Skogsstyrelsen

Här bedriver Skogsstyrelsen tillsyn under 2018

Dela

De nya metoderna för virkesmätning, återväxtåtgärder men också kontroll av kulturmiljöer, hänsynskrävande biotoper och skyddszoner mot vattendrag. Det är några exempel på områden där Skogsstyrelsen prioriterar att göra tillsyn under 2018.

– Den tillsyn vi gjort tidigare år till exempel med fältbesök före och efter avverkning, visar att det finns ett behov av kontroller för att säkerställa att lagstiftningen följs. Vi vet att tillsynen ger konkreta resultat där ute i skogen, säger Åsa Lundberg, samordnare för Skogsstyrelsens tillsynsarbete.

En behovsutredning som Skogsstyrelsen har gjort visar att det behövs en bättre hänsyn till kulturmiljöer, hänsynskrävande biotoper och vatten. Därför kommer vägledningar och beslut kring det här att prioriteras under 2018.

– Regeringen har pekat ut tillsyn som en viktig arbetsuppgift för Skogsstyrelsen i arbetet med att nå målet med ett uthålligt skogsbruk. Det handlar om att bevaka så att skogsvårdslagen följs men också andra lagstiftningar som berör skogen, säger Magnus Viklund, chef för Tillsynsenheten.

Ett annat område som Skogsstyrelsen kommer fortsätta att prioritera är virkesmätning där det just nu används ny teknik och nya mätmetoder. Mätning av skogsbränsle kommer att omfattas av tillsynen.

Totalt finns 4 000 företag som importerar trävaror, varav knappt 300 står för majoriteten av importen. Skogsstyrelsen kommer att göra tillsyn enligt timmerförordningen hos 30 av dessa för att kontrollera att det finns dokumentation som visar att träden avverkats lagligt.

Den plan för tillsyn som Skogsstyrelsen har för 2018 slår också fast att det ska göras minst 1 150 fältbesök för att kontrollera de återväxtåtgärder som görs efter en avverkning. Minst 1 900 biotopskyddsområden ska besökas för att bland annat kontrollera att åtgärderna i skogen inte lett till några skador på miljön.

I vissa fall krävs det att skogsägaren lämnar in anmälan om samråd till Skogsstyrelsen inför en åtgärd. Totalt kommer 250 protokoll från sådana samråd att följas upp, främst i samband med områden som har stor betydelse för djur och växter men också anläggande av vägar och dikesrensningar.

Mer information:

Åsa Lundberg, samordnare, Tillsynsenheten, Skogsstyrelsen, 0650-377 88, 070-531 53 31, asa.lundberg@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum