Region Uppsala

Fyra nya direktörer till Region Uppsala

Dela

Nu är det klart: efter en lång tid av tillförordnade direktörer är rekryteringen av fyra direktörer nu slutförd och Region Uppsala har efter sommaren en fullständig ledningsorganisation på plats.

Johan von Knorring, regiondirektör
Johan von Knorring, regiondirektör

- Det är glädjande att konstatera att Region Uppsala är en attraktiv arbetsgivare. Rekryteringen av dessa tjänster har väckt ett väldigt stort intresse vilket resulterade i att vi fick många kvalificerat sökanden att välja bland, berättar en glad regiondirektör Johan von Knorring.

- Det är avgörande att Region Uppsala får en stabilitet i lednings­funk­tionen, så att vi kan skapa en tydlighet och långsiktighet med tanke på de utmaningar regionen står inför.

Kulturdirektör

Annika Eklund heter Region Uppsalas nya kulturdirektör. Annika har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom offentlig förvaltning, regionalt och statligt, med lång erfarenhet i ledande befattningar. Efter avslutade studier på kulturvetarlinjen på Lunds universitet har hon främst arbetat inom kommunal förvaltning som kultursekreterare, enhets- och förvaltningschef. Sedan 2017 arbetar hon som kulturchef i Lunds kommun. Annika tillträder 21 september.

- Region Uppsala är en dynamisk region med stark tillväxt där kulturen ska ha en självklar roll i utvecklingen av det hållbara samhället, säger Annika.

- Jag kommer bidra till att möjliggöra detta i hela regionen utifrån de unika förutsättningar som finns utifrån stad och land, bredd och spets. Målet för mig är att alla i hela länet som vill uppleva och utöva kultur också ska kunna göra detta.

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Mikael Köhler blir Region Uppsalas nya hälso- och sjukvårdsdirektör. Hösten 2019 arbetade han som chefsläkare på Akademiska sjukhuset, i samband med varuförsörjningskrisen var han en av beslutsfattarna i den regionala särskilda sjukvårdsledningen. I november tillträdde han som tf direktör på hälso- och sjukvårdsavdelningen.

- Tiden som tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör har varit mycket prövande och stundtals präglats av förtvivlan inför den akuta fara för folkhälsan vi möter under den pågående pandemin, berättar Mikael.

- Samtidigt har det stärkt min vilja och energi att få utveckla hälso- och sjukvården i Region Uppsala.

Mikael har lång erfarenhet från sjukvård och ledarskap på flera nivåer i Region Dalarna och Region Uppsala kombinerat med nationella uppdrag. Mikael tillträder 1 juli.

Ekonomidirektör

Region Uppsalas nya ekonomidirektör heter Eva Olin. Idag ekonomi- och finansdirektör i Nacka kommun med lång erfarenhet av att arbeta i olika chefsroller med styrning, ekonomi och utveckling. Detta främst i politiskt styrda organisationer, men även inom privat vård på Aleris. Karolinska Universitets­sjukhuset, finansdepartementet och Sundbybergs stad är andra arbetsgivare. Eva tillträder 1 oktober.

- Jag drivs av utmaningar och ser fram emot att med mitt moderna ledarskap, och gedigna kunskap kring ekonomi och flöden i sjukvården, vara med och utveckla de ekonomiska processerna och styrningen i regionen, hälsar Eva.

Regional utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsdirektör är en nyinrättad tjänst som kommer att bemannas av Tobias Arvidsson, idag kommundirektör i Håbo kommun. Tobias har mångårig erfarenhet från ledande positioner i den kommunala sektorn, bland annat från Knivsta och Norrtälje där han ansvarat för samhällsbyggnads­frågor. Tobias har även stor chefserfarenhet från det privata näringslivet. Han tillträder den 21 september.

- Min erfarenhet i utvecklingsfrågor och breda nätverk från kommuner och näringsliv kommer att bidra till mitt arbete som utvecklingsdirektör, förklarar Tobias som ser fram emot att verka på regional nivå.

Det regionala utvecklingsuppdraget har tidigare samordnats genom en utvecklingsstrateg, nu ersätts tjänsten av en regional utvecklingsdirektör.

- Som första uppdrag ska Tobias se över och föreslå hur vi bör arbeta med de regionala utvecklingsfrågorna inom Region Uppsala, hur arbetet ska struktureras och organiseras, avslutar regiondirektör Johan von Knorring.

Kontakter

Johan von Knorring, regiondirektör: 018 - 617 18 70, johan.von.knorring@regionuppsala.se
Annika Eklund, 073 - 448 59 88, annika.eklund@lund.se
Mikael Köhler, 076 - 724 89 17, mikael.kohler@regionuppsala.se
Eva Olin, 073 - 736 67 20, eva.olin@nacka.se
Tobias Arvidsson, 070 - 209 12 01, tobias.arvidsson@habo.se

Bilder

Johan von Knorring, regiondirektör
Johan von Knorring, regiondirektör
Ladda ned bild
Mikael Köhler, Hälso- och sjukvårdsdirektör
Mikael Köhler, Hälso- och sjukvårdsdirektör
Ladda ned bild
Annika Eklund, kulturdirektör.
Annika Eklund, kulturdirektör.
Ladda ned bild
Tobias Arvidsson, regional utvecklingsdirektör.
Tobias Arvidsson, regional utvecklingsdirektör.
Ladda ned bild
Eva Olin, ekonomidirektör..
Eva Olin, ekonomidirektör..
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Över 40 procent av unga män känner sig ensamma16.1.2023 08:02:35 CET | Pressmeddelande

42 procent av män mellan 18 och 29 år upplever besvär av ensamhet och isolering, 5 procent uppger svåra besvär. Motsvarande siffror för kvinnor mellan 18 och 29 år är 38 procent respektive 4 procent. Rökningen fortsätter att minska – och för första gången någonsin är det nu vanligare att kvinnor snusar än att de röker. Detta är några av resultaten från den senaste befolkningsundersökningen Liv och hälsa, genomförd av Region Uppsala.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 20 december 202220.12.2022 17:24:24 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala genomför en förstudie om kompletterande sjukhusbyggnader En förstudie om kompletterande sjukhusbyggnader för att säkra framtida verksamhetsbehov ska tas fram. Därtill en underhållsplan för Akademiska sjukhusets centralblock. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. En lägesrapport ska lämnas till sjukhusstyrelsen och regionstyrelsen i augusti 2023. En återrapport ska också ske vad gäller en analys av verksamhetsbehoven, detta till regionstyrelsen i augusti 2023. Bakgrunden är att sjukhusstyrelsen i augusti 2021 beslöt att genomföra en fördjupad förstudie av centralblocket på Akademiska sjukhuset, med målet att ta fram en plan för hur renovering och eventuell nybyggnation kan utföras. Analyser visade ett ökat lokalbehov samt högre krav på lokalernas utformning. Begränsningar i konstruktion och takhöjd innebär exempelvis att det kommer att vara olämpligt att flytta tillbaka den ventilationskrävande operationsverksamheten till centralblocket. En slutsats är att sjukhu

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum