Järfälla Kommun

Hemsö förvärvar mark för etablering av Barkarby sjukhus

Dela

Järfälla kommun tecknar avtal med Hemsö som förvärvar mark om totalt 42 000 kvadratmeter byggrätt för att utveckla Barkarby sjukhus - framtidens sjukhus där modern vård och omsorg blir tillgänglig för boende i hela nordvästra Stockholm. Avtalet innebär att planeringen för Barkarby sjukhus nu kan gå in i ett nytt skede.

Barkarby sjukhus får ett centralt läge mitt i Barkarby. Modern vård och omsorg blir tillgänglig för patienter, anhöriga och arbetstagare i hela nordvästra Stockholm. (Visionsbild: BSK Arkitekter)
Barkarby sjukhus får ett centralt läge mitt i Barkarby. Modern vård och omsorg blir tillgänglig för patienter, anhöriga och arbetstagare i hela nordvästra Stockholm. (Visionsbild: BSK Arkitekter)

– Barkarby sjukhus får ett oslagbart läge mitt i den framväxande stadsmiljön i Barkarby och blir granne med Stockholmsregionens nya knutpunkt för kollektivtrafik där tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg möts. 1,4 miljoner invånare kommer att nå det nya sjukhuset inom 30 minuter och tillgängligheten för patienter, anhöriga och arbetstagare blir fantastisk, säger Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

I Hemsös planer ingår:

  • sjukhus med närakut, röntgen- och laboratorietjänster, vårdcentral, specialistmottagningar, geriatrisk slutenvård samt öppen- och slutenvårdsrehabilitering
  • familjecentral med mödravårdscentral, barnavårdscentral och öppen förskola
  • äldreboende med ett 60-tal platser
  • trygghetsboende eller annan typ av bostäder

– Nu kan vi fortsätta arbetet med att etablera nära vård i moderna lokaler samt även äldreboende och familjecentral i ett av Stockholms mest attraktiva tillväxtlägen. Planerna på ett nytt sjukhus i Barkarby har pågått några år och det känns mycket bra att vi nu kommit ett steg vidare i processen, säger Anders Lövefors, projektutvecklare på Hemsö.

Hemsö förvärvar marken i två steg. I det första steget planeras för ett äldreboende, familjecentral och bostäder. Under 2022 förvärvas den andra delen av marken där Barkarby sjukhus planeras.

Om avtalet med Hemsö och antagande av detaljplanen Veddesta II 

Detaljplanen för Veddesta II, fastigheten Veddesta 2:33 m.fl. som möjliggör Barkarby sjukhus, antogs av kommunfullmäktige i Järfälla, måndagen den 20 september.

Beslut om godkännande av överenskommelse om exploatering och överlåtelse av mark med Hemsö Patienthotell AB, inom Veddesta II, del av fastigheterna Veddesta 2:1 och Veddesta 2:33 togs av kommunfullmäktige i Järfälla måndagen den 20 september.

Om Barkarby

Barkarby står inför en stor förändring. Vid Barkarby station byggs en ny kollektivtrafiknod för Stockholm och hela Mälardalen med tunnelbana, ny bussterminal och nya regionaltågsplattformar i direkt anslutning till vararandra, vilket gör att Barkarby inom några år kommer att få ett mycket strategiskt regionalt läge. I anslutning till kollektivtrafiknoden utvecklas en ny attraktiv och livfull stadsdel med ett gynnsamt läge för kontor, hotell, Stockholms första skidspår inomhus, handel, service, vård och omsorg, restauranger, bostäder, och lokaler för kultur och utbildning.

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2035. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV, Barkarbystaden X, Veddesta I, Veddesta III samt detaljplanearbete för detaljplanen Veddesta IV.

Nyckelord

Kontakter

Anders Lövefors, projektutvecklare Hemsö, 076-403 77 76
Nils Styf, vd Hemsö, 08-501 170 01

Emma Feldman (M)Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd.

Presskontakt, 070-002 49 59.

Tel:070-002 49 59

Bilder

Barkarby sjukhus får ett centralt läge mitt i Barkarby. Modern vård och omsorg blir tillgänglig för patienter, anhöriga och arbetstagare i hela nordvästra Stockholm. (Visionsbild: BSK Arkitekter)
Barkarby sjukhus får ett centralt läge mitt i Barkarby. Modern vård och omsorg blir tillgänglig för patienter, anhöriga och arbetstagare i hela nordvästra Stockholm. (Visionsbild: BSK Arkitekter)
Ladda ned bild
Barkarby sjukhus. Hemsö planerar för att Barkarby sjukhus ska innehålla närakut, röntgen- och laboratorietjänster, vårdcentral, specialistmottagningar, geriatrisk slutenvård, öppen- och slutenvårdsrehabilitering, familjecentral med mödravårdscentral, barnavårdscentral och öppen förskola samt 
äldreboende med ett 60-tal platser. (Visionsbild: BSK Arkitekter)
Barkarby sjukhus. Hemsö planerar för att Barkarby sjukhus ska innehålla närakut, röntgen- och laboratorietjänster, vårdcentral, specialistmottagningar, geriatrisk slutenvård, öppen- och slutenvårdsrehabilitering, familjecentral med mödravårdscentral, barnavårdscentral och öppen förskola samt äldreboende med ett 60-tal platser. (Visionsbild: BSK Arkitekter)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

 

Järfälla strax nordväst om Stockholm, med sina grönområden, sin Mälarkust och sitt fantastiska kollektivtrafikläge, är en attraktiv inflyttningskommmun. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Järfälla växer, och samtidigt som det byggs nya attraktiva bostäder planerar vi för tusentals nya jobb i attraktiva kontorslägen, högre utbildning och fler besökare.

 

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum