Umeå kommun

Halterna för kvävedioxid lägst hittills på Västra Esplanaden

Dela

På Västra Esplanaden i Umeå uppmättes 2019 de lägsta värdena sedan luftmätningar påbörjades. För åttonde året i rad klaras EU-gränsvärdet för kvävedioxid och miljökvalitets-normen för årsmedelvärdet. De svenska normerna för kvävedioxid gällande tim- och dygnsmedelvärde klaras däremot fortfarande inte. Halterna av partiklar har varit låga.

- Stabila tecken på förbättringar av luften syns i mätningarna, men för att nå ända fram till godtagbar luftkvalitet är våra planerade åtgärder viktiga att fullfölja. Förutom att antalet elbussar kraftigt ökat 2019 tas de närmaste åren flera steg på vägen till en bättre luft i Umeå. Ringledens sista etapp, Västra länken, har nu börjat byggas. Den beräknas färdig 2021 då en ombyggnad av Västra Esplanaden startar och ytterligare avses förbättra luftsituationen centralt, säger Andreas Sjögren, ordförande för miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Sammanfattning av resultaten

  • Halterna på Västra Esplanaden var 2019 lägst sedan mätningarna påbörjades.
  • Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids fortfarande för timmedelvärde och dygnsmedelvärde på Västra Esplanaden. Timmedelvärdet överskreds med 235 timmar mot tillåtna 175 timmar. Dygnsmedelvärdet överskreds ca 22 dygn mot tillåtna 7 dygn.
  • Årsmedelvärdet för kvävedioxid var 25,8 µg/m³ på Västra Esplanaden, vilket är det lägsta hittills och långt under normen som tillåter 40 µg/m³. Sedan sämsta noteringen 2010 på 45 µg/m³ har vi kommit drygt 75 % på väg ned till miljökvalitetsmålet på 20 µg/m³.
  • EU-gränsvärden för kvävedioxid överskrids inte för någon mätplats.
  • Till skillnad mot 2018 visar mätningarna av kvävedioxid på Östra Kyrkogatan/Västra Norrlandsgatan dock att normen överskrids 2019 för både timmedelvärde och dygnsmedelvärde. Timmedelvärdet överskreds med 194 timmar. Dygnsmedelvärdet överskreds ca 14 dygn. Årsmedelvärdet låg på 23,2 µg/m³.
  • Halterna av partiklar (PM10) är låga och överskrider varken miljökvalitetsnormen eller miljömålsnivåerna, men har ökat något sedan ifjol. Årsmedelvärdet på 16,1 µg/m³ är långt under normen på 40 µg/m³. Halten 50 µg/m³ överskreds 17 dygn, vilket är fler dygn än de senaste åren, men lågt jämfört med 39 dygn 2013. Dammbindningsåtgärder bedöms ändå ha haft en god effekt under året. Halten fina partiklar (PM 2,5) har mycket låga värden

Genomsnittet av kvävedioxidhalterna under de senaste åtta åren ligger tydligt lägre än femårsperioden dessförinnan trots ökad fordonsmängd och ökad andel dieselfordon. Det indikerar att åtgärderna i enlighet med åtgärdsprogrammet fortsätter ge resultat med förbättrad luft i Umeå.

Trafikmätningar visar att trafikmängderna på Västra Esplanaden är stabilt lägre än innan IKEA och Avion etablerades. Detta trots att fordonsparken i kommunen ökar årligen.

25 nya elbussar har tagits i drift under 2019. Nu har vi 35 i drift. 

Bussresandet är fortsatt högt trots en liten nedgång senaste året. Det har ökat med 130 procent sedan 2005.

För mer information se: www.umea.se/luft

Kontakt

Andreas Sjögren (S)
ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden
070-330 53 68
andreas.sjogren@umea.se   

Johan Sandström
enhetschef miljöutveckling
Umeå kommun
090-16 16 65
johan.sandstrom@umea.se

Joakim Linder
miljöinspektör
Umeå kommun
090-16 16 75
joakim.linder@umea.se

Frågor om trafikmätningar

Marie Frostvinge
trafikplaneringschef
090-16 13 85
marie.frostvinge@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 129 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum