Umeå kommunUmeå kommun

Genus i centrum på Kvinnohistoriskt museum

Dela

Den 12 september bjuder Kvinnohistoriskt museum tillsammans med Umeå Centrum för Genusstudier in till presentationer av rykande färsk forskning från Genusforskarskolans doktorander.

På scenen möter vi Hannele Junkala (Naturvetenskapens och Matematikens Didaktik) som kommer pratar om Kritiska perspektiv på sex och samlevnad i biologiböcker för högstadiet, Emelie Kristoffersson (klinisk medicin, Allmänmedicin) som presenterar under rubriken ”Man har en stor fördel som man” – Läkarstudenter berättar om sina erfarenheter av klinisk praktik och Anne Gotfredsen (Institutionen för epidemiologi och global hälsa) om Ett kollektivt andningshål – hur ungdomar tillsammans skapar svar på psykisk ohälsa.

- Våra verksamheter har tillsammans skapat en mötesplats där aktuell forskning kan möta en större publik och där vi på museet kan ge vår publik en fördjupning av våra ämnen. Det är fantastiskt roligt att se att det finns ett så stort sug efter den här kvällen, som vi nu gör för tredje gången, säger Gabriella Moen, vik. programproducent på Kvinnohistoriskt museum.

Tid: Torsdag 12 september 18.00-19.30
Plats: Kvinnohistoriskt museum
Fri entré

Mer om doktoranderna:

Kritiska perspektiv på sex och samlevnad i biologiböcker för högstadiet
Hannele Junkala, Naturvetenskapens och Matematikens Didaktik

Hannele har analyserat text och bilder i några biologiböcker för högstadiet utifrån genus-, homo-, bi-, trans-, queer- samt crip-teoretiska perspektiv. Crip-teori utmanar föreställningar och normer kring funktionalitet. Vad finns med respektive saknas i form av kroppar och sexualiteter i avsnitten om sex och samlevnad? Vad kan det bero på? Vad finns det för möjligheter att utvidga innehållet?

”Man har en stor fördel som man” – Läkarstudenter berättar om sina erfarenheter av klinisk praktik
Emelie Kristoffersson, Folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin

Emelie arbetar som AT-läkare och doktorand. I sin forskning undersöker hon studieklimatet på läkarprogrammet där hon intervjuat läkarstudenter om deras erfarenheter under den kliniska praktiken. Under kvällen kommer hon att lyfta fram några av de erfarenheter av handledning, bemötande och hierarkier som studenterna beskriver, och diskutera hur normer kring kön och bilden av den ideala läkaren avspeglar sig i studenternas berättelser.

Ett kollektivt andningshål – hur ungdomar tillsammans skapar svar på psykisk ohälsa
Anne Gotfredsen, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Anne är doktorand i folkhälsovetenskap vid institutionen för Epidemiologi och Global hälsa samt Genusforskarskolan, vid Umeå universitet. Hennes avhandling handlar om hur unga tillsammans kan påverka viktiga faktorer för den psykiska hälsan inom ramen för fritid – och föreningsliv. Under kvällen kommer Anne lyfta erfarenheter från hennes observationer och intervjuer med föreningsaktiva ungdomar i Västerbottens inland, med särskilt fokus på kön, stress och prestationskrav.

 

För frågor kring kvällen och kontakt med föreläsarna:
Gabriella Moen
vik. Programproducent Kvinnohistoriskt museum
070-699 26 61
gabriella.moen@umea.se

Mer information:

 Kvinnohistoriskt museum öppnade 2014 och är Sveriges första kvinnohistoriska museum. Museet har på kort tid etablerat sig som en aktör och plattform för frågor som gäller jämställdhet och kvinnohistoria, lokalt och nationellt.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum