Enköpings kommun

Grunden lagd för en blomstrande stadskärna i Enköping

Dela

Nu finns det en långsiktig plan för att göra Enköpings stadskärna mer levande, attraktiv och välkomnande. Den är framtagen i nära samverkan mellan stadens fastighetsägare, kommunala förvaltningar, politiker, näringsliv, större arbetsgivare och föreningsliv.

Delar av BID Enköpings styrgrupp. Överst från vänster: Carina Weir, vd EHB, Johan Thorwid, vd Andersson Company Förvaltning, Hans Norell, marknadschef Sparbanken Enköping, Jonas Nyström, chef upplevelseförvaltningen, Ulrika K Jansson, kommundirektör.
Nederst från vänster: Anne Nilsson, BID-manager, Lotta Stenberg, BID-manager, Sara Olsson, BID-manager, Ulrika Ornbrant, ordförande i styrgruppen och kommunalråd, Susann Karlsson, ordförande Enköping Centrumsamverkan. Foto: Enköpings kommun
Delar av BID Enköpings styrgrupp. Överst från vänster: Carina Weir, vd EHB, Johan Thorwid, vd Andersson Company Förvaltning, Hans Norell, marknadschef Sparbanken Enköping, Jonas Nyström, chef upplevelseförvaltningen, Ulrika K Jansson, kommundirektör. Nederst från vänster: Anne Nilsson, BID-manager, Lotta Stenberg, BID-manager, Sara Olsson, BID-manager, Ulrika Ornbrant, ordförande i styrgruppen och kommunalråd, Susann Karlsson, ordförande Enköping Centrumsamverkan. Foto: Enköpings kommun

Ett hållbart samarbete är säkrat genom en välförankrad strategisk affärsplan med gemensam vision, konkreta mål och effektiva arbetssätt.

– Vi har verkligen övat oss på att samarbeta och få ihop alla aktörer i och runt centrum. Det har onekligen varit positivt när vi gått ihop i gemensam sak. Naturligtvis har det varit extra utmanande i dessa coronatider, men det har gått över förväntan och det vi har kommit fram till är något riktigt bra, säger Susann Karlsson, ordförande i Enköping Centrumsamverkan, föreningen som tillsammans med Enköpings kommun står bakom arbetet.

Stafettpinnen lämnas över

Under drygt 18 månader har ett arbete pågått med att utveckla Enköpings stadskärna via en platsutvecklingsprocess kallad BID (Business Improvement District) med stöd av organisationen Svenska Stadskärnor. Totalt har runt 200 personer deltagit. Arbetet har letts av en brett representerad styrgrupp med kommunalråd Ulrika Ornbrant som ordförande.

– Det har varit så tydligt att det är när vi samarbetar mellan det offentliga, privata och föreningslivet som det händer saker. Det är också helt avgörande för framgång att vi fortsätter jobba tillsammans. Vi har olika uppdrag och möjligheter, men vi vill alla utveckla stadskärnan till en plats för handel, möten och upplevelser, säger Ulrika Ornbrant, kommunalråd.

Verktyg för samverkan

BID-processen avslutas och går nu in i en ny fas. Affärsplanen som avser åren 2021–2025 ska förverkligas genom nya ”Samverkansorganisationen mot en blomstrande stadskärna” under ledning av Enköping Centrumsamverkans styrelse. I samverkansorganisationen ingår bland annat en fastighetsägargrupp, som blir en samlande kraft för alla fastighetsägare i stadskärnan, och har bildats under processens gång.

– Det viktigaste för mig som fastighetsägare har varit att vi alla aktörer i processen arbetat tillsammans. Det har skapat en bättre förståelse för varandras olika perspektiv och uppdrag, en förutsättning för ett fortsatt gemensamt arbete, säger Johan Thorwid, sammankallande i fastighetsägargruppen och vd för Andersson Company Förvaltning AB.

Tränat på konkreta åtgärder

Till affärsplanen hör också en årlig operativ handlingsplan med olika åtgärder och aktiviteter i centrum för att stärka varumärket, utbudet, platsen, tillgängligheten och tryggheten där.

Under processens gång har det övats på att samverka kring ett antal olika åtgärder. Några exempel är populära miniidéträdgårdar på Stora torget som lockar till besök, förskönade betongsuggor vid Källgatan och beskurna träd vid ICA Stjärnköp för att göra platsen ljusare och tryggare.

– Det viktigaste med BID-processen har varit att samla alla aktörer kring målet och skapa en kommunikation som tidigare inte fanns. Vi har redan förändrat en hel del med enkla medel, då vi uppmärksammats på att något behövde göras. Nu är utmaningen att hålla igång energin och processen men det klarar vi, säger Elisabet Lind och Lena Månsson, som driver Pepparrotsstadens Trädgård & Hantverk.

Kontakter

Bilder

Delar av BID Enköpings styrgrupp. Överst från vänster: Carina Weir, vd EHB, Johan Thorwid, vd Andersson Company Förvaltning, Hans Norell, marknadschef Sparbanken Enköping, Jonas Nyström, chef upplevelseförvaltningen, Ulrika K Jansson, kommundirektör.
Nederst från vänster: Anne Nilsson, BID-manager, Lotta Stenberg, BID-manager, Sara Olsson, BID-manager, Ulrika Ornbrant, ordförande i styrgruppen och kommunalråd, Susann Karlsson, ordförande Enköping Centrumsamverkan. Foto: Enköpings kommun
Delar av BID Enköpings styrgrupp. Överst från vänster: Carina Weir, vd EHB, Johan Thorwid, vd Andersson Company Förvaltning, Hans Norell, marknadschef Sparbanken Enköping, Jonas Nyström, chef upplevelseförvaltningen, Ulrika K Jansson, kommundirektör. Nederst från vänster: Anne Nilsson, BID-manager, Lotta Stenberg, BID-manager, Sara Olsson, BID-manager, Ulrika Ornbrant, ordförande i styrgruppen och kommunalråd, Susann Karlsson, ordförande Enköping Centrumsamverkan. Foto: Enköpings kommun
Ladda ned bild
Foto: Enköpings kommun
Foto: Enköpings kommun
Ladda ned bild

Länkar

Om

Enköpings kommun
Enköpings kommun
Torggatan 21
749 35 Enköping

0171- 62 50 00https://enkoping.se/

Enköping, Sveriges närmaste stad, är en av landets snabbast växande kommuner – mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Här byggs nya verksamheter, nya stadsdelar växer fram och vi planerar för framtidens Enköping. I kommunen jobbar cirka 3 500 personer för att varje dag erbjuda välfärd och service till invånare, föreningar, företag och besökare.

Följ Enköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Enköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum