Umeå kommun

Godkänd detaljplan för Almen på Backenområdet

Dela

Detaljplanen för Almen, den så kallade ”Gribatomten”, har godkänts av byggnadsnämnden. Totalt blir det cirka 150-220 lägenheter i hus med fyra till sex bostadsvåningar. Justeringar som gjorts i planen inför antagandet är bland annat att byggnadshöjden för vissa delar har sänkts något för att minska skuggpåverkan och att delar av byggrätten längs Skiftesvägen flyttats in en bit i kvarteret. Detaljplanen förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Illustration över möjlig utformning.
Illustration över möjlig utformning.

– Det är en väl genomarbetad plan som justerats ytterligare med hänsyn till närboende. Det blir många nya lägenheter i ett läge med närhet till service och intill en plats som i översiktsplanen pekats ut som lämplig för ett lokalt centrum. Umeå är för stort för att bara växa i centrum. Vi för den här planen till kommunfullmäktige eftersom det är en stor plan, utanför fördjupningen för centrala stan, som har många kvarstående synpunkter, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Planerna för området har väckt stor uppmärksamhet och kvarvarande synpunkter finns från boende i området. Det handlar bland annat om att exploateringsgraden är för hög, skuggning, insyn och oro för hur de nya byggnaderna kommer att påverka trafiksituationen.

– I arbetet med detaljplaner får vi ofta väga olika intressen mot varandra. Det här området är ett utpekat utvecklingsområde vilket innebär att här är det tänkt att kompletteras med nya byggnader. I planprocessen har förändringar gjorts i planförslaget för att minska skuggpåverkan och insynen till närboende, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

I södra delen har justeringar gjort för att minska intrycket av byggnaderna. Det görs genom att delar av byggrätten flyttas in och endast två gavlar placeras ut mot gatan. Byggrätterna mot Grubbevägen delas upp i tre lika stora byggrätter med relativt stora avstånd emellan för att skapa inblick i området. 

Parkering ordnas i ett underjordiskt garage med infart från Skiftesvägen. En trafikutredning visar en ökning av trafiken med cirka 450 fordon på Skiftesvägen år 2040 med anledning av detaljplanen. Grubbevägen får en ökning med cirka 100 fordon. Längre ut i gatunätet får den nya planen liten påverkan.

Detaljplanen förs vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Länkar till 3D-modell finns bifogade pressmeddelandet. 

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Bilder

Illustration över möjlig utformning.
Illustration över möjlig utformning.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum