Stockholm

Växel 08-505 577 00http://www.arkitekt.se

Sveriges Arkitekter är en fack- och branschorganisation för alla arkitekter i Sverige, vare sig de jobbar med inredning, hus, landskap eller planering. Vi organiserar omkring 90 procent av den samlade arkitektkåren och är därigenom en stark röst för yrket. Vårt mål är att arkitekter ska ha en bred och ledande roll i planering och samhällsbyggnad. Vår vision är bra arkitektur, som möter behoven hos dem som ska uppleva den byggda miljön i dag och i morgon.

Följ Sveriges Arkitekter

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Arkitekter

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum