Svensk Handel

Handeln är stadens motor

Dela

Tillgänglighet för kunder och varutransporter, ändamålsenliga lokaler, rimliga hyresnivåer och ett intensifierat trygghetsarbete är några viktiga nycklar för att säkerställa levande handel i Sveriges städer. Det visar Svensk Handels nya rapport ”Handeln – Stadens motor”.

Hur vi handlar förändras över tid och under de senaste åren har förändringen skett snabbare än någonsin förr. Framtidens handel är både fysisk och digital. Detta påverkar kommunernas strategier och planer, inte bara i stadskärnan, utan även i köpcentrum och på handelsplatser.

Trygghetsfrågan är en central del av rapporten. Handelns brottsutsatthet har cementerat sig på allt för höga nivåer, vilket i slutändan riskerar att slå hårt mot handelns roll i den framtida staden. Rapporten visar att otrygghet direkt påverkar företagares vilja att driva verksamhet och skapa arbetstillfällen samt att det styr kunderna i val av handelsplats.

- Kommunernas arbete med trygghetsfrågan har blivit allt viktigare. Butiker bidrar i allra högsta grad till att skapa tryggare städer. Att vi nu på olika platser i landet ser butiksägare stänga ner sina butiker på grund av upprepad brottslighet är ett direkt hot mot den levande staden, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Även i den återkommande frågan om hyror varnar Svensk Handel för att butiksstängningar är att vänta ifall hyresnivån inte står i proportion till butikernas omsättning. Något som gäller i såväl små som stora städer.

Felaktig bild av att butikshandeln är på väg att försvinna

- Butikernas läge och utformning blir en allt viktigare pusselbit i handelns affärsmodeller. Det borde ligga i fler hyresvärdars intresse att möta upp handelns behov, för att på så vis säkerställa attraktiva stadskärnor och underlätta för framtidens handel, säger Mats Hedenström och fortsätter:

Mediabilden om att butikshandeln i våra städer är på väg att försvinna är felaktig. Men det blir extra viktigt för politiker och fastighetsägare att lägga örat mot rälsen och lyssna av vad som krävs för att handeln även fortsättningsvis ska vara motorn i våra städer.

Med denna rapport vill Svensk Handel belysa de utmaningar, men också de stora möjligheter som städerna nu möter. Svensk Handel och våra medlemmar står till förfogande i det arbete som nu måste vidtas för att anpassa förutsättningarna för en levande handel i Sveriges kommuner.

Ta del av rapporten här

Nyckelord

Kontakter

Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Bilder

Om

Svensk Handel
Svensk Handel
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm

010-47 18 500http://www.svenskhandel.se

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom parti-, detalj- och e-handeln. Handeln utgör en dryg tiondel av Sveriges BNP och Svensk Handels drygt 9 000 medlemsföretag har sammanlagt 250 000 människor anställda.

Ordförande är Anders Svensson och vd är Sofia Larsen. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Följ Svensk Handel

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Handel

Pressinbjudan: Svensk Handel presenterar årliga branschrapporten Läget i Handeln – med prognos över större delbranscher och fördjupning om handelns tjänster11.5.2022 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Tisdagen den 17 maj presenteras rapporten Läget i Handeln som detta år innehåller nya prognoser över de största delbranscherna inom sällanköpsvaruhandeln fram till 2030. Utöver en överblick kring var handeln befinner sig idag, behandlas även trender, möjligheter och hot under åren som kommer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum