Umeå kommun

Godkänd detaljplan för Tomtebogård

Dela

1200 nya bostäder i form av flerfamiljshus och radhus på Tomtebogård har nu kommit ett steg närmare byggstart. Byggnadsnämnden har godkänt detaljplanen som nu förs vidare till kommunfullmäktige för antagande. Planarbetet påbörjades 2015 och det har varit en planprocess med extra mycket dialog.

– Delaktighetsprocessen har varit omfattande och vi har tillsammans med boende på Tomtebo, elever på skolan och andra intresserade arbetat fram den här detaljplanen. Det har bland annat genomförts idéseminarier, elevarbeten och workshops där vi arbetat med visionen för framtida Tomtebogård. Det har varit mycket värdefullt och nu ser vi resultatet, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande. 

Tomtebogård kommer att bli ett attraktivt stadsdelsområde med gott om platser för utomhusaktiviteter.Lillberget och myrmarken kommer att bevaras som en förlängning av Nydalas rekreationsområde in i det nya stadsdelsområdet.

Det planeras för cirka 1200 nya bostäder i form av flerfamiljshus i fyra våningar och stadsradhus i tre våningar. Fem våningar blir möjligt vid ett torg samt vid den nordöstra infarten. Vid torget kommer det vara möjligt med verksamheter i bottenplan. En variation av fastighetstorlekar och bostadstyper ska göra det enklare att bo kvar i området genom livets alla faser. 

Service

För att tillgodose bostädernas behov av service är det planlagt för tre förskolor samt centrumverksamheter som koncentreras kring torget. 

– Tillskott av människor skapar underlag för etablering av kommersiell service inom området, vilket är efterfrågat av boende på Tomtebo. Inom planområdet ska det vara möjligt att etablera verksamheter som t.ex. handel, service, allmänna samlingslokaler, restaurang, bibliotek, föreningslokaler, kontor, vuxenutbildning, besöksanläggningar, säger Ulrik Berg (M), byggnadsnämndens vice ordförande.  

Gångtrafikanterna högsta prioritet

För att skapa en attraktiv stadsdel för de boende har gångtrafikanterna högsta prioritet. För att minimera biltrafik inom planområdet placeras alla boendeparkering i områdets utkanter. Det innebär inte att bilen förbjuds, bara att den får en mindre central plats och att den framförs på de gåendes villkor inom stadsdelen.

Ta del av planen i 3D

På www.umea.se/tomtebogard finns en 3D-modell av planförslaget.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Vi vill veta vad umeborna tycker om sina stadsdelar!9.10.2019 07:00:00 CESTPressmeddelande

Onsdag 9 oktober startar Umeå kommun en serie stadsdelsdialoger med Umeåborna. Vilka platser trivs man på och inte samt vad önskar man för sin stadsdel i framtiden? Det är vad kommunen bland annat vill veta. En ”dialogcykel” besöker de flesta av Umeås stadsdelar och det finns också möjlighet att tycka till digitalt. Resultatet blir en del av de stadsdelsbeskrivningar som kommer ligga till grund för den kommande planeringen när Umeå fortsätter att växa.

Idéer för landsbygdens utveckling blir verklighet7.10.2019 13:30:46 CESTPressmeddelande

Sedan 2018 har Umeå kommun tillsammans med Bygderådet i Umeå bjudit in till lokala utvecklingsträffar runt om Umeås landsbygd. Syftet har varit att skapa engagemang i byarna och erbjuda möjlighet att diskutera lokala idéer och utvecklingsprojekt. Totalt har 14 informationsträffar hållits dit 88 olika byar har varit inbjudna. Resultatet från träffarna är 203 olika idéer och förslag. Nu inleds nästa fas i landsbygdsutvecklingen när idéerna från träffarna ska förverkligas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum