Svenskt Trä

Gemensam färdplan ska stärka möbel- och inredningsbranschen

Dela

Branschorganisationerna Svenskt Trä, Trä- och Möbelföretagen och Skogsindustrierna har tillsammans med den svenska möbel- och inredningssektorn tagit initiativ till en gemensam färdplan för ökad förädling och användning av lokala biobaserade material. Minskat klimatavtryck, fördjupad kunskap samt utveckling av produkter och affärsmodeller som stödjer cirkulära flöden är målsättningen.

Lilla Åland. Foto: Stolab
Lilla Åland. Foto: Stolab

Sverige har en stark möbeltradition, inte minst vad det gäller att designa, producera och sälja trämöbler. Svensk möbel- och inredningsindustri är en betydande bransch med en stor exportandel. Andelen skogsråvara från den svenska skogen är marginell i möblerna idag, men efterfrågan ökar stadigt. För att möta behovet krävs ett närmare samarbete inom hela värdekedjan och en gemensam färdplan. En anpassning med större användning av lokal biobaserad råvara skulle minska klimatavtrycket samt behålla produktion, kompetens och arbete i Sverige. 

Färdplanen ger en kortfattad beskrivning av nuläge, utmaningar och möjligheter samt redogör för ett antal initiativ som ska bidra till den gemensamma kraftsamlingen. I strategin beskrivs några av de steg som behöver tas för att uppnå en hållbar utvecklingmed ökat cirkulärt fokus. Förutsättningar behöver skapas för att möjliggöra en betydligt närmare dialog både inom branschen och med närliggande sektorer. Det krävs även fördjupad kunskap om möjligheterna med biobaserade material, vilket kan bidra till att öka skogens värde. Förbättrad dialog i kombination med djupare kunskap tillåter utveckling av nya produkter, tjänster och tekniker såväl som processer och affärsmodeller inom en befintlig, och förnyad, cirkulär värdekedja.   

Målsättningen är att till år 2030 ha lagt grunden för en hållbar möbel- och inredningsbransch med en ökad andel lokala biobaserade material. 

– Med vår gemensamma färdplan vill vi skapa dialog och förutsättningar för en långsiktig och hållbar industri, vilket i sin tur kan bidra till samhällsnytta med fler arbetstillfällen och en utvecklad glesbygd. Vi kan dessutom öka värdet på skogen och skogens produkter, säger Björn Nordin chef arkitektur och design på Svenskt Trä. 

Färdplanen är den första i sitt slag och ett viktigt steg på vägen för att utveckla branschen.  

– Ökat användande av lokal träråvara i svensk möbelproduktion stärker svensk möbelindustris fortsatta hållbarhetsutveckling och ökar konkurrenskraften med nya förutsättningar för nya affärsmodeller. Det är ett viktigt bidrag till den nödvändiga gröna omställningen av svensk industri, säger David Johnsson VD på Trä- och möbelföretagen. 

 

Om Svenskt Trä 
Svenskt trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Huvuduppdraget är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä.

Om Trä- och Möbelföretagen 
Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. "Vi bygger och inreder Sverige". Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.

Om Skogsindustrierna 
Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är det Skogsindustriernas uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. 

 

För mer information, kontakta gärna:

Björn Nordin, chef arkitektur och design, Svenskt Trä, 072-452 79 53, bjorn.nordin@svenskttra.se

David Johnsson, VD, Trä- och Möbelföretagen, 070 - 597 72 67, david.johnsson@tmf.se  

Camilla Carlsson, kommunikationschef, Skogsindustrierna/Svenskt Trä,072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Alexandra Hernadi, kommunikationschef, Trä- och Möbelföretagen, 070 - 916 94 30, alexandra.hernadi@tmf.se 

Färdplanen finns bifogad som pdf. 

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Lilla Åland. Foto: Stolab
Lilla Åland. Foto: Stolab
Ladda ned bild
Björn Nordin, chef arkitektur och design, Svenskt Trä. Foto: Svenskt Trä
Björn Nordin, chef arkitektur och design, Svenskt Trä. Foto: Svenskt Trä
Ladda ned bild
David Johnsson, VD, Trä- och Möbelföretagen. Foto: Juliana Fälldin
David Johnsson, VD, Trä- och Möbelföretagen. Foto: Juliana Fälldin
Ladda ned bild

Dokument

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Trä sprider kunskap om trä, träprodukter och träbyggande för att främja ett hållbart samhälle och en livskraftig sågverksnäring. Det gör vi genom att inspirera, utbilda och driva teknisk utveckling.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksindustri och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Ung Svensk Form x Svenskt Trä: Årets stipendiater visade hög designnivå och spännande cirkulära lösningar7.2.2023 12:07:41 CET | Pressmeddelande

I Ung Svensk Form 2023 fick vi se hur vi kan återbruka material och lära oss av naturen som problemlösare. Idag delades årets stipendier ut under den 25:e upplagan av tävlingen i Greenhouse, på Stockholm Furniture Fair. Branschorganisationen Svenskt Trä har i år valt ut åtta stipendiater som får förmånen att följa med på en kunskapsresa i norra Sverige.

Årets limträbyggnader uppmärksammas för sina höga ambitioner kring hållbarhet och god arkitektur22.12.2022 07:38:27 CET | Pressmeddelande

Inspirerande limträprojekt saknas inte när limträbranschen gör en sammanfattning av det gångna året. Även om ett svagare konjunkturläge minskat försäljningen av lagerbalk har projektbalk som innefattar leveranser till större byggprojekt ökat. Här bjuder branschens limträtillverkare på ett urval av limträprojekt i en större skala som färdigställts under 2022.

Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä lyfte vikten av att våga tänka nytt och utmana13.12.2022 11:08:23 CET | Pressmeddelande

Det växande intresset för att bygga i trä märktes på branschorganisationen Svenskt Träs Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä som hölls den 6 december. – Expertis och kunskap gör skillnad. Därför ger vi branschen möjlighet att mötas, inspireras och dela med sig av sina erfarenheter av träbyggande, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel på Svenskt Trä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum