Sveriges läkarförbund

Hälften av läkarna i Sörmland hinner inte med sitt jobb 

Dela
Läkarna i Sörmland hinner inte med sina arbetsuppgifter inom ramen för sin normala arbetstid. Många läkare saknar också möjlighet att ta rast och får sällan den återhämtning de behöver mellan arbetspassen. Det visar en ny rapport från Sveriges läkarförbund.

- Riskerna för sjukskrivning ökar markant när det inte finns tid för raster och återhämtning. Den här undersökningen bekräftar vad jag ser varje dag i mitt jobb som skyddsombud. Många av våra medlemmar tvingas jobba övertid för att patienterna ska få den vård de behöver, säger Emma Terner, skyddsombud i Sörmlands läkarförening.  

Läkarförbundets enkät har besvaratsav drygt 15 000 medlemmar. Undersökningen visar att: 

  • 2 av 10 läkare i Sörmland uppger att de inte hinner med det direkta patientarbetet inom sin normala arbetstid.  
  • 4 av 10 av läkarna i Sörmland uppger att de inte hinner med det indirekta patientarbetet (journalföring, remisshantering, receptförskrivning mm). 
  • 5 av 10 läkare i Sörmland hinner inte med sina administrativa arbetsuppgifter inom sin normala arbetstid. 
  • 3 av 10 läkare i Sörmland får inte den vila och återhämtning de behöver mellan arbetspassen. 
  • 5 av 10 läkare i Sörmland har svårt att ta rast.  

Läkarförbundet anser att resultaten visar att arbetsgivarna inom vården i flera avseenden inte lever upp till arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter. Arbetsgivaren har en skyldighet att säkerställa att resurserna anpassas till kraven i arbetet och det framgår av undersökningsresultaten att så inte sker idag. 

- Resultaten av enkäten tyder på att arbetsmiljöproblemen inom vården idag är så pass allvarliga att de på sikt riskerar att bli systemhotande för vissa delar av sjukvården. Regeringen måste tillsätta en nationell kriskommission för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen inom vården, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande, Läkarförbundet. 

Kontakt: 

Emma Terner, huvudskyddsombud, Sörmlands läkarförening, 070-289 12 60 
Björn Lundell, pressekreterare, Läkarförbundet, 070-927 91 16 

Rapporten bifogas i sin helhet. 

Enkäten skickades 2022 till samtliga medlemmar yrkesverksamma i hälso- och sjukvården, det vill säga 37 521 personer. 15 901 personer svarade vilket ger en svarsfrekvens på 42 procent. Svarsfrekvensen var på ett ungefär samma i alla lokalföreningar/regioner.  

Kontakter

Dokument

Om

Sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbund
Box 5610
114 86 Stockholm

https://slf.se/

Sveriges läkarförbund är läkarnas professions- och fackförbund med över 57 000 medlemmar. Läkarförbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och verka för en god och värdig anda inom läkarkåren. Förbundets uppgift är också att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt arbeta för en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.

Följ Sveriges läkarförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges läkarförbund

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum