Skogsstyrelsen

Här bedriver Skogsstyrelsen tillsyn under 2018

Dela

De nya metoderna för virkesmätning, återväxtåtgärder men också kontroll av kulturmiljöer, hänsynskrävande biotoper och skyddszoner mot vattendrag. Det är några exempel på områden där Skogsstyrelsen prioriterar att göra tillsyn under 2018.

– Den tillsyn vi gjort tidigare år till exempel med fältbesök före och efter avverkning, visar att det finns ett behov av kontroller för att säkerställa att lagstiftningen följs. Vi vet att tillsynen ger konkreta resultat där ute i skogen, säger Åsa Lundberg, samordnare för Skogsstyrelsens tillsynsarbete.

En behovsutredning som Skogsstyrelsen har gjort visar att det behövs en bättre hänsyn till kulturmiljöer, hänsynskrävande biotoper och vatten. Därför kommer vägledningar och beslut kring det här att prioriteras under 2018.

– Regeringen har pekat ut tillsyn som en viktig arbetsuppgift för Skogsstyrelsen i arbetet med att nå målet med ett uthålligt skogsbruk. Det handlar om att bevaka så att skogsvårdslagen följs men också andra lagstiftningar som berör skogen, säger Magnus Viklund, chef för Tillsynsenheten.

Ett annat område som Skogsstyrelsen kommer fortsätta att prioritera är virkesmätning där det just nu används ny teknik och nya mätmetoder. Mätning av skogsbränsle kommer att omfattas av tillsynen.

Totalt finns 4 000 företag som importerar trävaror, varav knappt 300 står för majoriteten av importen. Skogsstyrelsen kommer att göra tillsyn enligt timmerförordningen hos 30 av dessa för att kontrollera att det finns dokumentation som visar att träden avverkats lagligt.

Den plan för tillsyn som Skogsstyrelsen har för 2018 slår också fast att det ska göras minst 1 150 fältbesök för att kontrollera de återväxtåtgärder som görs efter en avverkning. Minst 1 900 biotopskyddsområden ska besökas för att bland annat kontrollera att åtgärderna i skogen inte lett till några skador på miljön.

I vissa fall krävs det att skogsägaren lämnar in anmälan om samråd till Skogsstyrelsen inför en åtgärd. Totalt kommer 250 protokoll från sådana samråd att följas upp, främst i samband med områden som har stor betydelse för djur och växter men också anläggande av vägar och dikesrensningar.

Mer information:

Åsa Lundberg, samordnare, Tillsynsenheten, Skogsstyrelsen, 0650-377 88, 070-531 53 31, asa.lundberg@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Skogsskadorna ökade 2018 - granbarkborren skadade mer än bränderna17.4.2019 10:16:48 CESTPressmeddelande

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna. Samtidigt är multiskadad skog, ett växande problem i norr. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.

Kulor av aska ska öka återföring av näring till svenska skogar11.4.2019 11:30:00 CESTPressmeddelande

I dag presenterades en ny produkt, teknik och logistik som ska ge en skjuts näringsåterföringen till skogen i takt med att efterfrågan på biobränsle ökar. Bara omkring en fjärdedel återförs i dag som aska. Därmed riskerar skogen att dräneras på viktiga näringsämnen. I ett unikt pilotprojekt, har askan gjorts till små kulor, granuler, som ska öka askåterföringen i svenska skogar.

Unik Sverigesatsning visas upp - ska ge biobränslet en miljöskjuts framåt5.4.2019 10:48:05 CESTPressmeddelande

Biobränsle är en viktig del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men att rensa skogen på grenar och trädtoppar kan bli ett miljöproblem. Fram till nu. I Stockholm 11 april demonstreras en teknik unik för Sverige som innefattar en ny produkt och nya transportlösningar som visas på plats med bland annat helikopter. Pilotsatsningen kan ge biobränslet en rejäl miljöskjuts framåt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum