Göteborgs stift

Göteborgs stift deltar i SAMÖ 2023

Dela
15-16 mars deltar Göteborgs stift i den nationella samverkansövningen SAMÖ 2023. Syftet är att både pröva och utveckla det svenska krisberedskapssystemet.
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Göteborgs stift deltar tillsammans med Västerås stift och Strängnäs stift i den nationella samverkansövningen SAMÖ 2023. SAMÖ är en förkortning för samverkansövning och arrangeras av MSB.

– Det är viktigt att vi övar för situationer vi inte vet när de kan uppstå. Vi får också tillfälle att öva med andra organisationer i Västsverige, säger stiftsdirektor Jonas Ransgård.

Svenska kyrkan utgör en del av det civila försvaret och bidrar genom vår breda verksamhet till samhällets krisberedskap och krishantering. Därtill har Svenska kyrkan ett särskilt lagstadgat uppdrag som huvudman för begravningar och kulturminnesvård i Sverige. 

Övningen gäller en händelse med långvarigt omfattande regn och översvämning, med risker för ras och skred i stora delar av landet. Detta ger effekter på bland annat försörjningssystem, livsmedels- och dricksvattenproduktion, liksom el- och telekommunikationer. Med stora konsekvenser på samhällsviktiga verksamheter ökar även risken för t. ex. informationspåverkan.

Ett tjugotal aktörer övar under två fullspäckade dagar, i egna lokaler med egen stabsorganisation. Deras omvärld spelas av ett centralt motspel, som leds av övningsledningen. Från Göteborgs stift deltar ledningsgruppen samt stiftets krissamordningsgrupp. 

Syftet med SAMÖ 2023 är att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig. Under övningen prövar och utvecklas förmågan till samverkan och ledning i samband med hantering av storskaliga väderrelaterade händelser. Vi övar och utvecklar också förmågan till prioritering av resurser och kommunikation hos myndigheter och aktörer på nationell och regional nivå. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Gustaf Hellsing/Ikon
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon
Ladda ned bild

Länkar

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum