Umeå kommun

Gymnasieelevers informationskampanjer blir utställning

Dela

Vid flera tillfällen har Umeå kommuns verksamhet för drog- och brottsförebyggande arbete, Umebrå, samarbetat med det estetiska programmet Estetik och media vid Midgårdsskolan. Eleverna får i uppdrag att skapa förslag till informationskampanjer på ett specifikt tema. I höst har temat varit missbruk och beroende. Nu blir årets elevarbeten utställning hos Västerbottens museum.

Elever i årskurs två vid Midgårdsskolans Estetiska program Estetik och media har i grupparbeten skapat informationskampanjer kring missbruk och beroende på uppdrag av Umebrå, med syfte att skydda unga från drogernas konsekvenser. Arbetet har eleverna gjort under fem lektioner inom ramen för kursen Medier, samhälle och kommunikation, och i samarbete med kursen Naturkunskap 1b. Umebrå arbetar med drog- och brottsförebyggande i kommunen och har gett årets uppdrag till gymnasieeleverna i samverkan med Polisen Umeå, Junis Umeå, elevhälsan, preventionsenheten och socialtjänsten.

Vernissage 7 december 17.00

Elevernas arbeten har resulterat i en utställning; Missbruk och beroende – Informationskampanjer av gymnasieelever. Utställningen finns att se hos Västerbottens museum under tiden 7–14 december 2022, med vernissage onsdag 7 december klockan 17.00.

Samarbete ger fördelar

På Midgårdsskolan ser man stora fördelar i samarbetet med Umebrå. Det ger eleverna en möjlighet att arbeta med aktuella frågor som berör dem, och det ger också ett diskussionsunderlag för skolan.

-Att kunna ge eleverna en uppgift som kan fylla ett verkligt behov engagerar dem verkligen. Och att de själva befinner sig i målgruppen, gör det ännu mer realistiskt, säger Cecilia Holm, medielärare och mentor för Estetiska programmet Estetik och media på Midgårdsskolan.

Är någon kampanjidé extra bra, finns möjlighet att Umebrå genomför den som en av sina kommunikationsinsatser. Så blev det för ett av elevarbetena 2021 – Vi måste prata om våldet. Kampanjen har pågått under det senaste året, med bland annat bussreklam, fasadvepor, event och sociala medier.

-Samarbetet ger oss chansen att ta aktuella frågor ut till delar av målgruppen. Och att få bidrag till kampanjidéer från målgruppen själv är en stor fördel, säger Seth Åberg, strategisk utvecklare, Umebrå.

Förutsättningar för arbetet

Kampanjen skulle innehålla ett namn och en grafisk profil, bilder, film eller foton som kommunicerar budskapet med en eller flera avsändare. Arbetet skulle också innehålla förslag till affisch, informationstext, och valfria enheter som bland annat strategi för sociala medier. En planerad aktivitet skulle presenteras, tillsammans med en teoridel där strategi och mål skulle beskrivas.

Uppdraget bakom kampanjerna bestod av, att ta fram förslag till en informationskampanj riktad till unga i Umeå, i ämnet; missbruk, beroende, utsatthet och anhörigproblematik med målgruppen unga i Umeå. Eleverna skulle analysera läget bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet, och skapa en kampanj utifrån analysen.

Mer information

Läs mer om missbruk och droger på Umeå kommuns webbplats och i rapporten Unga 20, en folkhälsoundersökning bland unga i Umeå som genomförs vartannat år.

Nyckelord

Kontakter

Seth Åberg
Strategisk utvecklare Umebrå
Umeå kommun
090-16 11 96
seth.aberg@umea.se

Cecilia Holm
medielärare och mentor för Estetiska programmet Estetik och media
Midgårdsskolan
070-686 21 27
cecilia.holm@umea.se

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Pressinbjudan: Boksläpp och författarbesök på Dragonskolans årliga läsvecka8.2.2023 08:23:05 CET | Pressinbjudan

För nionde året i rad arrangerar Dragonskolan en läsvecka i februari i syfte att främja läsning. Årets temat är “Bryt!” och under veckan arrangeras författarbesök, lansering av e-bok, livemusik, tävlingar och aktiviteter i biblioteket. Samtliga arrangemang knyter an till temat på olika sätt - allt ifrån att bryta sig lös från hedersförtryck till att bryta kontakten med en vän eller våga bryta mönster.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum